Den globale dimension

Verdensmål - til teksten om den globale dimension i uddannelserne

Den globale dimension

I det sidste års tid har MUNDU samarbejdet med en lang række aktører om at udarbejde et “positionspapir om den globale dimension i uddannelserne”. Bag den lange titel gemmer sig et ønske om at “klæde danske børn og unge på til at kunne navigere i en global verden, til at forstå sig selv og deres rolle i verden og give
dem kompetencer til at handle”.

Hvorfor positionspapir om global dimension?

Vi er alle påvirket af den globale ulighed med krig, migration, klimaudfordringer. Når vi handler, påvirker vi mennesker og miljø over hele verden. Hvis vi skal skabe en verden med mindre ulighed og større bæredygtighed, som er det nødvendigt, at vi alle har indsigt i globale forhold. Som et af verdens rigeste lande har Danmark et stort medansvar for at sikre en mere lige verden, ja vi har endda forpligtet os til det via flere konventioner.

Hvad bruger vi det til?

Arbejdsgruppen har indtil nu afholdt møder med Anni Matthiesen, børne- og undervisningsordfører i Venstre, udviklingsordfører Christian Juhl fra Enhedslisten, ungdomsuddannelsesordfører Lotte Rod og skoleordfører Marianne Jelved fra Radikale Venstre. Politikerne gav forskellige anbefalinger til at skabe større global dimension i uddannelserne:

 • Tage fat i alle partiers uddannelsesordførere
 • Holde møde med Folketingets børne- og undervisningsudvalg
 • Send mere baggrundsviden om tema og nedskæringer

Status over den globale dimension

Arbejdsgruppen samlede derfor forskellige udsagn og fakta om hvilken status den globale dimension i uddannelserne har det i dagens Damark anno 2016.

 • De internationale vejledere er blevet afviklet i slutningen af 2015
 • Danidas Oplysningsbevilling er blevet skåret ned med to tredjedele af midlerne
 • NGO’ernes rammebevillinger er blevet nedskåret og de har fået sat deres procentdel af de midler, som må anvendes til oplysning, ned fra 3 til 2
 • Den nye gymnasiereform vil fjerne dannelsesfagene fra uddannelsen, dermed bliver det sværere at få globalisering ind i undervisningen
 • Folkeskolens fokusering på målstyret undervisning umuliggør næsten global dannelse, fordi målbarheden er så omdiskuteret som den er… hvordan måler man et udvidet perspektiv på sin omverden, at man er mere tolerant over for muslimer?
 • Folkeskolereformen betyder mere topstyring af lærernes hverdag og forberedelse, så derfor er der blevet mindre tid til ”det sjove”
 • Skolerne har meget lidt ekstra midler til rådighed for det, som ikke står i lovgrundlaget – så selvom reformen taler om den åbne skole, er der ikke midler til det. Den enkelte lærer har som regel kun 200 kr. til sin rådighed om året. Det betyder, at spændende aktiviteter og materialer ikke kan blive købt ind
 • Når vi sammenligner os med Norge, Sverige og Finland i forhold til global undervisning, så er vi kommet håbløst bagud. Ifølge Jesper Helgaards rapport udgivet af Timbuktufonden: I 2016 bruger Sverige 108 mio. SEK (godt 86 mio. danske kr.) på formålet. Norge bruger over 113 mio. NKK (næsten 90 mio. danske kr.). Ca. 80 pct. af de norske midler går til organisationers og andres oplysningsindsats.

Anbefalinger

Danmark er i gang med at udarbejde en handleplan for implementeringen af FN´s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Danmark forpligter sig til, at alle danske børn og unge modtager undervisning, der sikrer deres globale dannelse – det står der nemlig i Verdensmål nummer 4.7. Så Danmark skal altså i større grad prioritere den globale dimension i danske uddannelser. På den måde bliver vi rustet til at tage aktiv del i verden.

Arbejdsgruppen opfordrer derfor Folketinget til at

 • producere en ambitiøs plan for implementering af Verdensmål 4.7. Vi skal systematisk sørge for at globaliseringens muligheder og udfordringer bliver taget alvorligt. Globaliseringens realiteter og problemstillinger bør være udgangspunktet for børns og unges dannelse.
 • styrke læreres globale kompetencer
 • styrke skolernes muligheder for vejledning og strategisk sparring
 • have fokus på, at der fortsat skal være mulighed for at udvikle undervisningsmaterialer af kvalitet til grundskole og ungdomsuddannelser
 • grundskoler og ungdomsuddannelser har adgang til støttemuligheder, der fremmer global undervisning.

Du kan læse mere om baggrunden for vores anbefalinger i det positionspapir, som arbejdsgruppen har udarbejdet i fællesskab. som er vedhæftet her.

Arbejdsgruppen udspringer af Timbuktufondens arbejde, og den har eksisteret siden 2012. Medlemmer udover MUNDU er blandt andet: Globale Gymnasier, Globale Skolepartnerskaber, IBIS, Mellemfolkeligt Samvirke, Salaam, SporMedia, Verdens Bedste Nyheder m.fl.

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.