Fra mål 4.7 til den grønne omstilling

Billede af verdensmålsklodser

Fra mål 4.7 til den grønne omstilling

Her kan du læse Kate Powers præsentation: 1,5 degree lifestyles for systemic transformation i PowerPoint-format og i pdf-format.

Her kan du tilgå vores rapport om 4.7 aktiviteter i Danmark: Øjebliksbillede – Kortlægning af danske indsatser og aktører indenfor verdensmål 4 delmål 4.7. Og her kan du tilgå præsentationen af rapporten.

MØDET ER AFHOLDT.

Kom til møde om, hvordan arbejdet med mål 4.7 kan fremme bæredygtig udvikling!

Dette møde er til dels en opfølgning på Global dannelse som løftestang for verdensmålene, som var et møde, som blev afholdt 6.maj 2019. Mødet resulterede i en række ideer og forslag, blandt andet et forslag om at afholde et større møde, hvor både organisationer, erhvervslivet, myndigheder og undervisere kunne samles. Et andet forslag var, at skabe overblik over området. Programmet i dette møde kan ses som en opfølgning.

Møde om 4.7 i København

Kate Power

Kate Power

Vi vil se på, hvordan vi kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring hen mod et bæredygtigt samfund. Vi angriber temaet fra forskellige vinkler, og i mødets anden halvdel vil der blive rig mulighed for debat.

Først vil vi se på, hvordan kommuner, virksomheder, organisationer, institutioner og staten handler i forhold til delmål 4.7. Vi får en rundtur i hvem, der gør hvad i Danmark. MA i international og global historie Thomas Kamp Damgård præsenter en kortlægning af aktiviteter i Danmark.

Dernæst vil vi undersøge de fem psykologiske barrierer for forandring. Den norske psykolog og økonom Per Esben Stoknes har noget vigtigt at sige om, hvordan vi kan lære at drage omsorg for vores verden.

Kate Power er antropolog og ekspert i bæredygtigt forbrug og forandring af vores adfærd. Med sit oplæg og den efterfølgende workshop vil hun udfordre os ved at vise, hvordan individer og institutioner kan maksimere forandringer i adfærd som en katalysator for større systemiske forandringer.

Verdensmål 4.7 handler om, at alle skal have den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Når flere kender til Mål 4.7 puster det nyt liv i diskussioner om, hvorfor det er vigtigt at fremme global dannelse. Og ikke mindst: hvordan?

Program

Thomas Kamp Damgaard præsenterer en kortlægning af delmål 4.7 i Danmark.

Per Esben Stoknes og de fem barrierer for forandring (virtuel præsentation).

Kate Powers oplæg om hvordan livstilsforandringer ikke er en modsætning til teknologiske og finansielle interventioner, når det gælder om at skabe forandringer (engelsksproget).

Workshop med Kate Powers om individets indflydelse på systemisk forandring (engelsksproget).

Tilmelding

Mødet foregår i det centrale København den 26.september fra kl. 15 til 18. Du skal tilmelde dig via dette link.

Organisationer bag mødet

Bridge 47, CISU, Globalt Fokus og MUNDU arrangerer mødet.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt, som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

 

Der er lukket for kommentarer.