Bestyrelsen

Billede af MUNDUs bestyrelse

MUNDUs bestyrelse bliver valgt for et år ved den årlige generalforsamling. Frem til generalforsamlingen i 2019 er Mads Bentsen formand og Bo Hamburger næstformand.

 

MUNDUs bestyrelse 2019
  • Mads Bentsen, lærer og underviser på FGU-Sønderjylland (individuelt medlem)
  • Bo Hamburger, socialpædagog og formand for LO’s internationale afdeling (repræsenterer LO/AIF og FIC)
  • Lykke Valentin Kristiansen, projektleder i DIB (repræsenterer DIB)
  • Susanne Rasmussen, lærer og geograf (repræsenterer Geografforbundet)
  • Rune Vinter, kandidat cand.pæd.antr. uddannelsesansvarlig Sierra Leone, udsendt med Læger Uden Grænser aug. 2019 – maj 2020.
  • Sara O’Keefe Jacobsen Cand.Soc. Miljø- og konfliktanalyse
  • Jeppe Kiel Christensen, Ph.d.studerende, Forskningsleder VIAUC

Suppleanter

  • Louise Austeen Leth, socialrådgiver og teamleder i familieafdeling (individuelt medlem)
  • Jørgen Mørck, fhv. kontorassistent (individuelt medlem)
  • Marianne Axelsen Leth, lektor på Aarhus Læreruddannelse VIAUC (suppleant)
Årsberetning

Se beretning for 2016 →

Se beretning for 2017 →

Se beretning for 2018 →

MUNDUs vedtægter

Find MUNDUs vedtægter →