Bridge47

Bridge 47 team

Bridge47

Er det virkeligt en bro? Hvem skal gå på den? Hvor skal de gå hen?

Tja, det er vores nye EU-projekt, som har fået navnet Bridge47. Og hvorfor så det? Jo, ser du projektet er blevet opkaldt efter et delmål. FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling mål nummer 4 delmål nummer 7.

4.7 Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Bridge47 bygger bro mellem Verdensmålene, hensigterne og en bæredygtig verden. En bæredygtig verden starter nemlig med uddannelser og undervisning, der kan skabe forandring og transformation.

Hvem er med?

I Bridge47 leger vi med 15 partnere i 11 forskellige lande om at skabe mere global undervisning og større kendskab til Verdensmålene.

Vores partnere i projektet er to globale netværk: CIVICUS og ICAE. CIVICUS er et internationalt netværk, der styrker borgeraktion og civilsamfundet globalt med fokus på beskyttelse af civilsamfundet, styrke gode praksisser og styrke civilsamfundets indflydelse. ICAE er det internationale råd for voksenundervisning. En meget vigtig del af projektet (og af Verdensmålene) er ideen om livslang læring.

Der er tre nationale netværk for global undervisning med i Bridge47: IDEAS er den skotske organisation for global undervisning, EDUCASOL er fra Frankrig, og IDEA er en irsk organisation. Og der er seks nationale civilsamfundsplatforme med i projektet. Fra Bulgarien er det BPID, som er en bulgarsk organisation for international udvikling, fra Estland er det AKÜ, en estisk organisation for udviklingssamarbejde. I Tyskland er det VENRO, som er med, i Slovakiet er det PMVRO, og i Slovenien er det SLOGA. Den finske organisation Kehys er leder og initiativtager af projektet.

Desuden er der tre organisationer, der arbejder med global undervisning: NGO-SC Support Centre i Cypern, Center for Education Initiatives i Letland og MUNDU i Danmark.

Hvad skal vi lave?

Først og fremmest skal vi mobilisere folk til at bidrage effektivt for at forandre verden til noget bedre. Projektet håber på, at det vil skabe større global retfærdighed og mindre fattigdom, sådan som et overordnet og lidt fluffy formål.

Projektet Bridge47 skal arbejde for, at alle kommer til at kende til, hvordan vores globale verden og alle borgere er gensidigt afhængige. Det er nemlig basen for at skabe bæredygtigt forbrug, informerede handlinger og sammenhængende politiske programmer, så vi kan skabe en mere lige verden.
Vi skal involvere nye aktører og nye deltagere også blandt politikere og embedsfolk på alle niveauer.  For at det kan ske, så skal Bridge47 også udvikle på organisationerne, civilsamfundet, så de kan finde nye partnere og innovative måder at arbejde på. Der skal arbejdes på at danne og bevare nye partnerskaber, sprede de gode historier, dele informationer og koordinere fælles fortalervirksomhed for en mere retfærdig verden med færre fattige.

Hvordan gør vi det?

Ja, hvordan spiser man sådan en stor blåhval? Det gør man bid for bid. Projektet er derfor opdelt i disse fire “bidder”
  1. NETVÆRK. Først og fremmest skal det oprindelige netværk af organisationer og enkeltpersoner (og det hedder også Bridge47) støttes og udvides.  Det er et netværk, der er opstået i kølvandet på tre andre store projekter om global undervisning i Europa. Vi skaber et websted, som hjælper til med at få flere medlemmer. Derudover vil vi arrangere flere store globale konferencer. Det giver mulighed for at vi kan netværke globalt. Så altså: projektet Bridge47 styrker og forøger netværket Bridge47.
  2. FORTALERVIRKSOMHED. Vi skal være fortalere for global undervisning og Verdensmålene på nationalt, globalt og EU-plan. Global undervisning spiller en stor rolle i forhold til at få gennemført Verdensmålene. Det vil Bridge47 arbejde for bliver afspejlet i nationale, europæiske og FNs politikker og øvrige planer. Så vi skal påvirke international udviklingspolitik, uddannelse, politikker vedrørende social inklusion og nationale handlingsplaner i forhold til Verdensmålene.
  3. PARTNERSKABER. Verdensmålene kan kun opnås via mange forskellige typer partnerskaber. Mellem private virksomheder, staten og organisationer. I projekt Bridge47 vil vi lave mange partnerskaber. Nogle skal handle om at udveksle viden og forskning. Andre skal handle om at være fortalere. Andre igen skal være udforskende og udfordrende. Det kan fx være med virksomheder, der har en dagsorden, som kan forekomme stik modsat af global undervisning. Det kan også være med fx forsvaret, politiet eller andre som måske ikke har været i kontakt med global undervisning før.
  4. KAPACITETSUDVIKLING OG INNOVATION. Vi skal blive bedre til at lave global undervisning, så derfor skal vi lære mere om forandringsprocesser, og om alternative måder at undervise på. Vi skal være innovative i vores praksis. I projekt Bridge47 er der derfor en pulje afsat som organisationer kan søge, så de kan lave mindre spændende events. I denne “bid” vil vi også lave nationale begivenheder om temaerne i global undervisning.

Hvad sker der i Danmark?

Der kommer til at ske flere ting. Ikke alt er blevet detaljeret endnu. Nogle begivenheder bliver mere synlige i offentligheden end andre. Lad os starte bagfra.
I forhold til den 4.”bid” skal vi lave diverse nationale begivenheder. Dels vil vi lave Verdensspejl Festival som vi tidligere har lavet, og dels vil vi lave andre offentlige møder om Verdensmål eller andre temaer i global undervisning. Og så er vi ved at løbe et netværk om Verdensmålene og læring i gang. Vi vil afholde nogle forskellige kurser. Nogen for unge mennesker i udviklingsorganisationer, så de kan blive bedre klædt på til arbejdet. Andre kurser vil blive tilpasset i forhold til de behov, som både organisationer og dette projekt har.  Og så kommer der en pulje, som europæiske organisationer kan ansøge midler fra til deres aktiviteter indenfor global undervisning.
MUNDU er især aktiv i forhold til “bidderne” 3 og 4. Vi vil især lave partnerskaber med kommuner og skoler i forhold til Verdensmålene og global undervisning. Men også gerne med andre aktører fx øvrige uddannelsesinstitutioner og private virksomheder. I øjeblikket er vi ved at udarbejde retningslinjer for partnerskaber, så det ved vi mere om senere.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i aktiviteterne i forbindelse med Bridge47.

Der er lukket for kommentarer.