Uncategorized

OversigtUncategorized

Praktikant grafik

Virksomhedspraktik

Har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik nu, så kan MUNDU godt bruge dig hen over sommeren fra slutningen af juni.

Dine opgaver bliver meget blandede. Vi er et lille sekretariat, så vi hjælpes ad med opgaverne.

 • Medvirke ved MUNDUs aktiviteter
 • Kommunikation
 • Opdatering af MUNDUs websteder
 • Fundraising
 • Oversættelsesarbejde fra engelsk til dansk
 • Forefaldende administrativt arbejde (referatskrivning, besvarelse af mails).

Du intereresserer dig for verden og alle dens udfordringer. Du kan lide at formidle viden, og er ikke fremmed overfor at undervise. Du har sikkert et stærkt sprogøre og kan styre både en computer og verdenskortet. Det er absolut en fordel, hvis du har humoristisk sans.

Din arbejdsplads bliver i Århus midtby, og vi er åbne overfor at arbejde hjemmefra.

Skriv til os på mundu@mundu.dk.

PS: vi beder alle med tilknytning til MUNDU om at melde sig ind for at støtte foreningen.

Kongres 2022

Europarådets paneuropæiske kongres om global undervisning blev organiseret af Nord-Syd Centeret og skete fra den 31.maj til den 1.juni 2022. Diverse aktører fra internationale organisationer, regeringer, parlamentsmedlemmer, lokale og regionale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og undervisere var samlet over et par dage til denne kongres. Kristoffer Larsen fra MUNDU deltog og har skrevet denne beretning.

Et af kongressens formål var at reflektere og skabe dialog om de fremskridt, som global undervisning har formået at få.  Et andet formål var at ligestillede kunne lære fra hinanden med henblik på at skabe et sæt strategiske anbefalinger. Disse anbefalinger skulle fremme fortalervirksomhed om, kapacitetsopbygning i og skabe opmærksomhed om global undervisning.

Maastricht-deklarationen 20 år

Dette års kongres havde fokus på at fejre 20 års jubilæet for vedtagelsen af Maastricht-deklarationen  i 2002. Deklarationen skabte rammerne for at forbedre og øge tilstedeværelsen af global undervisning i de forskellige nationale undervisningssystemer.

Igennem de to dage som kongressen varede, præsenterede flere forskellige aktører fra universitetsverdenen, civilsamfundsorganisationer, politiske beslutningstagere og lærere deres arbejde med global undervisning. Fokus var især på, hvordan globale uddannelse kan tænkes ind i arbejdet for at nå verdensmålene i 2030.

Derudover skal der laves en ny strategi for global uddannelse i Europa til 2050. Den ledende organisation for den proces Global Education Network Europe (GENE), fortalte, at den nye strategi skal skabe større forpligtelse til og støtte fra politiske beslutningstagere.

Youthwashing

En af de mere fremtrædende paneldiskussioner på kongressen handlede om inddragelse af unge i den politiske proces som helhed og i arbejdet for global undervisning.

Den nye interessante term ”youthwashing” blev introduceret. Ligesom ordet ”greenwashing” så er youthwashing en betegnelse, som dækker når virksomheder, organisationer siger, at de inddrager ungdommen i beslutningsprocesser uden, at de helt rigtigt gør det. Ved nærmere eftersyn er de unges inddragelse rent proforma.

En bæredygtig verden er afhængig af og har stor påvirkning på de unge. Derfor skal inddragelse af ungdomsrepræsentanter i udarbejdelse og implementering af politiske beslutninger være langt mere fremtrædende.

Global Education Network

Efter kongressen deltog MUNDU i et møde som national koordinator i Global Education Network-gruppen. Vært for dette møde var Europarådets Nord-Syd Center. Mødet indeholdt en reflektion over kongressen og en diskussion af rammerne for det forstående møde i gruppen i Spanien til september. Her skal der blandt andet være kurser i fortalervirksomhed for global undervisning.

Doughnut-modellen

Planetens bæredygtighed er i krise, så menneskeheden har brug for en ny økonomisk model. Doughnut-modellen er et alternativ med fokus på planeten og på menneskelig trivsel. Både planetens og menneskers behov kan tilfredsstilles på en bæredygtig måde.

Kate Raworth udgav i 2017 bogen: Doughnut-økonomi – Syv principper for en fremtidig økonomi. I bogen kritiserer hun, at mange økonomiske modeller styrer efter “vækst for enhver pris”. Denne type vækst bidrager til at ødelægge planeten.

Bestil et foredrag!

Nu kan du bestille et engagerende foredrag om doughnutøkonomi, hvor formidlere fra MUNDU via cases, film og dialog fortæller om, hvordan Kate Raworths model er et godt bidrag i klimakampen.

I dette foredrag stifter eleverne bekendtskab med en ny økonomisk tankegang for bæredygtighed, som giver håb i forhold til alle vore globale kriser. Eleverne får en basis-forståelse af doughnut-økonomiens 12 sociale og 9 økologiske dimensioner. Bestil her.

Doughnut-modellen er et godt bud på bæredygtig økonomisk nytænkning. Den indeholder tolv områder for menneskelig trivsel og ni økologiske parametre. Hvis vi ikke holder os inden for planetens grænser, så går det galt. Først når menneskets velfærd er sikret, og økologien ikke er blevet overskredet er det velstand.

De tolv områder for menneskelig velfærd er inspireret af FN’s 17 verdensmål. De er: mad, vand, sundhed, uddannelse, indkomst, fred, politisk indflydelse, social lighed, ligestilling, bolig, netværk og energi.

De ni økologiske parametre stammer fra den forskning, som udgår fra Stockholm Resilience Centre. Her har en gruppe forskere med Johan Rockström i front udpeget ni planetære grænser. Grænserne repræsenterer det økologiske råderum, som mennesker på planeten.

De ni planetære grænser er: klimaforandring, forsuring af havene, kemisk forurening, kvælstof og fosforbelastning, ferskvandsmangel, tab af biodiversitet, omlægninger i jordbrug, luftforurening samt udtynding af ozonlaget.

Læs mere om emnet på webstedet Doughnut Economics Action Lab, som arbejder på at forvandle doughnut-økonomi fra en radikal ide til handling.

Let's Act!

Lad os handle – Let’s Act

I projektet Let’s Act! skal MUNDU sammen med partnere i Bulgarien, Rumænien, Italien og Danmark producere en læringsplatform. Elever fra 6.-10. klasse skal have en bedre forståelse af de af FN’s Verdensmål, som vedrører det at bevare planeten, energi, co2-udslip, forbrug og meget andet. Platformen skal bidrage til at eleverne får udsyn og give dem en større global forståelse. På den måde uddanner og motiverer vi eleverne til at skabe en mere bæredygtig verden.

Udover læringsplatformen vil vi også træne lærere til at blive bedre til blended learning. I løbet af 2022 udgiver vi en lærermanual med oversigt over digitale værktøjer og best practice videoer.

Program for IT og læring på VIA University College er den danske samarbejdspartner. De står for forskningsdelen i projektet. I slutningen af projektet vil vi blive klogere på best practice og på online læring via to forskningsrapporter.

Indholdet på læringsplatformen bliver inspireret af fem videnskabelige artikler, som er skrevet af Fondazione AEM og MUNDU. Det er AEM og MUNDU, som omsætter indholdet til undervisning i samarbejde med Program for IT og læring og den italienske partner Erasmus Learning Academy.

Læringsplatformens sprog bliver engelsk med oversættelsesmulighed til italiensk, dansk, bulgarsk og rumænsk. Materialet bliver kortlagt op mod faglige mål i de enkelte lande.

Flere skoler er knyttet til projektet. To af dem er egentlige partnere. Det er Colegiul National “Vasile Alecsandri” IASI i Rumænien og 138th SUZIE ”Prof. Vasil Zlatarski” i Bulgarien. Desuden har Let’s Act kontakt til flere andre skoler i  Canada, Indien, Kenya, Malaysia, Danmark, Italien, Rumænien, Sri Lanka og Bulgarien.

MUNDU og VIA afholder workshops  om læringsplatformen ved Norddjurs Kommunes Læringsmesse HVIN den 28. juni samt på Klimafolkemødet i Middelfart i september.

MUNDU er projektleder på projektet i tæt samarbejde med italienske Fondazione AEM.

Følg Let’s Act på projektets websted eller Facebook-side.

Læs også Camillas indlæg om projektet her.

 

 

Global undervisning – efterårsmødet 2021

I de sidste par år har mødet mellem europæiske aktører indenfor global undervisning været online. Det er ikke kun en reaktion på pandemien, det er også et resultat af ConcordEuropes nye strategi, hvor global undervisning blev en tværgående dimension i stedet for en hub i sig selv.

Efterårsmødet fandt sted i starten af december over to dage.

Nationale opdateringer i uddrag

Det er altid inspirerende, rørende, oprørende og spændende at høre opdateringer fra de øvrige lande, som deltager i mødet.

 • Belgien har haft ivrige diskussioner vedrørende afkolonisering og klimaforandring. Desuden sker der en opdeling mellem Nord- og Syd-tilgange samt mellem organisationer og andre aktører indenfor uddannelse.
 • Danmark. Bæredygtighed er ved at komme ind som en del af uddannelsers formålsparagraf. Udenrigsministeriet udvikler en ny pulje med fokus på handlinger og engagement.
 • Estland. En ny udviklingsstyrelse er netop blevet oprettet, og den skal forhåbentlig indeholde en komponent for global undervisning.
 • Finland. I gang med at lave en køreplan for at opnå verdensmålene.
 • Frankrig. Nye mål og nye måder at arbejde på pga. pandemien.
 • Italien. Arbejder på en national handleplan for global undervisning.
 • Letland. Har haft et godt år i forhold til at skabe nye samarbejder på tværs af landegrænser.
 • Luxemburg. Har haft mange gode møder også fysiske.
 • Malta. Udgiver snart en ny rapport om global undervisning støttet af midler fra Nord-Syd-centeret.
 • Polen. Meget arbejde i forbindelse med læreruddannelse og forskning.  Der er blevet udgivet en  (rystende) rapport om den humanitære situation ved grænsen til Hviderusland.
 • Portugal. Den nationale platform har kunnet bygge bro til den nationale regering.
 • Slovakiet. Forsøger at skabe samarbejde mellem aktører indenfor global undervisning.
 • Slovenien. Har et udfordrende forhold til den nuværende regering og mange opgaver i forbindelse med formandskabet.
 • Spanien. Har oplevet mange forandringer og haft et meget travlt år.
 • Tjekkiet. Global undervisning er blevet tættere knyttet til klimaundervisning, og i samme forbindelse har repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet kunnet mødes om global undervisning.
 • Tyskland. Finansiering til global undervisning falder.
 • Ungarn. Emner er blevet indsnævret til læreruddannelse.
 • Østrig. Nyt udviklingssamarbejdsprogram som inkluderer global undervisning. Der kommer en kampagne om verdensmål til næste år.

Lederen af ConcordEurope Tanya Cox deltog i mødet for en kort udveksling om politikker, budget og engagement, før øvrige aktører opdaterede mødedeltagerne med deres aktiviteter. Mødet fik behageligt besøg af Agnieszka Skuratowicz fra INTPA G3: Youth, Education and Culture (generaldirektoratet for internationale partnerskaber, som har ansvaret for EU’s udviklingspolitik).

Vi havde diskussioner om coronas betydning for global undervisning, CONCORDs strategi og politikprocesser samt vores holdning til GENEs deklaration om global undervisning.  Vi debatterede hvordan global undervisning kunne mainstreames i CONCORDs øvrige arbejdsgrupper samt om hvordan udvekslingen kunne ske på tværs af grupperne.  Deltagerne gav også feedback til styregruppen om mainstreaming, DEAR politik og engagement.

Som altid under disse møder bliver (for) mange emner pakket ind i for lidt tid til at komme i dybden.

Se noter optegnet fra mødet via MURAL her: GCE Fall meeting.

 

12 mænd fra Malawi

Kom til til filmpremiere på MUNDUs seneste film om Malawi, som handler om et af Danmarks første bistandsprojekter.

Indbydelse til premiere på film om 12 mænd fra MalawiTolv unge mænd fra Malawi ankom til den lille søvnige stationsby, Kolind på Djursland i marts 1966. Her skulle de være i 1½ år og lære om bygninger, gartneri, landbrug og motorer, så de kunne lære fra sig, når de kom hjem igen.

Vi har besøgt Malawi i august 2021 og produceret en lille dokumentarfilm. Vi har efterlyst de 12 mænd og fundet nogle af dem. Vi har også undersøgt forskellige rygter om, at præsidenten af Malawi har besøgt Kolind,  og at kursisterne blev rekrutteret fra et paramilitært korps. Der blev bygget en skole for danske midler, den har vi også besøgt.

De unge mænd ankommer til Danmark en mørk vinteraften, og bliver indkvarteret på det gamle afholdshotel ved siden af skolen.

Mændene modtager otte måneders teknisk grundkursus i elementært håndværk og værktøjslære fra marts til november 1966.

Foruden selve undervisningen, er kursisterne på et to måneders ophold på gårde på Djursland, hvor de hjælper med det daglige arbejde. Derefter skal de i praktik på blandt andet maskinstationer og lokale virksomheder. Men mændenes gode evner og arbejdsomhed får skolen på andre tanker. I slutningen af grundkurset bestemmer Halvgaard og specialarbejderskolen, at mændene i stedet skal modtage en instruktøruddannelse. Deres idé er, at etablere en specialarbejderskole i Malawi hvor mændene kan blive lærere, og uddanne deres landsmænd i de færdigheder, som de har lært i Danmark.

 

Skoler og undervisningsinstitutioner kan få et gratis besøg med fremvisning af film samt uddybende foredrag. Tilmeld din skole efter først-til-mølle-princippet her.

 

 

 

 

Tøjproduktion i Indien

I en tynd tråd

“I en tynd tråd” er et nyt undervisningsmateriale til udskolingen og STX. En dansk gymnasieelev køber en t-shirt online med en skjult besked fra en tekstilarbejder i Indien.

“This t-shirt was made under bad conditions. Help me”

Undervisningsmaterialet formidler en problemstilling, der fylder meget for de fleste unge. Nemlig deres tøj. “I en tynd tråd” behandler tøjindustriens produktionsforhold, ved at stille eleverne overfor etiske og politiske valg. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i en interaktiv video, hvor man møder den danske gymnasieelev Mathias, som modtager en skjult besked i den t-shirt, han har købt online. I løbet af videoen stilles eleverne overfor en række valg som for eksempel hvorvidt og hvordan Mathias skal hjælpe fabriksarbejderen, Ayyan, der har skrevet sedlen.

Ayyan, arbejder på en typisk tekstilfabrik i Indien, hvor arbejdsforholdene er ringe og lønnen er mellem 150-385 kr om måneden. Videoen giver eleverne mulighed, for at reflektere over både deres eget tøjforbrug og tøjets produktionsforhold. Billigt tøj forhandlet i store butikskæder som H&M, ZARA og BESTSELLER fylder store dele af manges garderobe. Desværre bidrager billigt tøj til både overproduktion og overforbrug, og det går i sidste ende ud over planeten. Men efter at have set  “I en tynd tråds” video, kommer man automatisk til at tage stilling til sit eget forbrug. 

 

Fast fashion 

I en tynd tråd arbejdsforhold Det er vigtigt aspekt af verdensmålene at blive bevidst om klimakrisen og de valg vi hver dag træffer. “I en tynd tråd” handler således om, at gøre den unge generation mere handlingskompetent i forhold til tøjindkøb og forbrugsvaner, samtidig med at de blive klogere på verdensmålene. 

Fast fashion handler om masseproduktion af tøj, der bliver fremstillet under ekstremt dårlige arbejdsforhold. Det fastholder forbrugssamfundet og har en enorm negativ effekt på miljøet. Det meste fast fashion tøj bliver produceret under dårlige forhold, og det kan derfor få store konsekvenser for arbejderne. Tilbage i 2013 kom Rana Plaza på alles læber, da en ni-etagers tekstilfabrik i Bangladesh kollapsede og hundredvis af fabriksarbejdere døde. En fast fashion tendens er begrebet greenwashing, som betyder at tøjforhandlere fremstiller sig selv som miljøansvarlige og bæredygtige gennem falsk markedsføring. Senest har tøjgiganten H&M modtaget stor kritik for deres seneste greenwashing kampagne, der fortæller, at tøjindkøb fra H&M gør en forskel for planeten: “Do something today that makes a difference tomorrow #jointherecyclingrevolution”

Kampagner som den snyder forbrugeren til at tro, at de faktisk foretager et miljøbevidst og ansvarligt valg ved at vælge H&M. I virkeligheden har H&M ry for ikke at betale deres ansatte – mennesker som Ayyan – en ordentlig løn. Efter lanceringen af deres seneste kampagne eksploderede kommentarfeltet på Instagram med beskeder som “Pay your workers” og “Another greenwashing campaign from H&M”.  

 

Verdensmål i nye klæder 

Verdensmål 12Verdensmål 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion inden 2030. Hvis vi skal nå det, kræver det en radikal vaneændring for mange i forhold til tøjindkøb og brug-og-smid-væk-kulturen. “I en tynd tråd” ønsker at motivere unge til at tage stilling til deres tøjforbrug og verdensmål 12. . Undervisningsmaterialet behandler politiske, kulturelle og samfundsfaglige kerneområder, der allesammen har fokus på handling.

Eksempelvis skal eleverne i en opgave undersøge certificeringer og hvad de fortæller om en given tøjforhandler. Meningen med opgaven er at de skal blive bevidste om hvilke certificeringer, der er bæredygtige og de som forbrugere kan gå efter i fremtiden. En anden øvelse bevidstgør eleverne om deres eget forbrug. De skal tælle hvor mange t-shirts de har og diskutere deres egne forbrugsvaner.  Alle øvelserne indbærer et såkaldt Call to action, der opfordrer dem til at bryde deres vaner i en mere bæredygtig retning. Eleverne kan efterfølgende lade sig inspirere yderligere på hjemmesiden, hvor de har samlet seks konkrete Call to action metoder.

 

MÅLGRUPPE: Udskoling og STX og HHX

FAG: Samfundsfag og projekt-og temaforløb med fokus på Verdensmålene

FORLØB: 4 lektioner a 90 min for udskoling og 120 min for STX OG HHX

PRIS: Gratis

TILGÆNGELIGHED: www.ientyndtråd.dk

“I en tynd tråd” er skabt af Laban Stories http://labanstories.com/

Realtopia seminar

Seminar om Bridge47 nye læringsspil

Vil du med på seminar om et nyt læringsspil? Bridge 47 har udviklet et nyt online spil til undervisningsformål. Realtopia: message from the future er skabt for at engagere unge til at blive globale verdensborgere.

Siden Covid-19 pandemien har undervisning været hensat til online formatet. Det har givet lærere en udfordring med at fastholde elevernes motivation og engagement. Bridge47 har på baggrund af den udfordring skabt et nyt læringsspil, som skal hjælpe med at fastholde motivationen blandt eleverne. Ved at formidle læringen gennem et online spil, får eleverne mulighed for at bruge et format mange kender og benytter sig af i forvejen. Realtopia er et spil, der handler om en post-apokalyptisk fremtid. Spillet handler om de globale udfordringer, vi står overfor i dag, der ikke er blevet løst i tide. Verden er derfor nu tømt for ressourcer, og der er kun få mennesker tilbage. De sidste mennesker har organiseret sig og skabt Realtopia, et øko-samfund, hvor de forsøger at kompensere for de fejl, der blev lavet i vores nutid. 

Spillet

Du kan gratis downloade spillet til Android telefoner her (the app only works for Android phones. With some Android versions download might only succeed on second or third attempt (just try again, it will work!).

Vi har også udviklet en inspirerende engelsksproget lærervejledning, som du kan hente lige her.

Hvorfor spil?

Under Covid-19 har mange børn og unge anvendt online spil, som en måde at være underholdt og social på samme tid. Online spil giver mulighed for at formidle en dagsorden, der både er lærerig og politisk på en uformel og underholdende måde. Realtopia er derfor også udviklet, så det inddrager forskellige læringselementer på en ny måde. Spil kan formidle tunge globale udfordringer på en måde, der er tilgængelig og virkelighedsnær, så det ikke føltes som undervisning.  Ved at gennemleve konsekvenserne af ikke at handle i tide, får eleverne en større forståelse både for problemstillingerne og for handlingsaspektet. Spillet giver eleverne erfaring med, at deres handlinger i dag har betydning for fremtiden.

Formålet med spillet er derfor at bevidstgøre de unge om deres valg og motivere dem til at tage stilling til de globale udfordringer, vi står overfor. Bridge 47 har udviklet forskellige øvelser, du kan bruge som samtalestarter i din undervisning. Eksempelvis skal eleverne ud fra forskellige udsagn om klima og ulighed, tage stilling deres egne holdninger. En anden øvelse udfordrer eleverne til at reflektere over, hvad det vil sige at være verdensborger. Her skal de diskutere, hvilke forandringer de selv kan være med til at skabe, som er med til at gøre en stor forskel.

Vil du lære mere?

MUNDU og Bridge 47 vil gerne afholde et seminar om Realtopia for undervisere og andre interesserede. På seminaret vil du blive undervist af en fra Bridge47, der forklarer, hvordan du kan bruge og formidle Realtopia i undervisningen. Du vil også få mere viden om hvorfor online spil, kan være nyttige at benytte sig af i undervisningen.

Hvis vi får nok tilmeldte, vil vi afholde et online seminar om Realtopia i maj 2021. Seminaret varer to timer og foregår på engelsk. Har det din interesse, så tilmeld dig vores seminar med det samme og inden den 30.april.

 

 


Projektet er støttet af Bridge 47.

The event is arranged by MUNDU and Bridge 47 and co-funded by the European Union.

The Bridge 47 – Building Global Citizenship – project wants to mobilise global civil society to contribute effectively to global justice and eradication of poverty through global citizenship.

The project is funded by the EU and has 14 project partners around Europe and the world.

Jorden og klima

Let’s Act for klima

MUNDUs praktikant Amalie Blæsild Johansen har skrevet om unge og klima i vores nye projekt, som vi forventer at have færdigt i 2022. 

Klima på skemaet

De seneste år har flere og flere unge engageret sig i klima og i demonstrationer. Klima er kommet på den globale politiske dagsorden, og der er behov for, at det kommer på skoleskemaet. I 2016 blev FN’s Verdensmål for 2030 lanceret. Som en den politiske beslutning, bør vi sikre, at elever i folkeskolen opnår den nødvendige viden både teoretisk og praktisk for at kunne støtte op om den bæredygtige udvikling.  Vi efterlader klimaforandringerne til den unge generation, og derfor er praksiselementet i læringen om verdensmålene nødvendigt, for at de kan efterleve det, vi råber op om. MUNDU har indledt et europæisk samarbejde mellem  Tyskland, Bulgarien, Romænien, Italien. Projektet hedder Let’s Act, og det går ud på at skabe en gratis, flersproget digital læringsplatform for både elever og undervisere. Undervisningen på Let’s Act gør det muligt for både og elever lærere at blive aktive forandringsagenter i klimabevægelsen og styrker samtidig elevernes demokratiske forståelse.

Online undervisning

Corona-pandemien sendte elever og lærere hjem, og pludselig var al undervisning online. Desværre har en overvægt af undervisere ikke følt sig klædt på til at varetage undervisningen i online formatet.

Lets Act forsøger at imødekomme denne problemstilling, ved at have fokus ikke kun på elevernes udvikling, men også på lærernes. Projektet giver undervisere mulighed for at blive trænet i online og tværfaglig undervisning ved hjælp af digitale, pædagogiske metoder og værktøjer. Underviserne vil blive oplært i undervisning om verdensmålene, får adgang til video-selvstudier, der styrker dem til at varetage og agere i online formatet, og endelig får de adgang til best practice videoer om materialet.

Unge samlet til klima demonstration. Credit: Tim Lüdemann

Lets Act er et samarbejde mellem tre organisationer, to skoler og et universitet, som har særlig erfaring med klima og undervisning. Projektet bygger på en tilgang til læring, der har fokus på inddragende digitale teknikker og aktiv læring.  Det tilgængelige online materiale er tilpasset de enkelte landes og skolers pensum og er baseret på et videnskabeligt tværfagligt samarbejde. Let’s Act tager derfor både hånd om undervisernes faglige udvikling, samtidighed med at elever og lærere bliver klogere og får mulighed for at dele deres udvikling og refleksioner i det vidensnetværk, der bliver etableret på tværs af landende.

Let’s Act

Formålet med Let’s Act platformen er at give elever fra 6.-10. klasse en bedre forståelse af FN’s Verdensmål gennem inkluderende digital læring. Digital læring bidrager til at eleverne får udsyn og samler de unge på tværs af landene og giver dem en større global forståelse. Det styrker dem til at blive verdensborgere, hvor de i et digitalt globalt miljø, får kendskab til globale problemstillinger.

I MUNDU tror vi på, at Let’s Act er et vigtigt og nødvendigt initiativ, der kan, medvirke til at skabe en større berøringsflade for eleverne, som vil gavne dem i deres videre liv i vores tiltagende globaliserede verden.

 

Illustration af Verdensmålene

Velkommen til MUNDU!

Her på siden finder du materiale til global undervisning

MUNDU arbejder for, at alle får mulighed for at få global dannelse. Det gør vi via global undervisning – Global Citizenship Education – og kulturmøder. Sammen med organisationer i Danmark og Europa arbejder vi for at alle, som er ved at lære både formelt og uformelt får adgang til at lære om globale forhold og bæredygtighed.

Hvad er global undervisning?

Logo for delmål 4.7

Logo for verdensmål 4.7: uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. undervisning.

Global undervisning er at lære om verden. Hele verden. Ikke kun den del af verden, som vi sammenligner os med.

Vi skal lære om, at vi alle er borgere på en og samme planet. Om hvordan krige udvikler sig mellem lande og territorier, og hvordan vi håndterer konflikter og skaber fred. Om social retfærdighed og uretfærdighed, som viser sig via klasser, kaster, racer, fordomme, stereotyper og diskrimination. Om hvordan værdier og opfattelser er med til at skabe vores verden. Om behovet for en udvikling som er bæredygtig mere end få år frem i tiden. Om hvordan vi er afhængige af hinanden. At livstilen i Danmark har indflydelse på levevilkår i andre lande. Og vi skal lære om menneskerettigheder, kvinders rettigheder, børns rettigheder, handicappedes rettigheder og alle andres. Og om hvor mangfoldig vores verden er.

Vi kan dele global undervisning op i otte temaer: globalt medborgerskab, konflikthåndtering, social retfærdighed, værdier og opfattelser, bæredygtig udvikling, gensidig afhængighed, menneskerettigheder og mangfoldighed. Læs mere i vores publikation Global Praksis.

Quiz

Skal vi lige teste din globale viden, inden vi præsenterer dig for vores produkter? Ja? Så sender vi dig lige til en engelsksproget test fra organisationen Gapminder. Quizzen tager cirka 10 minutter at gennemføre.

Test din globale viden her.

Hvorfor global undervisning?

Hvis du vil forandre verden, så skal du kende til den. Dine elever får hele verden i hovedet via nettet. Her er det som regel amerikanske firmaer som Google, Facebook, Instagram, Snapchat, som guider hvilken viden eleverne får. Eller måske er det Tik-Tok, som især orienterer eleverne?

Måske får du dine informationer via TV-avisen, Politiken, Nyhederne på TV2 eller fra JydskeVestkysten. Alle disse medier har det til fælles, at de vil fortælle dig det mest dramatiske, det som er usædvanligt, og det som involverer danskere og Danmark.

Alt for ofte ser vi, at informationer om sygdomme, krige og naturkatastrofer bliver fremhævede og overdrevet – især i forbindelse med lande, som vi ved mindst om. Mange medier har en tendens til at give os for lidt og fordrejet information om verdens lande og tilstand. Desuden sker der ofte en stærk forenkling, når årsagssammenhænge skal forklares i nyheder. Verden er utrolig kompleks og kan sjældent forklares med en enkelt årsag. Nogle medier arbejder med at producere skræmmebilleder eller skaber et billede af stilstand i forhold til fremmede kulturer og begreber (læs videre om verdens faktuelle tilstand i bogen Factfulness).

Forresten …

når vi taler om Factfulness, så skal du ikke snyde dig selv for et besøg på Dollarstreet i Gapminder. Her kan du se 30.000 fotos fra 264 familier i 50 lande sorteret efter indkomst.

Gapminder kan du finde mange andre spændende værktøjer til undervisningen i faktabaseret viden om globale forhold.

Ja, jeg er overbevist. Vis mig nu MUNDUs produkter!

MUNDUs vigtigste produkt er viden om global undervisning. Den viden kan blive din og dine kollegers viden ved at invitere os til at give jer et kursus. Vi kan skræddersy kurset til at handle om lige det, som I går og pønser på i jeres skole.

Det kan for eksempel være om interkulturelle udfordringer, international uge, global undervisning, verdensmålene eller noget helt andet. Kurserne er proppet med inspiration til undervisningsmateriale om globale forhold.  Læs mere om kurserne her – brug menuen.

Vi har markeret materialerne med Å for Åben skole tilbud, F for fysiske materialer og D for digitale materialer. 

Materialer til alle niveauer

GLOBALE GÆSTELÆRERE er med til at skabe et kulturmøde og give en personlig vinkel på globale temaer.

MUNDUs globale gæstelærere gør med garanti indtryk på dine elever. Deres personlige historier nuancerer elevernes forestillinger og udvider deres verdensbillede.

Vi formidler kontakt til gæstelærere med rødder i eller stor erfaring fra steder i Afrika, Asien, Mellemøsten og Sydamerika. Læs mere om gæstelærerne her.   Å

 

GENSTANDSKUFFERTER til brug i undervisningen. En kuffert indeholder en samling genstande med relation til et land, område eller tema. Genstande, der sætter gang i sanserne! Det hele må nemlig hellere end gerne pilles ved, snuses til og prøves på!

MUNDU har genstandskufferter fra Bolivia, Cambodia, Etiopien, Filippinerne, Indien, Indonesien, Kenya, Mali, Palæstina, Peru, Senegal og Vietnam. Kufferterne kan lejes eller købes. Se vores genstandskufferter her. F

Materialer til indskoling

SOMBOS CAMBODJA er et webbaseret undervisningsmateriale med en film om elefanten Sombo som omdrejningspunkt. Sombos historie er tæt sammenvævet med Cambodias historie. Sombo voksede op som arbejdselefant, men blev under Pol Pot skilt fra sin ejer.

Eleverne kan selv tage rejsen og se film, billeder og løse opgaver på hvert stop. Alle film er med dansk speak, og tekster kan blive læst op. Læs mere herÅ   D

 

SÅDAN BOR JEG (film). Websted som portrætterer børneliv i hele verden. Her kan elever komme helt tæt på 49 børn i 31 lande. På Sådan Bor Jeg kan eleverne se film om børns liv i Afghanistan, Bolivia, Burkina Faso, Cambodia, Danmark, Ecuador, Egypten, Etiopien, Filippinerne, Georgien, Ghana, Grenada, Grønland, Honduras, Indien, Indonesien, Jordan, Kenya, Kina, Mexico, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Palæstina, Somalia, Thailand, Tyskland, Uganda, Ukraine, Vietnam og Zambia. Besøg Sådan Bor Jeg her.   D

 

Materialer til mellemtrin

MÅL FOR FORANDRING. I dette forløb skal elever i 5. og 6.klasse med  egne ord fortælle om Verdensmålene for bæredygtig udvikling. Eleverne skal forklare, hvorfor målene er vigtige. Undervejs oplever eleverne, at de
selv spiller en rolle i at være med til at forandre verden via små og store handlinger.  Websted, orienteringsløb og forandringsprojekt. Læs mere herÅ   D

 

 

SÅDAN BOR JEG . På webstedet Sådan Bor Jeg kan skoleelever komme på en virtuel jordomrejse og sammenligne børns levevilkår i hele verden. Gennem film, tekst, tal, opgaver og et spil-element bliver eleverne klogere på verdens lande og kulturer og globale temaer. For hvert land kan eleverne undersøge geografi, levevilkår, historie, befolkningspyramider, klima, kommunikation og meget mere. Læreren kan oprette sin klasse på webstedet, så eleverne selv kan lave en profil med egne oplysninger. Besøg Sådan Bor Jeg her.   D

 

SMARTE RETTIGHEDER. Et undervisningsprojekt om FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, der giver eleverne forskellige muligheder for at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande. Det hedder Smarte Rettigheder, fordi en essentiel del af det er en læring-i-bevægelse-aktivitet, hvor eleverne anvender deres smartphones. Websted, gæstelærerbesøg og læring-i-bevægelse. Læs mere her.   Å   D

 

 

Materialer til udskoling

VERDENSMÅL I ØJENHØJDE. FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling er spændende at inddrage i undervisningen. Dette er et introducerende foredrag om Verdensmålenes baggrund og indhold. Vi fortæller om, hvordan der allerede er gang i indsatsen nationalt såvel som globalt og lokalt, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når målene. Foredraget er krydret med film, quiz og cases og bringer således målene i øjenhøjde og gør dem håndgribelige. Foredraget kan også afvikles i en online-udgave. Læs mere her.  Å   D

 

URETFÆRDIG MIDDAG. Uretfærdig Middag er et rollespilskoncept, der giver skoleelever en kropslig oplevelse af den ulige fordeling af verdens resurser. En gruppe af 3-5 trænede middagsværter faciliterer Uretfærdig Middag og guider deltagerne igennem spillet, hvor et måltid mad bliver sat på højkant og fordelt mellem deltagerne svarende til den faktiske resursefordeling i verden. Spillet går så ud på at handle, forhandle, tuske, fuske, flygte, sælge/købe arbejdskraft, energi og mad. Middagsværterne spiller med som spindoktorer, provokatører, grænsevagter, embedsmænd og rådgivere. Læs mere herÅ

 

NGUEM NGUEM. Nguem-nguem betyder tro på wolof, et af sprogene i Senegal. Tro i allerbredeste forstand. Senegalesernes måde at tro på rejser mange spændende spørgsmål. Om tolerance på tværs af kulturer og religioner. Om værdier og traditioners betydning for sammenhængskraft og livskvalitet. Og om definitionen på et godt og rigt liv. Alt det omhandler det gratis undervisningsmateriale NGUEM NGUEM – tro og traditioner i Senegal, som består i en aktivitetsmappe med ti temakort. Materialet findes også i en online udgave, og kan suppleres med lån af en tilhørende genstandskuffert. Læs mere herÅ   D

 

Materialer fra vores samarbejdspartnere

VERDEN MED NYE ØJNE. Et tværmedialt undervisningsforløb, der sætter fokus på FN’s 17 verdensmål. Gennem en virtual reality film bliver eleven mødt af den jævnaldrende Sajani og vises rundt i hendes liv og hjemland, Sri Lanka. Med virtual reality headsets vil eleven mærke de globale problemstillinger på egen krop, og teknologien bliver et stærkt redskab til at knytte følelser til nogle ellers abstrakte emner og gøre dem konkrete og relatérbare – hvilket i sidste ende gør læringen mere interessant og relevant. Filmen er tilgængelig på engelsk og med danske undertekster. Læs mere her.   D

 

SLUM CHALLENGE. En interaktiv dokumentarfilm om at leve i slummen i millionbyen Manila, Filippinerne. Filmens kerne er livet set igennem en dreng og hans levevilkår. Det er seeren, som løbende bestemmer, hvordan handlingen skal udspille sig, ved at vælge undervejs i filmen. Gå hjem eller gå i spillehallen? Bruge pengene eller give dem til tante? Arbejde eller lege? Der er også mulighed for at tilvælge ekstra materialer via info-bokse undervejs. Tilgå filmen her.   D

Materialer til 10.årg. + gymnasiale uddannelser

OVER MUREN. Et webbaseret undervisningsmateriale til de ældste særligt fagene historie og samfundsfag. Her, cirka tre årtier efter Berlin-murens fald, rejser nye grænsemure og -hegn sig som aldrig før. OVER MUREN ansporer eleverne til at hæve sig op over muren, se den fra begge sider og undre sig over, hvorfor vores verden på samme tid bliver mere og mere integreret og mere og mere opdelt. Materialet består af 5 cases, 5 tværgående temaer og en dokumentarfilm. Tilgå materialet her.   D

 

Materiale på vej i 2021 og 2022

 • Foredrag og film om Malawi. Filmen vil handle om et af Danmarks allerførste bistandsprojekter. Djurslands Specialarbejderskole tog initiativ til at invitere 12 mænd fra Malawi i 1965 til at bo i Danmark i 1½ år. Senere blev de sendt tilbage for at være rollemodeller. Filmen og foredraget beskriver udviklingen i landet set gennem disse mænd.  Å
 • Forløb om racisme.  Å
 • Forløb om Danmarks rolle i slavehandelen. Alt for ofte har Danmark fremhævet sig selv som nogle af verdens første til at ophæve slavehandlen. Hele historien om at dansk rigdom hviler på handel med mennesker, at danske slaveejere var ekstra brutale overfor deres slaver, og at vi fastholdt mennesker i dyb fattigdom også efter de fik deres frihed, fortæller vi sjældent.  Å
 • Forløb om planeten. Let’s Act er et samarbejde mellem et tysk universitet, en rumænsk og en bulgarsk skole, to italienske organisationer og MUNDU. Vi producerer undervisningsmateriale om verdensmålene rettet mod lærere.   D

 

Få kontakt til os

Chat med os via chat-funktionen nederst i højre hjørne.

Ring på tlf. 60 58 20 78. Skriv til os på mundu @ mundu.dk.

 

Hold dig orienteret om os …

via Facebook, websted og nyhedsbrev.

 

Fra ord til virkelighed

Når politikerne omtaler begreber og grupper på særlige måder, smitter det af på befolkningens forståelse af virkeligheden og dermed i sidste ende virkeligheden. Således bliver ord til virkelighed.

I mit speciale belyste jeg, hvordan vi med ord er med til at forme virkeligheden. Den fortælling, politikere og andre autoritetsfigurer opstiller om indvandrere er med til at forme vores forståelse heraf. Hvis medier, politikere og andre altid fortæller os, at indvandrere er lovløse kriminelle, udøvere af social kontrol og ikke villige til at lade sig integrere i det danske samfund, er det den forståelse vi som borgere opnår.

På hver sin side af grøften

Det er som om, vi er blevet dårligere til at hinandens forskelligheder og graver os dybere og dybere ned på vores egen side af grøften. Det gør sig gældende på en lang række parametre. Eksempler er indvandrerdebatten, corona-situationen, #Metoo, klimadebatten, krænkelsesdebatten. Her er det der har fyldt mest, at forskellige ord bliver slettet af sange, og mad ændrer navne. Det sætter gang i store følelser på hver side, altså både hos dem, der gerne vil have ordene ændret og dem, der ingen grund ser til at ændre ved det gamle og velkendte. Fælles for alle disse debatter er, at folk tydeligt er farvet af den virkelighed, de færdes i.

De sociale medier har i høj grad været med til at forme vores virkelighed og polarisere os yderligere. De giver os muligheden for at opsøge ligesindede, der deler vores holdninger, hvorved vi bliver mere og mere overbeviste om, at vores opfattelse af virkeligheden er den korrekte. Som om det ikke var nok, er der algoritmer, der fx styrer hvilke holdninger og artikler, vi udsættes for. Således udsættes vi kun for indtryk, der stemmer overens med vores i forvejen etablerede virkelighedsopfattelse.

Tænk bare på situationen i USA efter valget, hvor Trump gennem sine sociale medieplatforme, især Twitter udbredte den udokumenterede påstand, at Biden havde vundet grundet snyd med brevstemmer. Det førte til stormen på kongressen og den efterfølgende eksklusion af Trump på flere sociale medie platforme, bl.a. Twitter, Facebook og YouTube. Det er et eksempel på, hvor galt det kan gå, når en politikers diskurs og narrativ giver udtryk for sin helt egen virkelighed – langt fra den gængse opfattelse af virkeligheden. Trumps ord og hans virkelighedsopfattelse var med til at forme den virkelighed, hvor kongressen kunne blive stormet.

Danske politikeres diskurs

Det foregår ikke kun i USA, også i Danmark benytter politikere sig af hård retorik. Det gælder især i forhold til indvandrere. Tænk blot på Inger Støjbergs, Pernille Vermunds og Pia Kjærgaards sprogbrug, når det kommer til indvandrere. Nedenunder fremføres eksempler på udtalelser fra dem alle tre:

Den islamiske vækkelse spreder død og ødelæggelse, hvor man tillader den at slå rod. Derfor handler det simpelthen om at luge ukrudtet ud, hvor det findes og sikre, at det ikke kan få fat igen (Pernille Vermund)

Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogen som helst vilje til at blive en del af danskheden. (…) De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance, (Pia Kjærsgaard).

Det her er holdninger, der kun hører hjemme i tabersamfund. Så min opfordring til dem er, at de skal fise hjem til de taberlande, hvor deres holdninger deles, (Inger Støjberg)

Alle disse udtalelser bærer tydeligt bræg af en klar simplificering af virkeligheden, hvor få tilfælde bliver gjort til en etableret virkelighed.

Ord skaber håb

Lige så vidt som at ord kan være med til at skabe en polariserende virkelighed, kan ord også være med til at skabe en samlende, forsonende virkelighed. Ved præsidentindsættelsen i USA den 20.januar stiftede verden for alvor bekendtskab med den unge poet Amanda Gorman. Siden har digtet floreret på de sociale medier. Man kan ikke andet end at lade sig inspirere af hendes forsonende og bevægende retorik:

And so we lift our gazes not to what stands between us but what stands before us. We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another.

Personligt sad jeg blæst fuldkommen bagover ovenpå at have hørt den karismatiske Gorman. Hendes ord var med til at give fornyet håb om forsoning, på tværs af politiske holdninger, race, køn og klasse efter de uroligheder og den polarisering, der har præget USA den seneste tid. Hvis du ønsker at læse det inspirerende digt i sin fulde længde, kan du finde det her.

Fokus på børnene

Verdensmål 4.7 handler om, at alle i en læringsproces skal have mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder, som er nødvendige for at fremme en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed. Det er vigtigt at fokusere på børnene, når vi skal sikre en fremtid, hvor positiv diskurs former virkeligheden. Hvis børnene skal lære at være kulturelt mangfoldige er det vigtigt, at vi – de voksne – går forrest. For som Nelson Mandela sagde, så er der ingen børn, der bliver født med had til et andet menneske. Som voksne er det vores opgave at sikre at dette had ikke får lov til at vokse! En inkluderende og empatisk diskurs kan gøre en afgørende forskel i denne proces.

Blogindlægget er skrevet af MUNDUs praktikant Camilla Løvendahl i forbindelse med hendes virksomhedspraktikant hos os. 

 

 

 

 

Wings of change

MUNDU’s volunteer Maja Kjaergaard is sharing her thoughts and reflections from the Bridge 47 GCE event december 1, 2020.

A cold grey Day

There is a fine drizzle as I bike up the steep hill. The sky is dark and grey, and it is cold. Very cold. I arrive at VIA University a little before 8 and immediately spot Liva. She has already set up her huge canvas against the wall of the university building, right next to the entry.

Liva is an artist and theatre painter, and today she is painting wings for sustainable development. MUNDU hired her as part of our ‘wings for change’-campaign. Here, we invite visitors to take photos in front of the wings and share them on social media alongside descriptions of their own sustainable practices. A few days ago, an artist from Burkina Faso did the same thing (see photos here), and we shall screen a video of the process in VIA’s canteen today.

Surrounding Liva and the canvas are cans and cans of paint, and Liva herself is wearing overalls so covered in paint that the original colour is hardly discernible. It is a breath of fresh air against the December grey.

The artistic process

After a cup of thermos coffee, she begins the process. I had worried she’d get too cold from spending the entire day outside, but I quickly realise that this will not be a problem. Liva is constantly moving around; climbing a ladder to reach the top of the canvas, lying down to get to the bottom edges, and moving away to appease her progress. Once in a while she does a little dance to the music sounding from her speakers. It feels a lot like magic to see the wings slowly emerge. From rough black outlines and fluttery strokes of white to light green feathers and patterns of blue and lilac. At the core of the wings, is a wheel of colours resembling the symbol of the sustainable development goals (the SDGs).

Audience and filming

While Liva is creating magic, I pass out flyers describing the project to curious passersby. From time to time, I enter the building to speak to the people who (not so) discreetly press their faces against glass windows, as they try to get a glimpse of the wings from the cosy warmth of inside.

Meanwhile, our film photographer, Mikkel, is circulating Liva to capture the entire process from every angle. The plan is to later edit and release several videos from the day. After a few hours, Mikkel asks Liva if maybe, possibly he might also add a stroke of paint? “Of course,” she says, and he shakily touches just the tip of the brush to the canvas. Both Liva and I laugh and encourage him to do it properly, and so he tries again and leaves his own mark on the piece. And, as we all know, the SDGs are all about partnerships and collaboration!

A Lion King Moment

As the day comes to an end, and the wings take their final – and, in my own completely unbiased opinion, glorious – form, my good friend arrives to see what we’re up to. She has brought along her 2 months old baby, Bjørn. And so we inaugurate the wings, as we take the first photo in front of them: In a pose resembling the one from the Lion King, my friend kneels down while lifting Bjørn up, so he fluctuates perfectly with the wings. The later post on social media reads: “He is an SDGangel because … He is a vegetarian”!

 

The story behind

The campaign “Wings for Change” was launched at VIA University College, Campus N where artist Liva Hinnerfeldt painted a set of wings near the entrance of the campus. The wings were created in order to create more attention to the sustainable development goals and to make young people more aware of their own role.

After the wings were created, they were invited through posters and flyers to take their photos in front of the wings and to share it on social media. Here the youth can share their own personal sustainability practice while using hashtags such as #SDGbutterfly #IamSDGs and #ButterflyEffect #

Two artists in two countries

One part of the event was to involve people in Burkina Faso to do the same. So while the Danish artist was busy outside in the cold weather, a movie about her Burkinabé colleague was shown inside. In the movie Manoos from Ouagadougou could be seen painting his street-art wings (watch the movie here).

The wings will be circulated to other VIA UC campuses in the early months of January. The second corona lock-down disturbed our event.

 

CISU

 

 

 

Projektet er støttet af CISUs oplysningspulje og af Bridge 47.

 

The event is arranged by MUNDU and Bridge47 and co-funded by the European Union.
The Bridge 47 – Building Global Citizenship – project wants to mobilise global civil society to contribute effectively to global justice and eradication of poverty through global citizenship. The project is funded by the EU and has 14 project partners around Europe and the world.

vinger

Kunstnere giver verdensmålene vinger

MUNDU lancerer en ny kampagne for verdensmålene ”Wings for Change” på VIA University College, campus N. Kom og vær med til at fortælle andre, hvordan du er en verdensmåls-engel! Den 1. december kan du se, hvordan to kunstnere fra Danmark og Burkina Faso gennem smukke kunstværker giver verdensmålene vinger. Tag et billede af dig selv foran vingerne og del dem på de sociale medier. Husk en beskrivelse af, hvordan du er med til at gøre verden mere bæredygtig. Du kan også lære mere om verdensmålene og få inspiration af andre til, hvordan du kan gøre endnu mere.

Kunsten bliver til

Kunstner og teatermaler, Liva Hinnerfeldt, vil male et sæt vinger gennem en dynamisk fremstillingsproces. Samtidig vil MUNDU vise optagelser fra Ouagadougou i Burkina Faso, hvor streetart-kunstneren Manoos har fortolket sit eget sæt vinger. Eventet strækker sig over hele dagen, og besøgende er velkomne til at komme og gå. Det danske kunstværk bliver stående på VIAUC campus N resten af ugen. Alle kan tage billeder med vingerne, poste dem på sociale medier under en række hashtags og dele beskrivelser af, hvordan de bidrager til en bæredygtig udvikling.

En søndag i Ouagadougou

Manoos inviterede gæster til at se på, mens han producerede vingerne i Burkina Fasos hovedstad. Eventen skete søndag eftermiddag den 29.november. Her kan du se en lille film og fotos fra begivenheden (klik på billedet for at forstørre).

Jeg er en engel fordi … jeg altid tager cyklen!

Måske lytter du til podcasts om ligestilling? Måske deltager du i demonstrationer, er politisk aktiv og kæmper for demokratiet? Måske tager du altid cyklen? MUNDU opfordrer alle besøgende til at dele deres bæredygtige praksisser sammen med et billede af vingerne på de sociale medier. Resultatet vil være en samling af alt det, vi gør bedst. Og det vil være en guldgrube af inspiration og læring til, hvordan vi kan gøre endnu mere. Både besøgende i Danmark og Burkina Faso vil poste under de samme hashtags, og vi vil erfaringsudveksle på tværs af lande og kulturer.

Du kan selv gøre en del

Hvis verden skal nå over målstregen med verdensmålene, skal alle gøre en indsats: Både lande og regeringer, virksomheder, civilsamfundet og os selv som privatpersoner.

Først og fremmest skal alle kende til Verdensmålene. Hvis vi skal nå dem, skal så mange som muligt kende til målene, så alle kan gøre en indsats – og så kan vi holde verdens ledere op på det, som de har forpligtiget sig til.

I dag kender hele 77 % af danskerne til verdensmålene. Men vi skal have alle med. Derfor er det første og det vigtigste, som du selv kan gøre, at fortælle andre om målene. Diskutér dem over middagsbordet derhjemme eller i frokoststuen på arbejdet. Og så tænk over, hvordan du selv kan gå fra kendskab til handling.

Der findes flere lister med forslag til konkrete handlinger. FN har lavet sine egne forslag. De er oversat til dansk som 170 bidrag til at forandre vores verden. FN har også lavet en guide til den dovne aktivist. Her finder du forslag til, hvad du kan gøre fra din sofa, hjemme, udenfor og på jobbet. Forbrugerrådet Tænk har lavet en meget omfattende liste over, hvad du selv kan gøre for at støtte op om verdensmålene. Der findes også en guide til børn. Det er 2030-skolerne, som har produceret den i samarbejde med elever på Gug Skole.

Alt det praktiske

Lancering 1. december foran hovedindgangen på VIAUC campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Vingerne er på stedet i en uge.
Liva begynder at male vinger fra klokken 8.00 og arbejder til cirka klokken 16.00.
Optagelser af streetart-maleren Manoos fra Burkina Faso vises i kantinen fra klokken 8.00 til 15.00.

♥ Brug #IamSDGs #SDGangel og #SDGbutterfly på de sociale medier.

Burkina Faso og verdensmålene

I Burkina Faso arbejder man især med disse mål:

 • Mål 4 – kvalitetsuddannelse – flere klasser er blevet oprettet på alle niveauer, skoler er blevet bygget og flere undervisere rekrutterede samt og flere børn får en grundskoleuddannelse.

 • Mål 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst – økonomien er styrket således at flere kommer i arbejde og BNP pr. indbygger bliver forøget. Støtten til kvindelige lærlinge er styrket.

 • Mål 10 – mindske ulighed – vækstcentre er blevet oprettet og kvindelige iværksættere har modtaget økonomisk støtte.

 • Mål 13 – klimaindsats – tidlige varslingssystemer er blevet indført samt en national tilpasningsplan for klimaforandringer.

 • Mål 16 – retfærdighed og stærke institutioner – råd for at fremme social dialog, forsoning og national enhed er blevet nedsat. Dertil kommer øgede budgetter for at bekæmpe terrorisme.

 • Mål 17 – partnerskaber for handling – administrative procedurer er blevet styrket for at optimere ressourceforbruget.

(Kilde: FN’s platform for verdensmålene)

 

De sidste 4-5 år har der desværre været stor usikkerhed i landet. Al-Queda har huseret omkring grænserne til Niger og Mali og der har været flere store og små terrorhandlinger. Dette har betydet, at der er store problemer med internt fordrevne.

Burkina Faso rangerer som nummer 182 ud af 189 lande i den seneste Human Development Report fra FN. I Danmark er der flere organisationer, som samarbejder med organisationer i Burkina Faso for at skabe en bedre verden. Her er et par eksempler på danske organisationer.

Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso arbejder især med at oplyse og vejlede om landet til journalister, undervisere og studerende.

AMPO-Danmark samarbejder med AMPO i Ouagadougou, som støtter forældreløse børn via børnehjem, lægehjælp, uddannelse, håndværk og meget mere.

Red Børnene i Gorom-Gorom samarbejder med M’Balla Sukaabe, en forening af kvinder i det sydlige Sahelområde, som tager sig af forældreløse børn i lokalområdet.

Care Danmark sørger for, at de mange internt fordrevne i Burkina Faso får mad og andre basale behov dækket.

 

Læs mere

Læs mere om de to kunstnere Liva og Manoos her.

Læs mere om MUNDU og vores arbejde med verdensmålene her på bloggen. Blandt andet har vi sendt input til regeringen, deltaget i verdensmålsugen og afholdt et møde om den grønne omstilling.

På den officielle danske side om verdensmålene kan du læse alt om målene. Gå i dybden med delmålene, læse om hvordan Danmark implementerer, hvem der er vigtige aktører og du kan søge undervisningsmaterialer om målene på Verdenstimen.

♥ Hvor mange slaver skal der til for at opretholde din livsstil? Test dit forbrug på my slavery footprint.

♥ Hvor mange kloder skal der til for at opretholde din livsstil? Test dit økologiske fodaftryk her.

♥ Reparér dit stuff i stedet for at kyle det ud. Check repaircafeerne ud.

♥ Check verdens udvikling via animerede statistik-bobler på Gapminder.

♥ Stop madspild. Her er en liste over, hvad du selv kan gøre for at mindske madspild.

♥ Tøjproduktion har store konsekevenser for klimaet. Her finder du tips til et mere bæredygtigt forbrug.

 

CISU

 

 

 

Projektet er støttet af CISUs oplysningspulje og af Bridge 47.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Tags:

Anbefalinger til regeringen

Regeringen vil nu lave en ny national handlingsplan for arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Bæredygtig udvikling vil blive tænkt ind i alle ministerier. Ligeledes vil regeringen gøre alvor ud af at vurdere konsekvenser af relevante lovforslag i forhold til verdensmålene. Regeringen regner med, at de kan offentliggøre den nye plan inden nytår 2020. I denne forbindelse har regeringen efterlyst konkrete skriftlige input til handlingsplanen.

MUNDU har indsendt et konkret input, der indeholder en række anbefalinger vedrørende global undervisning. Disse anbefalinger er parafraseret og oversat fra Envison 4.7: Roadmap in support of SDG target 4.7, som blev udgivet i forbindelse med Envision-konferencen i november 2019 i Helsinki arrangeret af Bridge 47.

Delmål 4.7

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Opfordring til regeringen om at være forløbere og visionære

Vi opfordrer den danske regering til at være forløber for at vedtage og gennemføre politikker, der respekterer menneskerettighederne og adresserer de vigtigste globale udfordringer i det 21.århundrede såsom klimaændringer, fattigdom og ulighed. Vi forestiller os, uddannelse for bæredygtig udvikling og forandring igennem hele livet som en basis for sådanne politikker. Global undervisning fremmer forandring og den nødvendige (ud)dannelse af borgere, samfund og systemer. Global undervisning skaber engagerede, aktive og kritiske borgere og opbygger konstruktive og demokratiske tilgange til forskel. Global undervisning og undervisning for bæredygtig udvikling kræver både at lære og at transformere tidligere læring.

Vi opfordrer til at skabe rammer, der kan støtte livslang læring knyttet an til bæredygtig udvikling gennem formel, ikke-formel og uformel uddannelse.

Formel uddannelse

= undervisning og læring som finder sted via uddannelser, kurser og institutioner som fører til formelle certificeringer og kvalifikationer, som er anerkendt af nationale uddannelsesmyndigheder.

Ikke-formel uddannelse

= enhver type struktureret, organiseret læringsaktivitet (fx frivillighed, organisationer, samfund), som har et formål men som ikke fører til en certificering eller kvalifikation, som er anerkendt af uddannelsesmyndighederne.

Uformel uddannelse

= enhver læring som finder sted i den sociale sfære eller i arbejdsrelaterede interaktioner udenfor et formelt eller ikke-formelt uddannelsesmiljø.

 

1. Uddannelse kan skabe transformation via delmål 4.7

Delmål 4.7 reflekterer den transformerende kraft som uddannelse har, ved at fremme globalt medborgerskab, bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, fred og anerkendelse af kulturel mangfoldighed.

Delmål 4.7 trækker på mange forskellige komponenter, derfor kræver det en mangefacetteret tilgang. For eksempel trækker delmål 4.7 på mange forskellige fagligheder for at opbygge de evner og kvalifikationer der skal til for at kunne engagere sig i de komplekse og usikkerheder som definerer globale temaer.

 

Vores anbefalinger

1. Støt en proces, som skaber nationale og regionale grupper, der reflekterer global undervisnings mange forskellige komponenters styrker og ekspertiser. Identificér fælles interesser, budskaber og handlinger, som kan forbinde interessenterne fra de forskellige områder på nye måder for at kunne opnå delmål 4.7

2. Skab nye muligheder for at efteruddanne praktikere og studerende i global undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling. Genbesøg tidligere antagelser og verdenssyn, aflæring og læring, udforsk forskelle og sikr meningsfuld inklusion af de mennesker, som systematisk er underrepræsenterede og marginaliserede.

 

2. Anerkend værdien af livslang læring og støt det via formel, ikke-formel og uformel læring

Livslang læring og uddannelse spiller en essentiel rolle i at fremme lige muligheder, social inklusion og social sammenhængskraft så vel som en bæredygtig fremtid.

 

Vores anbefalinger

1. Politikker vedrørende livslang læring bør anerkende formel og ikke-formel voksenuddannelse og uformel læring. Vi anbefaler at producere og implementere lovgivning, udvikle strukturer og sikre økonomi for voksenuddannelse. Verdensmålene har et større fokus på formel- og ungdomsuddannelse, så derfor anbefaler vi en udvidet forståelse af voksenundervisning, der har særlig fokus på borgerskabsundervisning og bæredygtig kultur oveni den almene efteruddannelse

2. Vi anbefaler at Den Danske Regering indgår i meningsfulde partnerskaber med ikke-formelle udbydere af uddannelse, inklusive civilsamfundsorganisationer, som partnere i udvikling af politikker i forhold til livslang læring. Vi anbefaler også, at passende ressourcer og essentiel infrastruktur vil blive udviklet for at styrke kapaciteten i civilsamfundet.

 

3. Tværsektorielt samarbejde

Det er nødvendigt med samarbejde på tværs af sektorer for at kunne opnå ambitionerne i delmål 4.7. Kommuner, regioner og stat må samarbejde med den private sektor, civilsamfundet, akademikere, medier, unge, undervisere og andre for at kunne mobilisere alle ressourcer for et bedre resultat.

 

Vores anbefalinger

1. Eksisterende multi-stakeholder grupper skal styrkes ved at sikre en bredere repræsentation også fra den private sektor, civilsamfundet, uddannelse og kultur

2. Verdensmåls-netværk skal fremmes på nationalt og regionalt niveau for at fremme og arbejde hen mod at opnå verdensmålene – også delmål 4.7

3. Multi-stakeholder grupper med fokus på delmål 4.7 på tværs af sektorer skal støttes. Økonomisk støtte skal skabes i både Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Grupperne skal indlede og støtte samskabelse af relevante politik-forslag, som er kædet til implementeringen af delmål 4.7.

 

4. Indikatorer for delmål 4.7

Det er svært at måle fremskridt for delmål 4.7, fordi det har en multidimensional natur, og fordi der er forskellige opfattelser af delmålets fokus.

Vi har brug for større klarhed om, hvordan delmål 4.7 relaterer sig til lokale sammenhænge. På den måde kan vi bedre fastslå relevant monitorering og hvilke indikatorer, der er mest relevante.

 

Vores anbefalinger

Den nuværende 4.7.1 indikator relaterer sig mest til det formelle uddannelsessystem (Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og (d) elevbedømmelse. Kilde: Danmarks Statistik). Der skal gøres en indsats, for at sikre at uddannelse gennemført i ikke-formelle og uformelle rammer og i løbet af livet også er fuldt ud anerkendt.

1. Udviklingen af indikatorer for, og monitoreringen af, delmål 4.7 skal ske i samarbejde med den meget sammensatte gruppe interessenter som er optaget af delmålet, også de som beskæftiger sig med formel og ikke-formel læring.

2. Der skal være en forpligtelse til at evaluere og genbesøge indikatorerne for at sikre, at de stadig passer til delmålet, sådan at det er foreneligt med den ånd, der er i delmål 4.7’s mange dimensioner.

 

5. Kompetencer for delmål 4.7

Disse kompetencer har med læring, engagement og kritisk refleksion at gøre. Ligeledes omfatter de også anvendelse af kognitive, affektive og adfærdsmæssige evner og forståelse. Disse kompetencer gør folk i stand til at spille aktive roller for at forandre samfundet på globalt, nationalt og lokalt niveau.

 

Vores anbefalinger

1. Udvikle kompetencer for at skabe forandring, som er nødvendige for at støtte op om bæredygtighed, inklusive det at håndtere usikkerhed, forandring af ulige magtforhold og etableringen af et inkluderende og demokratisk samfund

2. Sørge for vejledning og støtte til at anerkende og implementere disse kompetencer gennem alle former for livslang læring (inklusive formel, ikke-formel og uformel læring)

3. Sørge for efteruddannelse og kurser for lærere og andre undervisere for at støtte op om undervisningen i disse kompetencer

4. Udvikle vejledende læreplaner fra 0.klasse til 10.klasse og i ungdomsuddannelserne, som inkluderer undervisning og læring af relevante kompetencer

5. Sørg for at få en uafhængig monitorering af implementeringen af disse anbefalinger.

 

6. Ressourcer for delmål 4.7

Da delmål 4.7 er et nøglemål for at kunne implementere FN’s verdensmål, er det nødvendigt at sikre passende ressourcer for at muliggøre at vi når delmålet. Det betyder, dedikerede og tilstrækkelige fonde, passende teknologi og udvikling af relevante kapaciteter.

 

Vores anbefalinger

1. Designe langsigtede og flerårige finansieringsstrategier for at kunne opnå delmål 4.7. Finansieringen skal være tilgængelig til små, mellemstore og store civilsamfundsorganisationer i 2023. Og den skal være på mindst 3 % af den officielle udviklingsbistand. Dertil kommer øvrige relevante puljer fra fx uddannelses- og miljøbudgetter.

2. Økonomiske og andre ressourcer skal gøres tilgængelige for at sikre, at de vigtigste interessenter, der er fokuserede på delmål 4.7 har, vedligeholder og kan videreudvikle relevante kapaciteter (fx værktøjer, menneskelige og økonomiske ressourcer, værdier, lige adgang, færdigheder, viden, netværk, materialer) for at kunne udføre deres arbejde.

 

 

 

Verdensmålsugen

MUNDU og Bridge47 deltog i Verdensmålsugen  med samtale om delmål 4.7 mellem Thomas Ravn-Pedersen, Verdens Bedste Nyheder og Anna Enemark, generalsekretær i Den Danske UNESCO Nationalkommission.

Se debatten fra Verdensmålsugen her.


Dette debatindlæg er skrevet af Forskningsleder, Ph.d. Jeppe Kiel Christensen, VIA, samt National koordinator Sonja Salminen, MUNDU / Bridge 47

Social retfærdighed fra flere vinkler

Alle, hele livet, alle steder skal lære om bæredygtig livsstil. Hvad har Leonardo DiCaprio til fælles med Red Barnets lektiecafe og missionshuset? Du ved det ikke? Næh, det er også svært. Men svaret er, at alle er katalysatorer for uformel og livslang læring om globale forhold. Dette debatoplægs to forfattere har lært om fattigdom i missionshusets syklub, og i Red Barnets lektiecafe. Social retfærdighed blev virkeligt for den ene via Rødstrømperne, og for den anden fordi en kammerats skoleopgave blev lavet af forældre med en akademisk baggrund.

Globalt medborgerskab

Klimaproblemer og ikke-bæredygtig produktion blev tydelige for den ene forfatter ved at lytte til Leonardo DiCaprio tale om emnet, og senere i mødet med organisationen Vedvarende Energi som arbejdede med toiletforhold i slummen i Kenya. For den anden skete det gennem organisationen NOAH’s publikationer og Mikael Wittes plakater om de sunde danske svin, der strutter af penicillin. Globalt medborgerskab talte til dem begge omkring de 20 år, da de første gange rejste ud selv. Den ene mødte et digt om forskelle og ligheder verden rundt på et vandrehjem i Namur, Belgien. Det satte gang i tankerne om vores fælles skæbne på jorden. Den anden oplevede på togrejse i Sibirien, hvordan et CPR-nummer kunne blive set som lænker og ikke tryghed.

Global undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling

Verdensmål nummer 4 om kvalitetsuddannelse til alle har et delmål, der netop handler om uddannelse om bæredygtig udvikling og globale temaer. Desværre er den officielle danske version af delmål 4.7 knapt så bred, som den originale engelske. I den danske oversættelse bliver all learners til alle elever og studerende, og begrebet sustainable lifestyles er faldet helt ud. FN foreslår, at vi skal måle på, i hvor høj grad vi når målet. Det skal vi gøre ved at se på i hvilken grad global undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling fremtræder tydeligt i uddannelsespolitik, læseplaner, læreruddannelsen og faglige mål.

Vi skal huske hjerte, hjerne og hånd, når vi arbejder med verdensmålene, og i særdeleshed når vi arbejder med delmål 4.7. Det er vigtigt at kunne måle og veje, når vi skal skabe ambitiøs bæredygtig udvikling, men det er lige så vigtigt at prioritere den uformelle og livslange læring når vi skal skabe en fælles forståelse for hinanden.

FN’s version af delmål 4.7

Target 4.7: By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development
Indicator 4.7.1: Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development are mainstreamed in (a) national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment.

(Kilde: Delmål 4.7 på Sustainable Developments Solutions Network)

Den danske version af delmål 4.7

UNDERVIS I BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GLOBALT MEDBORGERSKAB

Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
Indikator: Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og (d) elevbedømmelse.

(kilde: Delmål 4.7 på Danmarks Statistik)

Nyt målepunkt

Gennemsnitskarakteren ved den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afgangsprøven i 9. klasse

(Kilde: Gør Verdensmål til Vores Mål – 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden, 2030-panelet).

Denne animation viste vi i Verdensmålsugen.

Eventen er finansieret af Bridge 47 – Building Global Citizenship, som er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

 

Sexism

Sexisme på agendaen

Hvorvidt debatten om sexisme for alvor fik luft under vingerne, da #MeToo blev verdensomspændende, kan der herske tvivl om. Ikke desto mindre er den blusset heftigt op herhjemme efter Sofie Lindes tale under Zulu Comedy Galla, hvor det kom frem, at hun som 18-årig, under en julefrokost hos DR blev truet af en mandlig kollega i en overlegen position. Han ville spolere hendes karriere, hvis hun nægtede at udføre seksuelle ydelser på ham.

Sofie Lindes tale har bevirket en kædereaktion af udmeldinger fra kvinder i en lang række erhverv og brancher, som beretter om uacceptabel, grænseoverskridende adfærd og udmeldinger fra mandlige kolleger. Dette har affødt en lang række spørgsmål om, hvordan problemer som krænkende adfærd og sexisme på arbejdspladsen håndteres.

Selvom flere politikere har understreget vigtigheden i at skelne mellem ”uskyldig flirt” og sexchikane, synes det brede flertal at melde ud, at tiden er moden til kulturændringer. Det er primært læger, politikere og i mediebranchen, vi har hørt eksempler på, at sexisme og krænkende adfærd tilsyneladende har fået lov til at gå ubemærket hen. Sågar på diverse uddannelsesinstitutioner er der nu rejst tiltag, som skal kortlægge omfanget af problemet. Og set i lyset af de sidste ugers mange udmeldinger om tingenes tilstand, virker det kun logisk at sætte ind i samtlige samfundsinstanser, tidligst muligt. Der er brug for oplysningskampagner og undersøgelser, som kan være med til at klarlægge omfanget af problemet, og samtidig gøre det at anmelde sex-chikane mindre tabuiseret.

Et skridt mod forandring

Man kan undre sig over, at udviklingen på lighedsfronten i et land som Danmark ikke er kommet længere, end det billede der har tegnet sig i den seneste tid. Måske skal en del af forklaringen findes i det faktum, at seksuel chikane først for relativt nyligt blev skrevet ind i loven som en strafbar handling. Desuden er det ikke alle arbejdspladser der ligger inde med en konkret handlingsplan overfor sexchikane, selvom arbejdsgivere er forpligtede til at forebygge dette.

At 1.615 kvinder i mediebranchen har skrevet under på en støtteerklæring til Sofie Linde har kun understreget debattens alvor og relevans, og er et lovende skridt på vejen til at skabe blivende strukturelle forandringer. Der er brug for klare rammer på arbejdspladserne, åbenhed og tydelig italesættelse af, hvor grænserne går, så det bliver trygt at sige fra overfor sexisme, uden man skal frygte at miste sin karriere. 

Forslag til undervisningen

Flirt og relationer – Dette forløb handler om flirt, fest, sex og relationer, og de normer der kan være på spil i den forbindelse. 8. – 9. klasse.

Flirt og grænser – Dette forløb handler om flirt, sex, grænser og normer med et særligt blik på grænseoverskridelser, flirt og alkohol. 10. klasse.

Grænser – Dette forløb handler om personlige grænser og grænser i relationer. 4.,5., 6. klasse.

Grænser – Dette forløb handler om personlige grænser og grænser i relationer. 7., 8., og 9. klasse.

Grænser – Dette forløb handler om personlige grænser og grænser i relationer. 0., 1., 2., og 3. klasse.

Køn, krop og grænser – Dette undervisningsmateriale er udviklet til børn og unge med særlige behov. 4., 5., 6., 7., 8., og 9., klasse, samt elever med særlige behov.

Seksuelle rettigheder –  Dette forløb handler om de seksuelle rettigheder og giver eleverne indblik i handlemuligheder i situationer, der vedrører egne og andres rettigheder. 7., 8., og 9. klasse.

Normer og køn – Dette forløb handler om normer og idealer i relation til køn og har fokus på at udvikle elevernes viden om mangfoldighed i forhold til køn.

SEX – Forløbet handler om samfundets og unges forhold til køn, seksualitet og seksuelle praksisser i et fortids-, nutids- og fremtidsperspektiv. 8. – 10. klasse.

MUNDU fylder 30 år!

Den første august 2020 har MUNDU 30 års fødselsdag. Hvis du ikke helt ved, hvor længe det er siden, så tag med os en tur ned af mindernes allé:

I 1990 blev Nelson Mandela løsladt efter 27 år i fængsel på Robben Island. Samme år brændte færgen Scandinavian Star, og 158 personer omkom. De ansvarlige for færgens sikkerhed er endnu ikke blevet stillet til ansvar. Øst- og Vesttyskland blev genforenet som ét land, efter at have været delt i to af både en pagt, politik og en mur. Panamas diktator Manuelo Noriega overgav sig til de amerikanske tropper. Både skuespilleren Emma Watson og Caroline Wozniacki blev født i 1990.

Og så var det også i 1990, at Tim Bernes Lee lagde sidste hånd på det, som skulle blive vor alles uundværlige WWW. WWW er et http system til at afvikle information og kommunikation via computere. Det består af en http-protokol, html-kode og en browser, som bruges til at afvikle systemet i.

MUNDU startede som Oplysningscenter om den 3.verden. Det var en slags skoletjeneste i og omkring Århus. Cirka 40 forskellige organisationer og aktører besluttede at starte centeret efter flere års planlægning samt en brugerundersøgelse. Bag det nye center stod blandt andet Mellemfolkelig Samvirke – Århus, African Cultural Association,  Dansk AFS, Genvej til Udvikling. Danmarks Journalisthøjskole, U-landsgruppen på Århus Læreruddannelse, Århus Kommunes Skoleforvaltning, Kvindernes U-landsudvalg – Århus,  HK’s Internationale Udvalg, Arbejdernes Internationale Forum, Caribien Komiteen, Kirkernes U-landsudvalg, Dansk International Bosætningsservice, Folkekirkens Nødhjælp – Århus, FN-forbundet – Århus,  Ghana Venskabsgrupperne, International Student Center, Dansk-Cubansk Venskabsforening, Nepenthes, U-landsimporten, Utamaduni, Foreningen for Latinamerikansk Kultur og Musikformidling, IBIS, International Børnesolidaritet, Mellemamerika Komitteen, Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso m.fl.

En 30 års fødselsdag er en vigtig milepæl. Det er både en rund fødselsdag og en slut på de bekymringsfrie tyvere (lige bortset fra, at både O3V og MUNDU aldrig har oplevet bekymringsfriheden). Nu starter vi et nyt kapitel i livet.  Lad os håbe, at det bliver med mange nye muligheder – og hvis MUNDU var et menneske: en periode, hvor der kan forventes mere ansvar og forpligtelse.

Vi fejrer MUNDU’s fødselsdag med kage og åbent hus senere på året.

 

 

 

Brisbane demo racisme

Lær om racisme

Når man tilhører majoriteten indenfor hudfarver, så har man det privilegium, at man kan lære om racisme uden, at man skal mærke det på egen krop, som mange af vores medborgere desværre må.

Tips til din undervisning

En forebyggende undervisning skal ikke kun være ikke-racistisk. Den skal være aktivt anti-racistisk. Det er ikke kun holdninger, som skal ændres – det er også handlinger.

1. Anerkend, at racisme findes i Danmark i dag. Brug ordene race og racisme, når du underviser om racisme.

2. Læg vægt på politik og samfundsfænomener fremfor kulturel mangfoldighed. Racisme handler ikke om kulturforskelle men om uretfærdighed og vold.

3. Tal om racisme, sådan som den eksisterer i elevernes hverdag. Brug konkrete fortællinger, eksempler og cases.

4. Lad eleverne være aktive medborgere ved at udføre små aktioner. De kan hænge plakater op, som har anti-racistiske budskaber. De kan undersøge, hvad skolen gør. De kan skrive læserbreve med anti-racistiske budskaber.

5. Lad elevene arbejde aktivt med selv-refleksion og egne tanker og følelser om racisme. Støt dem i det de føler og mener. Men husk at anti-racistisk undervisning skal være tydelig: det er altid forkert, at tale nedsættende om andres hudfarve.

Inspiration til din undervisning om racisme

Bibliotekets faktalink om racisme i Danmark.

Europarådets fjerde rapport om diskrimination i Danmark kan læses her. Her kan man blandt andet læse om social marginalisering af det grønlandske inuitsamfund i Danmark, racistiske hadefulde ytringer mod muslimer samt om tilfælde af antisemitisk vold og hadefulde ytringer mod medlemmer af det jødiske samfund i Danmark.

Institut for menneskerettigheder har en del undervisningsmaterialer, som relaterer sig til racisme og diskrimination. Ytringsfrihed og racisme er en vurderingsøvelse for samfundsfag i de ældste klasser. It takes all kinds er et undervisningsforløb om diskrimination og mobning.

Jakob Holdts webside om Amerikanske Billeder. Billeder af racisme, artikler, foredrag og meget andet.

Lær om dine egne privilegier som ikke farvet i denne verden! Lyt til de undertryktes stemmer. Via dette link til Anti-racism resources kan du finde engelsksprogede ressourcer til alle – også forældre, så de kan lære deres børn at være anti-racister.

Uddan dig selv! Lær om systematisk racisme, sortes historie, indespærring, medier, kultur og meget andet. Linket fører til Black Lives Matters side om læring.

Sådan har slaveriet forandret Amerika. Forstå mere om, hvad der sker i USA i øjeblikket. Denne podcast fremstiller Amerikas historie set fra et afro-amerikansk perspektiv.

Fra Det Norske Nationale Institut for Flerkulturel Læring findes der en samling af undervisningsmaterialer om racisme. Find dem her.

Bestil et skræddersyet kursus om global undervisning til din skole.

 

 

Billede af verdensmålsklodser

Verdensmål i øjenhøjde

Gratis foredrag til århusianske skoler

ULF i Århus har indkøbt 10 foredrag om FN’s 17 Verdensmål. Disse foredrag kan skoler i Århus Kommune bestille kvit og frit. Foredragene fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Skolerne skal selv dække transportudgifter for formidlerne fra MUNDU.

FN har en plan – og den gælder også dig!

FN har vedtaget 17 nye mål for en bedre verden inden 2030. Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde, og dens realisering kræver handling på alle niveauer. Politikere og parlamenter, foreninger og græsrødder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner – alle, inklusiv dig og mig, kan være med til at tage ansvar for, at Verdensmålenes visioner bliver til virkelighed. Derfor har vi udviklet dette foredrag, der gør dig og dine studerende/kollegaer klogere på, hvad Verdensmålene handler om, hvordan der allerede er gang i indsatsen, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når dem. Foredraget er krydret med film, quiz og cases og bringer således målene i øjenhøjde og gør dem håndgribelige.

 

MÅLGRUPPE: Ungdomsuddannelser, folkeskolens ældste klasser og undervisere

FAG: Dansk, samfundsfag og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 1,5 time

ANTAL DELTAGERE: Op til cirka 150 

PRIS: 4000 kr. + transport for to oplægsholdere.

 

NB! 10 skoler i Århus har mulighed for at få gratis forløb, fordi ULF i Aarhus betaler hele gildet i skoleåret 20/21.

Bestil →

 

Red planeten!

Vær med til at redde planeten og spil vores nye spil!

Jorden er temmelig ødelagt, fordi menneskeheden ikke har reageret i tide på alle advarsler fra forskere i forhold til at beskytte planetens miljø. Nu skal du som en aktiv medborger kontrollere robotter i vores nye spil og sørge for at indsamle og genbruge ressourcer. Du skal også rydde op efter den massive forurening.

Spillet handler om at beskytte miljøet og om at leve bæredygtigt for at passe på vores fælles jord.

MUNDU efterlyser cirka 100 studerende, som vil være med til at lancere vores nye spil en dag i starten af september. 

Lanceringen kommer til at foregå et centralt sted i Århus. MUNDU og Bridge 47 er vært for lidt mad og drikke i løbet af lanceringen. Vi regner med, at det hele varer et par timer. Det er nødvendigt at tilmelde din klasse for at kunne være med. Tilmeldte deltagere får nærmere besked om tid og sted i august.

Tilmeld dig her.

Hvem står bag?

Bridge 47 besluttede at producere et spil med global undervisning som omdrejningspunkt. Spillet bliver udviklet i Slovakiet af organisationen AMBRELA i tæt samarbejde med studerende fra OpenLab.

 


Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].