Uncategorized

OversigtUncategorized

MUNDU fylder 30 år!

Den første august 2020 har MUNDU 30 års fødselsdag. Hvis du ikke helt ved, hvor længe det er siden, så tag med os en tur ned af mindernes allé:

I 1990 blev Nelson Mandela løsladt efter 27 år i fængsel på Robben Island. Samme år brændte færgen Scandinavian Star, og 158 personer omkom. De ansvarlige for færgens sikkerhed er endnu ikke blevet stillet til ansvar. Øst- og Vesttyskland blev genforenet som ét land, efter at have været delt i to af både en pagt, politik og en mur. Panamas diktator Manuelo Noriega overgav sig til de amerikanske tropper. Både skuespilleren Emma Watson og Caroline Wozniacki blev født i 1990.

Og så var det også i 1990, at Tim Bernes Lee lagde sidste hånd på det, som skulle blive vor alles uundværlige WWW. WWW er et http system til at afvikle information og kommunikation via computere. Det består af en http-protokol, html-kode og en browser, som bruges til at afvikle systemet i.

MUNDU startede som Oplysningscenter om den 3.verden. Det var en slags skoletjeneste i og omkring Århus. Cirka 40 forskellige organisationer og aktører besluttede at starte centeret efter flere års planlægning samt en brugerundersøgelse. Bag det nye center stod blandt andet Mellemfolkelig Samvirke – Århus, African Cultural Association,  Dansk AFS, Genvej til Udvikling. Danmarks Journalisthøjskole, U-landsgruppen på Århus Læreruddannelse, Århus Kommunes Skoleforvaltning, Kvindernes U-landsudvalg – Århus,  HK’s Internationale Udvalg, Arbejdernes Internationale Forum, Caribien Komiteen, Kirkernes U-landsudvalg, Dansk International Bosætningsservice, Folkekirkens Nødhjælp – Århus, FN-forbundet – Århus,  Ghana Venskabsgrupperne, International Student Center, Dansk-Cubansk Venskabsforening, Nepenthes, U-landsimporten, Utamaduni, Foreningen for Latinamerikansk Kultur og Musikformidling, IBIS, International Børnesolidaritet, Mellemamerika Komitteen, Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso m.fl.

En 30 års fødselsdag er en vigtig milepæl. Det er både en rund fødselsdag og en slut på de bekymringsfrie tyvere (lige bortset fra, at både O3V og MUNDU aldrig har oplevet bekymringsfriheden). Nu starter vi et nyt kapitel i livet.  Lad os håbe, at det bliver med mange nye muligheder – og hvis MUNDU var et menneske: en periode, hvor der kan forventes mere ansvar og forpligtelse.

Vi fejrer MUNDU’s fødselsdag med kage og åbent hus senere på året.

 

 

 

Brisbane demo racisme

Lær om racisme

Når man tilhører majoriteten indenfor hudfarver, så har man det privilegium, at man kan lære om racisme uden, at man skal mærke det på egen krop, som mange af vores medborgere desværre må.

Tips til din undervisning

En undervisning som forebygger racisme, skal ikke kun være ikke-racistisk. Den skal være aktivt anti-racistisk. Det er ikke kun holdninger, som skal ændres – det er også handlinger.

1. Anerkend, at racisme findes i Danmark i dag. Brug ordene race og racisme, når du underviser om racisme.

2. Læg vægt på politik og samfundsfænomener fremfor kulturel mangfoldighed. Racisme handler ikke om kulturforskelle men om uretfærdighed og vold.

3. Tal om racisme, sådan som den eksisterer i elevernes hverdag. Brug konkrete fortællinger, eksempler og cases.

4. Lad eleverne være aktive medborgere ved at udføre små aktioner. De kan hænge plakater op, som har anti-racistiske budskaber. De kan undersøge, hvad skolen gør mod racisme. De kan skrive læserbreve med anti-racistiske budskaber.

5. Lad elevene arbejde aktivt med selv-refleksion og egne tanker og følelser om racisme. Støt dem i det de føler og mener. Men husk at anti-racistisk undervisning skal være tydelig: racisme er altid forkert.

Inspiration til din undervisning om racisme

Bibliotekets faktalink om racisme i Danmark.

Europarådets fjerde rapport om diskrimination i Danmark kan læses her. Her kan man blandt andet læse om social marginalisering af det grønlandske inuitsamfund i Danmark, racistiske hadefulde ytringer mod muslimer samt om tilfælde af antisemitisk vold og hadefulde ytringer mod medlemmer af det jødiske samfund i Danmark.

Institut for menneskerettigheder har en del undervisningsmaterialer, som relaterer sig til racisme og diskrimination. Ytringsfrihed og racisme er en vurderingsøvelse for samfundsfag i de ældste klasser. It takes all kinds er et undervisningsforløb om diskrimination og mobning.

Jakob Holdts webside om Amerikanske Billeder. Billeder af racisme, artikler, foredrag og meget andet.

Lær om dine egne privilegier som ikke farvet i denne verden! Lyt til de undertryktes stemmer. Via dette link til Anti-racism resources kan du finde engelsksprogede ressourcer til alle – også forældre, så de kan lære deres børn at være anti-racister.

Uddan dig selv! Lær om systematisk racisme, sortes historie, indespærring, medier, kultur og meget andet. Linket fører til Black Lives Matters side om læring.

Sådan har slaveriet forandret Amerika. Forstå mere om, hvad der sker i USA i øjeblikket. Denne podcast fremstiller Amerikas historie set fra et afro-amerikansk perspektiv.

Fra Det Norske Nationale Institut for Flerkulturel Læring findes der en samling af undervisningsmaterialer om racisme. Find dem her.

 

 

Billede af verdensmålsklodser

Verdensmål i øjenhøjde

Gratis foredrag til århusianske skoler

ULF i Århus har indkøbt 10 foredrag om FN’s 17 Verdensmål. Disse foredrag kan skoler i Århus Kommune bestille kvit og frit. Foredragene fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Skolerne skal selv dække transportudgifter for formidlerne fra MUNDU.

FN har en plan – og den gælder også dig!

FN har vedtaget 17 nye mål for en bedre verden inden 2030. Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde, og dens realisering kræver handling på alle niveauer. Politikere og parlamenter, foreninger og græsrødder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner – alle, inklusiv dig og mig, kan være med til at tage ansvar for, at Verdensmålenes visioner bliver til virkelighed. Derfor har vi udviklet dette foredrag, der gør dig og dine studerende/kollegaer klogere på, hvad Verdensmålene handler om, hvordan der allerede er gang i indsatsen, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når dem. Foredraget er krydret med film, quiz og cases og bringer således målene i øjenhøjde og gør dem håndgribelige.

 

MÅLGRUPPE: Ungdomsuddannelser, folkeskolens ældste klasser og undervisere

FAG: Dansk, samfundsfag og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 1,5 time

ANTAL DELTAGERE: Op til cirka 150 

PRIS: 4000 kr. + transport for to oplægsholdere.

 

NB! 10 skoler i Århus har mulighed for at få gratis forløb, fordi ULF i Aarhus betaler hele gildet i skoleåret 20/21.

Bestil →

 

Red planeten!

Vær med til at redde planeten og spil vores nye spil!

Jorden er temmelig ødelagt, fordi menneskeheden ikke har reageret i tide på alle advarsler fra forskere i forhold til at beskytte planetens miljø. Nu skal du som en aktiv medborger kontrollere robotter i vores nye spil og sørge for at indsamle og genbruge ressourcer. Du skal også rydde op efter den massive forurening.

Spillet handler om at beskytte miljøet og om at leve bæredygtigt for at passe på vores fælles jord.

MUNDU efterlyser cirka 100 studerende, som vil være med til at lancere vores nye spil en dag i starten af september. 

Lanceringen kommer til at foregå et centralt sted i Århus. MUNDU og Bridge 47 er vært for lidt mad og drikke i løbet af lanceringen. Vi regner med, at det hele varer et par timer. Det er nødvendigt at tilmelde din klasse for at kunne være med. Tilmeldte deltagere får nærmere besked om tid og sted i august.

Tilmeld dig her.

Hvem står bag?

Bridge 47 besluttede at producere et spil med global undervisning som omdrejningspunkt. Spillet bliver udviklet i Slovakiet af organisationen AMBRELA i tæt samarbejde med studerende fra OpenLab.

 


Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Mindeord

MUNDU’s formand Mads Bentsen har skrevet mindeord om sekretariatsleder Susanne Pascal, som sov stille ind fredag aften.

I weekenden mistede vi Susanne. Siden hun blev diagnosticeret med kræft, har hun skiftevis været i bedring og forværring. I weekenden sov hun stille ind omgivet af sin nærmeste familie.

Susanne var idealist og en ildsjæl. Hun troede til det sidste, at verden kan ændres til det bedre. En verden som bygger på retfærdighed og solidariske principper bliver kun skabt gennem en verdensborgerlig dannelse. Det brugte Susanne alt sin energi på – også da det kneb med energien.

Susanne var en klippe af ro i MUNDU omgivet af et oprørt hav. Når vi andre blev nervøse og bekymrede over økonomi eller ændrede ansøgningsvilkår, var Susannes rolige svar som oftest: ”det har vi prøvet før”. Susannes ro smittede og spredte sig blandt os andre.

Susanne var ved MUNDU i en menneskealder, hvis man også tæller tiden med, da organisationen hed O3V. Da jeg startede som frivillig, var hun der sammen med Sonja – en lørdag aften til kl.21. Vi sluttede af med at sidde og fortælle historier lang tid efter programmet var slut. Den aften står som noget helt særligt for mig. For den fortæller en historie om det engagement og ligeværd, som prægede hendes tilgang til andre mennesker.

Kære Susanne!

Du har betydet utroligt meget for rigtig mange mennesker, og jeg ved at du vil blive savnet. Tak for den du var og for dit utrættelige arbejde for først O3V og senere MUNDU. Vi kommer til at mangle dit humør, din viden og erfaring, dine fantastiske menneskelige egenskaber og din sans for en retfærdig verden – vi kommer til at mangle dig.

Tak for den du var.

Æret være Susannes minde

 

// Mads Bentsen

Bestyrelsesformand i MUNDU

Familien har sendt dette:

Kære venner og familie,

Fredag aften mistede vi vores elskede Susanne. Hun har kæmpet en hård kamp, siden hun blev diagnosticeret med lungekræft. I fredags fik Susanne ro med os tre ved sin side. Alle ved, hvor stor en betydning Susanne har for os og alle omkring sig. Hendes død kommer som et chok, og viser hvor uretfærdig en sygdom som kræft er. Retfærdighed, solidaritet og medmenneskelighed er noget Susanne i høj grad stod for og har bragt videre til os. Det vil fortsætte.

Vi håber, I vil være med til at ære hendes minde.

En borgerlig bisættelse vil finde sted ved Kapellet på Nordre Kirkegård lørdag den 20. juni kl. 11.30. Grundet tiden vil det foregå udendørs, så alle der har lyst til at møde op kan være med i trygge rammer. Som Susanne ville det, er der plads til alle.

Vi vil blive glade for efterfølgende at se jer til mindesammenkomst på Selskabspavillonen i Risskov, hvor der vil være lidt mad og drikke samt mulighed for at mindes Susanne.

Det er en sørgelig begivenhed, men vi vil sætte pris på sammen at kunne fejre glæden ved livet i Susannes ånd.

Kærlige hilsner / Lots of love
Sophia, Lea & Roy

Praktisk information:
Nordre Kirkegård
Kirkegårdsvej 26
8200 Århus N

Selskabspavillonen Risskov
Ferdinands Plads 1
8240 Risskov

Bridge 47 netværk

Globalt netværk

Hvad er Bridge 47 netværket?

Bridge 47 netværket bringer mennesker sammen fra hele verden for at samarbejde om læring og undervisning, der skaber forandring og aktivt medborgerskab. Netværket blev startet i 2014 for at skabe et læringsforum for medlemmer og hjælpe med at finde og skabe inspirerende samarbejdsmuligheder. Til nu har Bridge 47 faciliteret utallige globale forbindelser, og vi stræber mod at skabe en levende undervisningskoalition, som inspirerer hjerte og sind på tværs af kontinenter.

Det unikke ved netværket er, at det er det første netværk af sin slags, der faciliterer samtale mellem forskellige interessenter og aktører i det brede 4.7 fælleskab globalt og i Europa.

Delmål 4.7

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Hvad gør vi?

Vi er fortalere for verdensmålenes delmål 4.7, som handler om forandrende læring = global undervisning og undervisning for bæredygtig udvikling. Vi tilbyder et space til at lære, netværke, forbinde og dele deltagerorienterede undervisningsmetoder og værktøjer til alle – både entusiaster og eksperter i transformativ undervisning. På den måde kan de bidrage til at inspirere mennesker til at handle og rent faktisk gøre tingene anderledes. Du kan få et smugkik på, hvordan vores globale sammenkomster ser ud: Unlocking the power of 4.7 – Bruxelles, Global Citizenship Education for Systemic Change -Beograd og Envision 4.7 – Helsinki.

Hvem kan blive medlem?

Alle som deler vores værdier og som er engagerede i uformel og formel uddannelse som et redskab til at opnå bæredygtig udvikling og social retfærdighed kan deltage hos os. Vores netværk er meget sammensat. Vi består af civilsamfundsorganisationer, højere læring, beslutningstagere, undervisere og aktivister – og nogen af os kommer også fra den private sektor.

Hvilke fordele giver det?

 • Du kan samarbejde med os om fortalervirksomhed for delmål 4.7. Kontakt os, hvis du vil samarbejde uanset om det er på FN eller EU-niveau eller andet.
 • Du kan få opmærksomhed på dine historier, begivenheder og ressourcer via vores kommunikationskanaler. Vi har en solid rækkevidde til transformativ undervisning globalt.
 • Du får information og undertiden invitationer til at deltage i vore kurser, webinarer, begivenheder og andre netværksmuligheder online og offline.
 • Vi vil hjertensgerne høre fra dig om det arbejde, som du gør og støtte dig i at finde interessante organisationer eller enkeltpersoner, som du kan skabe partnerskaber med.
 • Du kan berige dit arbejde med unikke perspektiver fra medlemmer, som har meget forskelligartede geografiske, kulturelle og professionelle baggrunde.
 • Andre ideer? Du er velkommen til at kontakte os!

Hvordan bliver du medlem?

Du kan blive medlem ved at udfylde et kort spørgeskema vedrørende dig, dine interesser, dine behov og din ekspertise. Det tager bare få minutter, og dine svar hjælper os til at få et overblik over netværket samt giver os ideer til, hvordan vi bedst kan skabe diskussioner og samarbejde.

Søg om medlemskab her.


Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

12 mænd fra Malawi

I marts 1966 ankom 12 unge mænd fra Malawi til Danmark, nærmere bestemt til Kolind. Den lille østjyske stationsby skulle de næste 18 måneder danne rammen om deres liv og en særligt tilrettelagt uddannelse inden for byggeri og landbrug ved Djurslands Specialarbejderskole. Formålet var, at de unge mænd skulle vende tilbage med ny viden og være med til at opbygge en specialarbejderskole i Malawi. MUNDU ønsker at lave en dokumentarfilm om dette – et af Danmarks allerførste bistandsprojekter.

Helt konkret vil vi producere en dokumentarfilm og en række foredrag. Filmen skal vises på TV2 Østjylland og foredragene bliver afholdt på skoler og gymnasier. Vi håber at kunne lancere filmen i sommeren 2020, hvor vi også vil afholde premiere i Kolind. Film og foredrag vil derefter blive taget med på turné rundt i landet i perioden august – december.

Danmarks første bistandsprojekt?

Formålet er, at fortælle historien om et af Danmarks første bistandsprojekter og om de mennesker hvis liv blev berørt af det. Derigennem ønsker vi at sætte den globale udviklingsbistand til debat. Samtidig er det historien om et forbilledligt folkeligt engagement i et udviklingsprojekt. De 12 mænd fra Malawi ankom i en tid, hvor det store udland stadig var ukendt for flertallet, og hvor duften af fremmede himmelstrøg vakte fascination fremfor frygt. Selv om de 12 mænd selvsagt stod noget ud i bybilledet, blev de ikke desto mindre en meget vellidt del af det, og beboerne kappedes om at invitere dem hjem til middag. Der er ingen tvivl om, at de 12 mænd efterlod et uudsletteligt indtryk på mange mennesker i Kolind og omegn. Men hvad tog mændene med sig tilbage? Hvilket indtryk efterlod Kolind og Danmark på dem og på Malawi? Og lykkedes den overordnede mission med en skole i Malawi?

Filmen er struktureret omkring fortællinger fra 9 af de 12 mænd fra Malawi – de sidste tre er desværre ikke blandt os længere. I filmen vil vi lade mændene selv komme til orde for at fortælle, hvad opholdet i Danmark fik af betydning for deres eget liv og for lokalsamfundet i Malawi. Filmen vil også give ordet til borgere i Kolind og omegn, som var i kontakt med de unge mænd fra Malawi under deres ophold i 1966-67.

Økonomi

Vi har allerede indsamlet lidt over 300.000 kroner til projektet, både fra Danidas Oplysningsbevilling og fra CISUs Oplysningsbevilling. Desværre er vi stadig ikke helt i mål. Derfor har vi startet en crowdfunding på Boomerang, hvor vi håber på at kunne indsamle de 25.000 kroner, vi stadig mangler for at gøre projektet til virkelighed. Vi håber meget at du eller din virksomhed vil støtte vores arbejde og hjælpe os med at nå i mål.

Støt filmen på Boomerang.

Hvis du er interesseret i at få os på besøg med filmen og et foredrag i efteråret 2020, så skriv til os.

Global undervisning – på en anden måde


Dette hæfte er udviklet for undervisere, som arbejder med global undervisning i Europa. Bogen præsenterer et overblik over forfatterkollektivets arbejde og indeholder to eksperimentelle undervisningsvejledninger.

Download Global undervisning – på en anden måde her eller få tilsendt en trykt udgave for kr. 50 + portoudgifter (skriv til os).

Indhold

Den første undervisningsvejledning Helt Basalt er et program beregnet til selvstudie individuelt eller i grupper. Det indeholder en ressourcesamling, der er organiseret i seks tematiske områder:

 • Benægtelse af vold
 • Benægtelse af ikke-bæredygtighed
 • Benægtelse af forbundethed
 • Hvordan har undervisning bidraget til problemet?
 • Og hvad så nu?
 • (U)muligheden af at forestille sig en anden måde.

Den anden undervisningsvejledning Grav dybere og relatér bredere er et eksperimentelt kursus, som forfatterne afholder på bestilling. Den involverer kortlægning, forestillingsevne, kropslige øvelser og øvelser relateret til vores forhold til jorden.

Jeg forstår at …
1.  Programmet muligvis ikke har nogen øjeblikkelig praktisk anvendelse i min kontekst, og det er i orden.
2.  Jeg behøver ikke at være enig med alt præsenteret, men jeg glæder mig til at se, hvad der vil ske.
3.  Jeg kan føle mig ubehagelig til mode, forvirret og frustreret gennem denne proces, og jeg tager ansvar for at observere og lære fra mine bevidste og ubevidste reaktioner og min modstand.
4.  Det er op til mig at afgøre, hvornår jeg skal presse mig selv videre, og hvornår jeg skal stoppe og reflektere og observere.

Fra “Broccolifrøaftalen”, side 27.

Om forfatterkollektivet

Forfatterene er et kollektiv af forskere, kunstnere, undervisere, studenter og aktivister, som er involveret i forskning, kunstnerisk, pædagogisk og kartografiske eksperimenter indenfor uddannelse. Kollektivets arbejde er baseret på en lang række betænkeligheder relateret til racisme, kolonialisme, manglende bæredygtighed, klimaforandringer, økonomisk ustabilitet, psykisk sårbarhed, intensivering af vold i det sociale rum og vold overfor naturen.

Kollektivet forsøger at gøre sundere levedygtig sameksistens muligt, men som er svært at forestille sig indenfor den aktuelle referenceramme. Det dekoloniale perspektiv er inspireret af analyser og praksisser foretaget af oprindelige folk. Disse analyser bekræfter, at de nuværende globale problemer ikke er relateret til manglende viden, men til en iboende voldelig moderne kolonial væremåde.

Læs mere om forfatterne på Gesturing Towards Decolonial Futures her. på deres webside. Her finder du også flere ressourcer inklusive denne udgivelse i sin originale udgave.

Dette hæfte er udarbejdet af Vanessa de Oliveira Andreotti, Sharon Stein, Rene Suša, Tereza Čajkova, Dani d’Emilia, Elwood Jimmy, Bill Calhoun, Sarah Amsler, Camilla Cardoso, Dino Siwek og Kyra Fay i april 2019. Hæftet er oversat til dansk af Thomas Kamp Damgaard og udgivet af MUNDU med støtte fra Bridge 47 i september 2019.

Download Global undervisning – på en anden måde her eller få tilsendt en trykt udgave for kr. 50 + portoudgifter (skriv til os).

NB. Vi beder om din mailadresse i forbindelse med download for at kunne evaluere på et senere tidspunkt.


Oversættelsen er finansieret af Bridge 47 – Building Global Citizenship, som er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Forestil dig 4.7

I november 2019 var MUNDU med på konference i Helsinki om delmål 4.7. I alt 200 mennesker diskuterede, hvordan vi skal komme i mål med delmål 4.7. I den rapport, som nu er udgivet af Bridge 47, kan du læse opsummeringer af alle talerne, paneldebatterne, arbejdsgrupperne og de workshops, som blev afholdt til konferencen. Du kan også finde en opsummering om de forskellige temaer, der blev diskuteret. Rapporten er særlig indbydende, da den indeholder mange fotos og de flotte tegninger, som en tegner skabte undervejs.

Hvad er det nu delmål 4.7 er?

Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab. Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

På Bridge 47 websiden kan du også finde en video. Her kan du møde flere af deltagerne, som taler om delmål 4.7’s betydning for transformativ livslang læring, om konferencen og om den vejviser til 4.7, som blev skabt på konferencen.

Historien stopper ikke her – nu er vi i gang med en proces, som peger på flere veje fremad for vores vejviser. Vores ambition er at opnå delmål 4.7 i Europa.

Konferencen blev støttet af Udenrigsministeriet og Undervisnings- og Kulturministeriet i Finland.

Læs rapporten og se videoen her. Læs vejviseren mod delmål 4.7 her.


Konferencen er produceret af Bridge 47 – Building Global Citizenship, som er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Mit praktikophold

MUNDU har haft et dejligt besøg af en erhvervspraktikant fra Kochs Skole. Emmeli Gonge skriver om sine oplevelser her.

Hej, i dag er det min sidste dag på MUNDU som erhvervspraktikant. I den uge jeg har været hos MUNDU, har jeg blandt andet lavet:

En evaluering om FN’s Børnekonvention (den kan du se nedenfor).

Jeg har været med til at skrive et manuskript til en fundraisingsvideo, som kommer op på en crowdfundingplatform. Jeg har været inde og undersøge, hvordan man bygger en film op. Jeg fandt ud af, at de fleste film tilbyder gaver, som relaterer sig til filmen, hvis du donerer et pengebeløb. Der er også mange film som skiller sig ud fra vores, fordi deres film handler om problemstillinger, og vores film er en historie som vi fortæller. Filmen er en historie om 12 mænd, som kommer til Danmark fra Malawi, som så derefter rejser hjem for at bygge en specialarbejderskole. Det var Danmarks første bistandsprojekt.

Jeg har også lavet nogle praktiske ting som at tømme opvaskemaskine, gå ned med flasker og skrald. MUNDU laver et spændende arbejde. De tager nogle svære problemer og prøver at lave det om til undervisningsmateriale for unge og børn. Det er en af grundene til, at jeg ønskede at komme i praktik hos dem.

FN’s nye billeder inden for konvention om barnets rettigheder:

Ved første øjenkast synes jeg at alle billederne er super flotte. Billederne og farverne er meget simple og det kan jeg godt lide. Jeg synes man skal passe på med ikke at lave for mange ting på billederne, fordi jeg synes det er et vigtigt budskab, så det er også vigtigt at billederne ikke misforstås, og det synes jeg ikke de gør.

Jeg synes det er godt at der er kommet billeder, fordi det rammer en bredere målgruppe. Billeder fanger ens opmærksomhed på en anden måde end en tekst. En tekst vil de fleste sikkert gå forbi, men fordi det er et billede, så vil man hurtigt komme til at danne sig en mening om det man ser. Billederne passer ind i vores tid, fordi vi bruger dem meget mere til at udtrykke os med og fortælle hvad det er vi mener. Jeg synes de fleste billeder er nogle gode symboler, det er vigtigt at have et godt symbol, fordi billeder fortæller mere end en tekst.

 

 

Global undervisning bliver hjemløs i Europa

Den 4. og 5. november afholdt Concordeurope i samarbejde med Fingo det sidste Hub 4 møde. Hub 4 er den afdeling i Concord, som beskæftiger sig med global undervisning og kampagner. Fremover bliver global undervisning et tværgående tema uden budget i Concord, så det er næsten som at være hjemløs. MUNDU deltog i mødet.

Det er ikke helt ukompliceret at arbejde med europæiske organisationer om global undervisning. Dels er arbejdet tæt på EU-politikker, EU-valg og diverse europæiske diskussioner og dels har hvert land sine projekter og darlings. Derfor starter møder i Hub 4 som regel lidt blødt med at høre om, hvor mange gange hver deltager har været med i det europæiske samarbejde. En del af den bløde runde er også at høre nyheder fra hvert land. Det kan være utroligt inspirerende og lærerigt.

Nationale nyheder

Global undervisning bliver hjemløs

Italien skubber på for at få mere finansiering til global undervisning og for at få formanden for parlamentet interesseret i global undervisning. Tyskland afholder en større konference om global undervisning. Luxemburg har nye læreplaner med et nyt fag: liv og samfund, som næsten er global undervisning. Desværre er lærerne ikke kvalificerede til at undervise i det, og der findes ingen officielle vejledninger. Finland oplever gode tider med mere finansiering af global undervisning via den nye regering. Ungarn oplever svære tider både i forhold til regeringen og i den nationale platform. England oplever stormende tider – noget nyt er på vej. Slovakiet barsler med et nyt spil om global undervisning i samarbejde med den private sektor. Tjekkiet oplever hverken samarbejde eller finansiering i forhold til myndighederne. Slovenien afholder snart en større konference. Rumænien oplever et godt miljø for både penge og for samarbejde. Frankrig har udgivet en vejviser om global undervisning og samarbejdet med ministeriet. Irland har afholdt en kampagne om hvordan udviklingsbistanden bliver anvendt. Portugal har brug for mere finansiering, og der er masser af plads til organisationernes arbejde.

Vores resultater

Sidste år i marts udgav CONCORD en rapport om global undervisning i Europa, politikker og finansiering. Ligeledes i 2018 var Hub 4 i dialog med DG DEVCO om diverse temaer, som der blev taget hensyn til i det senere DEAR Call. Hub 4 udgav et visionspapir om EU’s budget, der inkluderede et krav om, at 3 % af den samlede udviklingsbistand skulle gå til global undervisning. I 2018 afholdt Hub 4 en velbesøgt workshop i Tallinn om kampagner og engagement.

Opdatering efter EU-valget

Concord var aktiv i forbindelse med EU-valget og en tværgående aktivgruppe blev oprettet. Materialer om bæredygtig udvikling. civilsamfundet, migration og solidaritet blev udgivet op til valget.

Valget havde en meget høj vælgerdeltagelse 50,95 %, og alliancen af liberale og demokrater samt de grønne fik en væsentlig fremgang. Dog er hele processen med at skabe en ny kommission og parlament blevet en måneds tid forsinket.

Global undervisnings fremtid i Concord

Som følge af en evaluering og en medlemsundersøgelse er det blevet besluttet at reducere antallet af områder, som Concord skal arbejde med. Kvaliteten af arbejdet er dalet, fordi fokus har været så spredt. Derfor skal der kun være 3 hovedtemaer fremover: 1) Policy coherence for sustainable development 2) Financing and funding for sustainable development og 3) Sustainable Social Economy. Der vil yderligere blive 5 tværgående temaer: 1) gender equality 2) regional approaches 3) private sector 4) civil society power and democratic governance og 5) Global Citizenship Education. Fremover vil der ikke være et særligt budget tilknyttet til global undervisning, som der hidtil har været.

Inden mødet havde Hub 4 styregruppen forberedt et brev, der skulle udtrykke bekymring over denne beslutning. Danmark mente, at brevet ikke fulgte generelle råd for fortalervirksomhed, og at det var for langt og for aggressivt, så derfor skrev CISU et nyt forslag. Der blev udtrykt stor taknemmelighed over den danske version, som blev viderebearbejdet med lidt ændringer og efterfølgende rundsendt til alle repræsentanter.

Før Hub 4 eksisterede global undervisning i Europa som Development Education Forum og senere i DEEEP. Det kan fortsætte som en selvstændig gruppe. Der blev udtrykt stor bekymring over, at der ikke var mere budget allokeret til arbejdet. Det ville være umuligt at fortsætte arbejdet på en ordentlig måde i den fremtidige struktur. Mødets deltagere var mere eller mindre enige om, at det var nødvendigt med en arbejdsgruppe, som forholdt sig til borgeres engagement, udenfor de tre hovedtemaer.

Hvor skal en hjemløs være henne?

Vi så på, hvordan vi kan finde global undervisning i flere forskellige områder af EU-budgettet. Det kan vi blandt andet under heading 6: External actions, mens det tidligere var at finde under Heading 4: Global year.

Deltagerne blev opdelt i fire grupper, som skulle arbejde med SMARTE målsætninger for arbejdet i Concord. Set i lyset af de seneste forandringer, blev diskussionen ændret til at dreje sig om de forskellige alternative muligheder for global undervisning i Europa: 1) at fortsætte som et uafhængigt netværk 2) at flytte ind i et andet netværk eller 3) se på finansiering. Se resultatet af overvejelserne i gruppearbejdet her.

Alle deltagere blev opfordret til at følge op nationalt på, hvilke ønsker der kunne være til global undervisning og tilhørsforhold.

I slutningen af mødet blev vi introduceret til de finske og kroatiske prioriteter for EU-formandskabet. Ligeledes blev vi introduceret til Bridge 47 Envision 4.7 konferencen, som skulle finde sted dagen efter.

 

 

 

MUNDU søger lønnet praktikant

Stillingen er nu besat.

MUNDU og Bridge 47 søger en praktikant på fuld tid til ansættelse mellem 1.november og 1.december 2019 og 9 måneder frem . Praktikanten skal assistere den nationale koordinator i forhold til partnerskaber samt stå for kommunikation og aktiviteter i relation til innovativ kapacitetsopbygning.

Kun nyligt uddannede kan komme i betragtning til dette job.

Praktikanten vil blive ansat under funktionærloven og den forventede månedsløn vil være cirka  15.900 kr.

Praktikantens opgaver

 • Assistere arbejdet i forhold til innovative, udforskende partnerskabsaktiviteter
 • Assistere organisation af partnerskabsaktiviteter i Danmark
 • Assistere organisation af nationale fortalervirksomhedsevents, årlige GCE events og træningsforløb i Danmark
 • Assistere ved andre praktiske arrangementer arrangeret af Bridge 47
 • Assistere ved ekstern kommunikation om innovativ kapacitetsarbejde med særlig fokus på årlige GCE events, træningsforløb og forandringsrejsen
 • Producere indhold til Bridge 47 webstedet og sociale medier i samarbejde med koordinatoren for innovationsteamet og kommunikationskoordinatoren
 • Assistere ved produktionen af en publikation i samarbejde med koordinatoren for innovationsteamet og den nationale koordinator i Tyskland.

Kvalifikationer

Kernekompetencer

 • Erfaring med GCE og disse værdier
 • God skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Flydende engelsk
 • Team player

Erfaring

 • MA i et fag, der er relevant i GCE (antropologi, human security, sociologi, uddannelsesvidenskab el.lign.).
 • Nogen erfaring i kommunikation, journalistik eller relaterede områder

Vi vil sætte pris på

 • Motivation og positiv attitude
 • Evne til at multitaske og tilpasningsevne
 • Evner til at arbejde i en multikulturel kontekst
 • Stærke IT-kvalifikationer, erfaring med Office 365.

Ansøgninger

Ansøgning sendes med CV på engelsk til MUNDU – center for global dannelse. Ansøgningsfristen er den 30.oktober 2019.

Yderligere information fås ved henvendelse til MUNDU.

 

Denne stilling er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

Ann Arbor, coloured light bulbs

Del dine ideer igen!

Arbejder du med oplysning, global undervisning eller innovativ uddannelse? Mener du, at uddannelse kan forandre verden til det bedre?

Hvis dit svar er ja, så inviterer Bridge 47 dig til at deltage i minipuljens tildeling af midler til innovative uddannelsesprojekter. Vi mener nemlig, at uddannelse kan bidrage til at vende negative globale tendenser. Læs mere om Bridge 47 her.

Minipuljen efterlyser små (regionale, lokale, fællesskaber) innovative projekter, der viser hvordan vi kan facilitere transformativ forandring gennem global medborgerskabsundervisning.

Formalia

Projektets budget må ikke være højere end kr. 52.292 / 7.000 €. Ansøgere skal selv finansiere 5 %, så tildelingen kan højst være på kr. 49.677 / 6.650 €.

Ansøgere som er heldige modtagere af en tildeling fra minipuljen bliver inviteret til en to-dages design thinking workshop i maj eller juni 2020 for at vise deres innovative uddannelsesprojekt frem.

Ansøgningsfristen for at indsende projektforslag er den 18.november 2019.

Minipuljen er åben for aktive nonprofitorganisationer, der arbejder i et af de følgende lande: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland (med Nord-Irland), Letland, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Tyskland.

Mere information

Finder du på Bridge 47’s webside om minipuljen her

Hvis du har brug for mere information, kan du kontakte en af os:

Bridge 47 logo Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning. Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

MOOC logo (wikimedia)

Massivt åbent onlinekursus – mooc

Vi skal snart i gang med at lave et massivt åbent onlinekursus (mooc) om global undervisning. Vil du være med? Vi har brug for både en teknisk nørd og en konsulentnørd.

Der er deadline for ansøgninger på fredag den 18.oktober. Du skal sende et tilbud, fordi vi bruger EU-midler i Bridge 47-projektet. Det er altså et tilbud, som du skal afgive.

Teknisk konsulent til mooc

Dine opgaver som teknisk konsulent er at stå for den tekniske udvikling af vores mooc. Du skal samarbejde med en mooc-ekspert samt flere  samarbejdspartnere fra Bridge 47-projektet. Opgaverne er:

 • teknisk koordination, udvikling samt lancering af mooc om global undervisning
 • indarbejde – og eventuelt redigere – videoer, optagelser samt øvrig materiale (artikler, spørgeskemaer m.m.) i kurset
 • løse tekniske udfordringer relateret til lanceringen i forhold til hardware, software, kodning og online design.

Der er afsat i alt 15 dage til opgaven.

Kvalifikationer
 • Erfaring og viden om at producere onlinekurser på forskellige platformer og kanaler
 • Gode engelskkundskaber.

Budgettet ligger mellem € 5,500-7,500 (= cirka DDK 41.075-56.012).

Læs flere detaljer om den tekniske konsulent på EADI’s side her.

Konsulent til mooc

Dine opgaver som konsulent vil blive at være tovholder for at producere en mooc om global undervisning (global citizenship education). Derudover skal du også redigere en håndbog, som skal samle den viden, som bliver akkumuleret i Bridge 47 projektet. Opgaverne er:

 • koordination af produktion af onlinekursus
 • redaktion af håndbog om videnspartnerskaber
 • indsamling og redigering af materialer fra videnspartnerskaberne.

Der er afsat i alt 28 dage: 14 dage til mooc og 14 dage til håndbogen.

Kvalifikationer
 • Erfaring og viden med global undervisning
 • Erfaring med at undervise i global undervisning
 • Erfaring med at udvikle og producere onlinekurser
 • Erfaring med redaktionelt arbejde
 • Gode engelskkundskaber
 • Stærk i kommunikation

Budgettet ligger mellem € 12.400 – € 14.400 (= cirka DDK 92.605 – 107.542) alt inklusive.

Læs flere detaljer om konsulenten på EADI’s side her.

Greta Thunberg anlægger sag

MUNDU’s praktikant Elena Camelia Mitru har skrevet om Greta Thunberg og klimakrisen.

Greta Thunberg har sammen med 15 andre børn anlagt sag mod fem lande – Argentina, Brasilien, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet – på grund af klimakrisen gennem FN’s konvention om børns rettigheder. Hun siger, at landene ikke har holdt deres løfte om at beskytte børns rettigheder ved at ignorere klimatruslerne. “Budskabet er, at vi har fået nok”, sagde hun ved et UNICEF pressemøde (læs mere i artikel i The Guardian).

De to største syndere i forhold til drivhusgasudslip er USA og Kina. De har dog ikke underskrevet den del af konventionen, som giver børn mulighed for at få prøvet sagerne ved overtrædelser. Derfor var Kina og USA ikke inkluderet i anklagen.

FN’s klimamøde 2019

FN’s klimamøde i 2019 var beregnet på at sætte skub i landenes ambitioner om at gøre noget ved klimakrisen – og at tage forskernes advarsler alvorligt. Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at reducere gasser, der opvarmer kloden, skal vi tredoble eller femdoble vores hiditige indsats (læs mere i United in Science Report).

FN topmødet bidrog desværre ikke med nogen nye planer om radikale nedskæringer i drivhusgasudslip. Indien talte om bidrag, som allerede var givet, Tyskland talte om at stoppe for kulminer i landet – men først i 2038, Kina nægtede at komme med nye bidrag mod klimakrisen, mens Brasilien, USA, Canada og Australien slet ikke var til stede.

I sagsanlægget beskriver de børnene, som kommer fra 12 lande, hvordan deres menneskerettigheder er blevet krænkede. De nævner hvert af landene for deres svage løfter om at reducere drivhusgasser, og de siger, at deres liv allerede er blevet berørt af krisen. Derfor beder de landene om omgående at tilpasse deres klimamål og samarbejde med andre lande om at gøre noget ved krisen.

Greta Thunberg afslører, at det er umuligt at bekæmpe klimaforandringer og samtidigt fortsætte med at måle et lands succes via økonomisk vækst.

Mange mener, at de rige lande kan fortsætte med at udnytte de fattige landes ressourcer for at tilfredsstille deres egne selviske og grådige behov for overforbrug. Det er de samme mennesker, der ignorerer videnskabelige fakta og negative konsekvenser, fordi de ikke rammer dem selv direkte.

Greta Thunberg er blevet et billede på den globale bevægelse på bare 13 måneder. Hun har skubbet klimakrisen til toppen af nyhederne og inspireret millioner til at gå på gaden og demonstrere. Hun repræsenterer den nye generation, som er de første der mærker effekterne af den økologiske og klimakrisen. Det er den sidste generation, som kan gøre noget for at stoppe katastrofen.

Vi står ved en korsvej

Ansvaret for at bekæmpe klimaforandringer ligger hos os alle. Folk må erkende, hvor vigtig problemet er lige nu, og hvor katastrofalt det kan gå, hvis verdens ledere og politikere ikke gør noget. Greta repræsenterer en fornuftens stemme på en tid, hvor grådighed og overforbrug er blevet til det normale. Hvis vi ignorerer og marginaliserer hende, så kan vi lige så godt gøre det ved ethvert ungt menneske, som rejser sig og fortæller os om videnskabelige sandheder.

I øjeblikket befinder vi os i en situation, som kan beskrives som at stå ved en korsvej.

Én vej ud af klimakrisen leder til stærk økonomisk vækst på kort eller mellemlangt sigt. Den skaber skader, som ikke kan repareres på længere sigt.

Den anden vej inkluderer, at vi må acceptere, at den økonomiske vækst bliver afbrudt – og den bliver mødt med stor modstand. Det er den vej, som på et tidspunkt kan ende med at redde planeten. Vi må bare håbe for planetens og menneskehedens fremtid, at det er nummer to vej, som bliver valgt.

 

Læs en rapport om statistik om den seneste klimavidenskabelige dokumentation her (United in Science High-Level Synthesis Report 2019).

Læs mere om de 16 børn og deres petition til FN’s komite for børns rettigheder her (Children vs. Climate Crisis).

Greta Thunberg sues 5 countries

On 23rd September, Greta Thunberg together with 15 other children, have filed a legal complaint against 5 nations (Argentina, Brazil, France, Germany, and Turkey) over the climate crisis through the UN Convention on the Rights of the Child. Thunberg stated that by ignoring the climate breakdown, world leaders were not keeping their promise to protect the rights of the children: “The message is that we have had enough”, she mentioned at a media conference held at UNICEF (see The Guardian article).

Unfortunately, the United States and China, which are the biggest culprits among the world’s top greenhouse-gas emitters, haven’t signed the section of the treaty allowing children to seek justice for infringements. As a result, China and the US were not included in the complaint.

The 2019 UN Climate Action summit

The 2019 UN Climate Action summit was designed to accelerate the ambition of countries to address the climate crisis and to take into consideration the urgent warnings of scientists. In order to meet the goals of the Paris Agreement, commitments to reduce planet-warming gases must be at least tripled and increased up to fivefold (see the United in Science Report).

However, the summit did not deliver any new plans regarding the radical cuts in greenhouse gas emmissions. India mentioned commitments made in the past, Germany  set out the end of coalmining in the country but only by 2038, China declined to put forward any new measures to tackle the climate crisis, while Brasil, the US, Canada, Australia were not present.

In their filing, the children, who come from 12 different nations, describe how their human rights have been violated.They call out each of the countries for their weak pledges to reduce greenhouse gases and say that their lives have already been impacted by the climate crisis. Accordingly, they ask that the countries to immediately adjust their climate goals and work with other nations to address the crisis.

Therefore, Greta Thunberg exposes that it is impossible to fight climate change and continue to measure national success by the rate of economic growth.

We are at crossroads

Many people who  support the idea that the Western world should continue to exploit the third world resources to satisfy their own selfish and greedy needs for materialism and overconsumption. They are also the same people who ignore scientific facts, and negative consequences which do not affect them directly or immediately.

In just 13 months, she become the image of a global movement that has pushed the crisis to the top of the news agenda and inspired millions to go out in the streets. Therefore, she represents the new generation which is the first to suffer the effects of the ecological and climate crisis. It is the last generation that can do something to stop the disaster.

However, the answer to fighting climate change lies in the need for collective action.  People need to recognize how serious the problem is right now, and how catastrophic it can turn out, if measures for improvement are not taken by world leaders and politicians. Greta represents a voice of reason in a time when greed and overconsumption seems to be the norm. Ignoring and marginalizing her would mean doing the same to every young person who stands up and exposes scientific truths.

The situation we find ourselves in at the moment can be described as standing at crossroads. One road leads to strong economic growth in the short-medium term, but creates damage which cannot be repaired in the long run. The other road includes some interruptions in the economic growth, is met with a lot opposition, but will eventually end up saving the planet in the long-term. We can only hope that for the future of our planet and for the future of humanity, the latter will be chosen.

 

See a report containing statistics on latest climate science information here (United in Science High-Level Synthesis Report 2019).

Find out more about the 16 children and the petition they have filed to the UN Committee on the Right of the Child here (Children vs. Climate Crisis).

Billede af verdensmålsklodser

Fra mål 4.7 til den grønne omstilling

Her kan du læse Kate Powers præsentation: 1,5 degree lifestyles for systemic transformation i PowerPoint-format og i pdf-format.

Her kan du tilgå vores rapport om 4.7 aktiviteter i Danmark: Øjebliksbillede – Kortlægning af danske indsatser og aktører indenfor verdensmål 4 delmål 4.7. Og her kan du tilgå præsentationen af rapporten.

MØDET ER AFHOLDT.

Kom til møde om, hvordan arbejdet med mål 4.7 kan fremme bæredygtig udvikling!

Dette møde er til dels en opfølgning på Global dannelse som løftestang for verdensmålene, som var et møde, som blev afholdt 6.maj 2019. Mødet resulterede i en række ideer og forslag, blandt andet et forslag om at afholde et større møde, hvor både organisationer, erhvervslivet, myndigheder og undervisere kunne samles. Et andet forslag var, at skabe overblik over området. Programmet i dette møde kan ses som en opfølgning.

Møde om 4.7 i København

Kate Power

Kate Power

Vi vil se på, hvordan vi kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring hen mod et bæredygtigt samfund. Vi angriber temaet fra forskellige vinkler, og i mødets anden halvdel vil der blive rig mulighed for debat.

Først vil vi se på, hvordan kommuner, virksomheder, organisationer, institutioner og staten handler i forhold til delmål 4.7. Vi får en rundtur i hvem, der gør hvad i Danmark. MA i international og global historie Thomas Kamp Damgård præsenter en kortlægning af aktiviteter i Danmark.

Dernæst vil vi undersøge de fem psykologiske barrierer for forandring. Den norske psykolog og økonom Per Esben Stoknes har noget vigtigt at sige om, hvordan vi kan lære at drage omsorg for vores verden.

Kate Power er antropolog og ekspert i bæredygtigt forbrug og forandring af vores adfærd. Med sit oplæg og den efterfølgende workshop vil hun udfordre os ved at vise, hvordan individer og institutioner kan maksimere forandringer i adfærd som en katalysator for større systemiske forandringer.

Verdensmål 4.7 handler om, at alle skal have den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Når flere kender til Mål 4.7 puster det nyt liv i diskussioner om, hvorfor det er vigtigt at fremme global dannelse. Og ikke mindst: hvordan?

Program

Thomas Kamp Damgaard præsenterer en kortlægning af delmål 4.7 i Danmark.

Per Esben Stoknes og de fem barrierer for forandring (virtuel præsentation).

Kate Powers oplæg om hvordan livstilsforandringer ikke er en modsætning til teknologiske og finansielle interventioner, når det gælder om at skabe forandringer (engelsksproget).

Workshop med Kate Powers om individets indflydelse på systemisk forandring (engelsksproget).

Tilmelding

Mødet foregår i det centrale København den 26.september fra kl. 15 til 18. Du skal tilmelde dig via dette link.

Organisationer bag mødet

Bridge 47, CISU, Globalt Fokus og MUNDU arrangerer mødet.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt, som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

 

Bliv medlem!

Vi vil så gerne have dig som nyt medlem i MUNDU.

Så nemt er det at blive medlem!

 • Overfør kr. 100 via MobilePay til 141114. Husk at notere din e-mailadresse + “medlemskab” i kommentarfeltet, så vi kan sende dig en velkomstmail.

ELLER

 • Send os en mail og skriv, at du gerne vil være medlem. Overfør derefter kr. 100 via MobilePay til 141114 (kr. 250 hvis I er en hel organisation).

Vi har brug for dit navn og din mailadresse, så vi kan sende dig en velkomstmail. Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Det har aldrig været en god forretning at producere global undervisning. Vi vil ikke lyve for dig. Siden vores spæde begyndelse for næsten 30 år siden har vi været afhængige af donorer som EU, Danidas Oplysningsbevilling, Tips- og Lottomidler samt diverse andre fonde. Det er ikke blevet lettere! Der er stor konkurrence om de små midler.

Derfor forsøger vi nu at finde flere græsgange og konsolidere via flere medlemmer. Indrømmet, vi kan ikke skabe økonomisk bæredygtighed via flere medlemmer. Men måske kan vi skabe et større netværk og mere aktivitet i og omkring MUNDU. Det kan på sigt være med til at stabilisere organisationen og give både nyt blod og nyt håb.

Har du oplevet vores foredrag, undervisning eller festivaller? Har du undervist for os? Kender du os via en ven? Eller kender du os slet ikke? Vi vil gerne have dig som nyt medlem.

Hvorfor skal du blive medlem?

 • Fordi du synes, at det er vigtigt at børn og unge kender mere til verdens skævheder, uligheder, kampe og øvrige realiteter.
 • Fordi du og din organisation gerne vil have mere oplysning og global undervisning ind i jeres aktiviteter.
 • Fordi du ved, at vi ikke kan opnå FN’s 17 verdensmål uden global undervisning.
 • Fordi du bruger MUNDU til din undervisning og gerne vil blive ved med det.
 • Fordi du gerne vil være med til at lave undervisning, der skaber forandring.
 • Fordi du og din organisation gerne vil være med i et netværk om global undervisning.
 • Fordi du gerne vil lære mere om global undervisning.
 • Fordi du gerne vil være en del af et stort netværk.
 • Fordi du gerne vil arbejde med global undervisning.
 • Fordi du gerne vil lære mere om global undervisning.
 • Fordi du gerne vil være aktiv i forhold til globale temaer.
 • Fordi du gerne vil være frivillig på et af vores projekter.

Og ikke mindst fordi du gerne vil bidrage til, at MUNDU kan fortsætte med at udgive gode undervisningsmaterialer og spændende projekter.

Hvad får du ud af et medlemskab?

Du får mulighed for at præge Danmarks eneste organisation, som er specialiseret i global undervisning og:

 • Du kan være frivillig i foreningens daglige virke.
 • Du kan påtage dig opgaver i forbindelse med diverse projekters afvikling.
 • Du kan stille op i bestyrelsen og være med til at præge foreningens mål og strategi.
 • Du kan medvirke til at pleje organisationens netværk via repræsentation ved nationale og internationale møder.
 • Du kan være frivillig ved særlige begivenheder så som Verdensspejl Festival, Læringsmarkeder eller øvrige udstillinger.
 • Du kan være projektmager og søge midler hjem til foreningen i samarbejde med sekretariatet.

samt meget andet. Du er altid velkommen til at hilse på i sekretariatet og få en snak om dine muligheder.

Find MUNDUs vedtægter og beretning fra sidste generalforsamling her.

 

Didier filmer i Senegal

Generalforsamling 2019

I torsdags afholdt MUNDU en noget forsinket generalforsamling. Normalt afholder vi generalforsamling inden udgangen af april. Det har af mange årsager ikke kunnet lade sig gøre i år. Heldigvis accepterede både bestyrelse og generalforsamling forsinkelsen.

Beretning

Forside beretning 2018I forordet til beretningen skrev MUNDUs formand Mads Bentsen om, at både verdensmål og klima nu var kommet på alles dagsorden. Klimabevidstheden er styrket på grund af Greta Thunberg, og det rammer jo direkte ind i MUNDUs kerneopgave: at bidrage til at skabe viden om globale temaer for at kunne foretage informerede valg. Mads skrev også, hvordan debativeren ryger helt i vejret, når det handler om muslimer, og at vi har brug for en faktuel moddebat for at give populismen et seriøst modspil. Læs MUNDUs beretning her.

Ny bestyrelse

Der er sjældent tradition for kampvalg i små organisationer som MUNDU. Det kunne vi heller ikke prale af i år. Til gengæld har vi en god og stærk ny bestyrelse. Sara O’Keefe Jacobsen, som i flere omgange har været frivillig i sekretariatet, er nyvalgt i bestyrelsen. Sara erstatter MUNDUs tidligere formand igennem 10 år Marianne Leth, som ønskede at blive suppleant fremfor bestyrelsesmedlem. Jeppe Kiel Christensen er også nyvalgt i bestyrelsen. Jeppe er tidligere praktikant i sekretariatet. Han erstatter Lone Jørgensen, som ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af:

 • Mads Bentsen
 • Bo Hamburger (AIF/LO)
 • Lykke Valentin (DIB)
 • Susanne Rasmussen (Geografforbundet)
 • Rune Vinter
 • Jeppe Kiel Christensen
 • Sara O’Keefe Jacobsen
 • Marianne Axelsen Leth (suppleant)
 • Louise Austeen Leth (suppleant)
 • Jørgen Mørck (suppleant).

MUNDU takker Lone Jørgensen for sit engagement i bestyrelsen.

 

Spotlight på Danmark og verdensmålene

Spotlight på Danmark

Vi er ikke det bæredygtige førerland, som politikere ofte betegner os som. Vi har faktisk nogle store udfordringer med at nå Verdensmålene.

Globalt Fokus og 92-gruppen har udgivet Spotlight Rapport om udfordringer for Danmark i opnåelse af Verdensmålene.

Rapporten ser på, hvordan Danmark helt konkret har udfordringer i forhold til at kunne opnå verdensmålene. Rapporten kommer med mange anbefalinger til, hvordan politisk handling kan løse problemerne.

Danmarks internationale bidrag er langt mindre end det, som kan forventes set i forhold til, hvad Danmark egentlig har ansvar for og ressourcer til.

For hvert af verdensmålene og udvalgte delmål kan læseren orientere sig i, hvad Danmark gør – eller ikke gør. Målene bliver analyseret, og rapporten kommer med anbefalinger til delmålene.

Tre røde krydser

Rapportens forside: Spotlight RapportGlobal undervisning er repræsenteret i verdensmålene ved delmål 4.7. Her viser tre røde krydser på rapportens side 20, at Danmark ikke har vedtaget en poltisk plan for området, at Danmark heller ikke har opdateret sin plan siden vedtagelsen af verdensmålene, og at det ikke ser ud til, at vi kan nå målet med den indsats, som vi yder nu.

Rapporten giver anbefalinger om, at

 • der bør undervises i globale forhold og interkulturel kompetence i grundskole og ungdomsuddannelser
 • de internationale vejledere bør genindføres
 • undervisning i køn, krop, seksualitet og mangfoldighed skal være obligatorisk på læreruddannelsen
 • alle skoler skal udarbejde en plan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • undervisning i menneskerettigheder skal styrkes i grundskolen.

151 anbefalinger

Rapporten er skrevet af i alt 27 folkelige organisationer og seks eksterne forfattere. Fokus er lagt på 16 mål og 65 delmål. Fordelt på siderne findes i alt 151 anbefalinger til konkrete politisk handlinger.

Nogle af de overordnede anbefalinger er:

 • Lad vækst inden for planetens grænser være et grundlæggende princip i dansk politik.
 • Vedtag en dansk klimalov nu!
 • Indskriv verdensmålene i regeringsgrundlaget og sammentænk Danmarks internationale bidrag
 • Gå forrest i mobilisering af offentlig finansiering til offentlige goder.

Læs mere

Her kan du downloade rapporten. God læsning.

Læs pressemeddelelsen fra Globalt Fokus her.

 

Etik og globale temaer

Her er en ny guide til dig, som underviser i de ældste klasser.

Med den i hånden kan du genbesøge antagelser, verdenssyn og magtforhold i generelle diskurser. Dernæst kan du få dine elever til at overveje, hvordan systematisk marginaliserede personer og grupper har det med disse diskurser.

Guiden hedder Teaching for sustainable development through ethical global issues pedagogy: A resource for secondary teachers , og den er skrevet af Dr. Karen Pashby (Manchester Metropolitan University) og Dr. Louise Sund (Örebro University and Mälardalen University).

Du kan finde den nye guide her.