Uncategorized

OversigtUncategorized

25 års jubilæum

I år kan vi fejre et kvart århundreds inspirerende arbejde med at skabe global dannelse i Danmark, og du er hermed inviteret til at være med! Lørdag den 9. maj holder vi kombineret generalforsamling med valg til bestyrelsen og jubilæumsfest med middag og musik.

Hent din invitation her.

Tags:, ,

Reportage fra en Uretfærdig Middag

For en lille måneds tid siden besøgte MUNDU Efterskolen Ådalen med en Uretfærdig Middag. Det var god oplevelse. Det synes efterskolen også. Lærer Britt Thorsell har lavet reportagen her om besøget:

 

VI KAN KUN ANBEFALE EN “URETFÆRDIG MIDDAG”!

FORARBEJDET
Forud for besøget havde vi fået tilsendt et slideshow, dette gennemgik vi med eleverne, den samme morgen, som vi fik besøg af Mundu om aftenen. Vi fik sat ord på nyttige termer og fik belyst nogle vigtige begreber og organisationer – men mest af alt fik vi åbnet op for en nysgerrighed, en uvished omkring aftenens arrangement. Resten af dagen ulmede en frugtbar nysgerrighed hos eleverne et sted mellem forventning og spænding. Således som fritid og hygge med vennerne er nogle af de vigtige ingredienser for en efterskoleelev, er maden også en vigtig del – her samles alle om bordet – vi synger ofte en sang, holder fingeren i vejret til meddelser og nyder den velforberedte mad fra køkkenholdet. Så netop derfor var det at centrere et rollespil om verdens uretfærdige fordeling af ressourcer ind i de velkendte og velfungerende rammer omkring måltidet, endnu mere interessant.

 

FARVER; SYMBOLER OG SULTNE MAVER
Eleverne mødte op efter en lang dag med værelsesflyt og nye kammerater, således var mange vante rammer i en skiftefase og eleverne havde god brug for et fællesarrangement til at ryste sig ind i et nyt fællesskab. Og det blev de! Fordelingen af eleverne i fem verdensdele gik forbløffende nemt og derefter gik vi ind i spisesalen til veldækkede borde, hvor dugene symboliserede lande og gulvet dannede rammen om selskabet fra Afrika. Og her blev det rigtig spændende for os lærere at følge elevernes interesse, engagement og idérigdom i deres indlevelse i deres nydefinerede selvoplevede verdensdel. Elever fra Asien sank mere og mere sammen om papirsklip og mad der ikke kom. Afrika hyggede på gulvet og fik gåsehud over de vante kander nu med urent vand. Latinamerika var forventningsfulde og glade for det store udbud af madvarer, de arabiske lande lagde en strategi for bytning af madvarer allerede fra starten af og I-landene forsøgte at holde fest, mens de havde hænderne fulde af fade med mad.

 

FØLELSER FOR URETFÆRDIGHED
Alle indtog deres pladser i rollespillet og værterne guidede spillet rundt med kyndig hånd og smilende kommentarer. Eleverne spillede spillet og fik følelsen af at være sulten fik følelsen af uretfærdighed helt ind i kroppen og fik dertil andre følelser tæt på, grådighed, medlidenhed, forargelse, gavmildhed, engagement, og mange andre gode og mindre gode følelser, stimuleret af situationen og impulser fra den soleklare og håndgribelige uretfærdighed. Vi fik i den grad sat uretfærdigheden på det følelsesmæssige og fysiske landkort her på Efterskolen Ådalen.

Tags:, ,

Global undervisning i ministeriet

Timbuktu Fonden fik i slutningen af november foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Fonden ønskede at understrege vigtigheden af, at den globale dimension bliver prioriteret i undervisningen. Foretrædet skete på baggrund af konferencen om den globale dimension i uddannelser den 7. november 2013. Denne konference blev lavet i samarbejde med MUNDU, IBIS, Globale Skolepartnerskaber og Global Skole blandt andre. På udvalgsmødet fik delegationen fra Timbuktu Fonden generelt positive tilbagemeldinger. Besøget har helt konkret bevirket et spørgsmål til undervisningsminister Christine Antorini fra Børne- og Undervisningsudvalget: Ministerens kommentarer udbedes til henvendelse fra Timbuktu Fonden om den globale dimension i uddannelserne. I spørgsmålet til ministeren henvises der til Timbuktu Fondens positionspapir, som blev fremlagt for udvalget på mødet. Du kan finde positionspapiret på fondens website, hvor også oplæg og præsentationer fra konferencen i november er tilgængelige.

Tags:, ,

På forskningskonference i Bruxelles

MUNDU har tilbragt to dage med kollegaer ud i global undervisning på konferencen “Global Justice through Global Citizenship” i Bruxelles og fået meget ny inspiration med hjem, som vi hermed gerne vil dele med dig!

Graphic harvesting
En kunstner – graphic harvester – skabte en række sammenfatninger i billeder af alle de kloge ord, der blev sagt. Disse samt fotos fra konferencen kan du se her.

Opfølgning
Efter denne konference samt den forudgående konference i Johannesburg vil denne side – Building a global citizens movement – tjene som online mødested for opfølgende diskussioner, samarbejde og netværk for konferencedeltagerne og en bredere gruppe af interesserede aktører. Siden har til formål at bringe mennesker sammen i en ambitiøs global verdensborgerbevægelse for forandring mod en bedre verden.

Arrangører
Konferencen var arrangeret af DEEEP, PULSE Research Platform og HIVA – Research Institute for Work and Society, University of Leuven,CIDIN – Centre for International Development Issues Nijmegen, NCDO – Dutch expertise and Advisory Centre for Citizenship and International Cooperation og EADI – European Association of Development Research and Training Institutes. Konferencen blev afholdt i Egmont Palais, Bruxelles, den 20. og 21.november.

Tags:, ,