Danmark og slavehandelen

Slavemarked. Efter maleri af A.F. Biard: The Slave Market on the African coast.

Danmark og slavehandelen

Slaveskib. Figur 2 fra Th. Clarkson: The History of the Abolition of the African Slave Trade (1808). *** Local Caption *** Kolonier, slavehandel og slaveri

Danmark har udviklet sig til at være en af de rigeste lande i verden. Alt for ofte glemmer vi dog belejligt, at denne rigdom blev skabt på baggrund af andre menneskers lidelse. Fra 1660’erne til 1806 sejlede 400 danske skibe mindst 111.000 mennesker fra Afrika over Atlanterhavet. Det virkelige antal var sikkert højere. Hver sjette menneske døde undervejs på sejlturen.

Dette historiefaglige forløb handler om, hvordan Danmark rejste til Ghana og købte mennesker og dernæst sejlede dem over havet til Caribien. Her blev de solgt på slaveauktioner, hvorefter de blev sat til at skulle arbejde hårdt. Forløbet handler om hvordan de slavegjorte havde det i dansk eje. De danskejede slaver blev i mange tilfælde straffet hårdere end andre steder, derfor er der også en del oprør mod plantagebønderne.

 

FORM

Forløbets del 1 og 3 foregår med klassens egen lærer, der bliver guidet godt på vej af en grundig lærervejledning.

To medarbejdere fra MUNDU står for besøget på skolen. Læreren skal blot sørge for at reservere skolens gymnastiksal eller aula til besøget.

 

INDHOLD

1. Inden MUNDUs besøg på skolen skaber læreren en forforståelse i klassen i mindst 1 lektion. Læreren vil modtage en vejledning og præsentation til formålet.

2. MUNDUs besøg på skolen varer 2 lektioner. I løbet af besøget vil eleverne opleve, hvad det vil sige at blive slavegjort via forskellige fysiske øvelser (blive fanget, blive bundet, blive solgt, blive transporteret, arbejde hårdt, blive straffet etc.). Disse øvelser vil blive afløst af oplæg med historier, sang og trommespil.

3. Efter MUNDUs besøg arbejder klassen videre med de temaer, som blev berørt. Efterbehandlingen er minimum 1 lektion.

 

MÅLGRUPPE: 6.-9. klasse

FAG: Historie og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 4 lektioner

ANTAL ELEVER: op til 50

PRIS: 4.000 kr.

NB! Skoler i Århus har mulighed for at få gratis forløb, fordi ULF i Aarhus betaler hele gildet i skoleåret 20/21. Læs mere her.

 

Danmark og slavehandel er produceret i samarbejde med Historisk Værksted, Jesse Gor og Ghana Venskab.

 

Bestil “Danmark og slavehandelen” →