Dit liv – vores planet

Dit liv – vores planet

Dit liv – vores planet er et nyt samarbejde mellem MUNDU og Appbyggeren. Vi vil producere en ny undervisningsplatform med workshops om doughnut-økonomi. Desværre fik vi afslag på vores første ansøgning til OpEn-puljen. Heldigvis fik vi nogle gode råd til at gøre ansøgningen bedre, så vi har ansøgt igen og fået en betinget bevilling. Vi skal dog nedskære budgettet med en tredjedel. Nu håber vi på at komme i gang med arbejdet til september.

Vi vil gerne høre fra lærere, som kunne være interesserede i at samarbejde med os om dette projekt. Klik her, hvis du er interesseret!

Dit liv – vores planet vil skabe øget bevidsthed om bæredygtig udvikling og planetens grænser. Vi har fokus på undervisning i klima og miljø, men vi har også et øje for det alment og globalt dannende perspektiv. Vi vil samarbejde med organisationer i Danmark og i Syd om at producere indholdet.

Doughnut-økonomi

Langt de fleste mennesker bor i verdens fattigste lande, hvor der sker den største forurening af luft, jord og vand. Det er dermed klodens allersvageste, som lider under den måde, den vestlige verden i årtier har behandlet planeten på. Elever i Danmark skal derfor kende til konsekvenserne af menneskehedens nuværende praksis over for miljøet. Det er altafgørende, at danske elever er bevidste om konsekvenserne af vores handlinger. Denne bevidstgørelse skal ske under hensyn til korrekt pædagogik i undervisning i bæredygtig dannelse, idet eleverne får en forståelsesramme og redskaber til at forandre verden og arbejde hen mod at forbedre klodens tilstand.

Som en løsning og et værktøj til at bringe jorden og menneskers velstand i balance, vil MUNDU introducere doughnut-modellen til lærere og elever. Modellen er inspireret af FN’s 17 verdensmål og planetære grænser. Modellen beskriver, hvordan vi kan leve sådan, at vi både tager hensyn til klima og miljø og de sociale forhold. Modellen er visuelt simpel og letforståelig, hvorfor den kan anskueliggøre elevernes egne vaner og hverdag. En essentiel del af projektet er, at vise eleverne hvordan jævnaldrendes forhold og levevilkår er rundt omkring i verden. Eleverne vil dermed få et indblik i, hvordan fattigere jævnaldrende lever andre steder på planeten for at konkretisere andres leveforhold samt nedbryde stereotyper om, hvordan andre lever.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er lærere i den danske grundskole, der underviser på mellemtrin og udskolingen. Den sekundære målgruppe er elever i grundskolen fra 6.-9. klasse.

Formål

Elever i grundskolen får viden om og en klar indsigt i planetens grænser for vækst i relation til menneskers behov. Eleverne får inspiration, lyst og vilje til at ændre på den måde, de begår sig i verden på. Samtidig forventer vi, at flere lærere inddrager læringsplatformen i deres undervisning i forhold til verdensmålene og bæredygtighed – specielt inden for klima og miljø, men også i et alment og globalt dannende perspektiv, således lærerne engagerer børn og unge til at handle.

Indhold

Projektet stiller en læringsplatform til rådighed med undervisningsmateriale om de ni planetære grænser /det miljømæssige loft og de 12 elementer i det sociale fundament, opgaver, små film, tekster og billeder om levevilkår i Syd og Nord, inspiration til handling, lærervejledning, evalueringsmuligheder.

Webinarer skal introducere doughnutmodellen og læringsplatformen samt give inspiration til de deltagende lærere. Webinarerne bliver fulgt op af skolebesøg på i alt 25 skoler.

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.