GENE – Global Education Network in Europe

GENE logo

GENE – Global Education Network in Europe

Hvad er GENE egentlig for noget?

Ja, egentlig er GENE jo bare et netværk af de ministerier, styrelser og agenturer, som har det nationale ansvar for global undervisning i europæiske lande.

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Det nationale ansvar for global undervisning.

GENE er et netværk af de, som har ansvaret for at udvikle nationale politikker og sørger for finansiering af global undervisning. I GENE kan disse ministerier kombinere deres ekspertise gennem at netværke, vidensdele og peer learning.

GENE arbejder frem mod, at alle mennesker i Europa får adgang til kvalitets global undervisning. GENE har tre hovedformål:

 • at dele erfaringer og strategier for at finde de bedste nationale praksisser og yde gensidig support
 • at distribuere læring, således at man kan lære fra andres erfaringer og sådan at alle europæiske lande kan få nationale koordinerende strukturer for at øge og forbedre global undervisning
 • at udvikle og videreføre en fælles europæisk dagsorden, som handler om at styrke global undervisning.
GENE startede i 2001 med seks lande. Nu er 40 ministerier og agenturer fra mere end 25 lande samlet i netværket. Også Danmark er med. Her er en lille film, som fortæller hvad GENE handler om.

Hvad er det nu lige, at global undervisning er?

I GENE har de nøjagtig samme definition som MUNDU har arbejdet med de sidste mange år. Hvis du har glemt den, så får du den lige her igen:

“Global Education is education that opens people’s eyes and minds to the realities of the world, and awakens them to bring about a world of greater justice, equity and human rights for all. GE is understood to encompass Development Education, Human Rights Education, Education for Sustainability, Education for Peace and Conflict Prevention and Intercultural Education; being the global dimensions of Education for Citizenship.”

Hvad kommer GENE så mig ved?

Tjah? Vi går ud fra, at du interesserer dig for global undervisning, siden du læser med her. Så vi vil da lige dele med dig, at der nu er udkommet endnu en rapport over, hvordan global undervisning har det rundt omkring i Europa.

Hvad går de egentlig og laver i de andre lande?

 • Udenrigsministeriet i Cypern bygger græsrodsviden og støtte til global undervisning sammen med folkelige organisationer. Dette kan være en trædesten til at skabe nye regler.
 • I Estland får Global Undervisning mere opmærksomhed på grund af mål nummer 4 og delmål 4.7. Undervisningsministeriet fornyede de nationale læreplaner i 2017, og folkelige organisationer arbejde for at inddrage global undervisning og Verdensmålene i læreplanerne. Organisationerne arbejder også med metoder, lærerkurser, workshops og offentlige arrangementer for at forklare situationen i verden. Formålet er at nedbryde stereotyper og negative holdninger overfor fx flygtninge, som flygter fra deres hjem på grund af krig.
 • I Finland har Undervisningsministeriet lavet en samling af dokumenter og redskaber, som skoler kan anvende for at støtte forebyggelsen af voldelig ekstremisme.
 • I Frankrig har man etableret en nationalpolitik for global undervisning inklusive en pulje. Udenrigsministeriet har anerkendt, at der er et momentum skabt af FN’s Verdensmål, som kan anvendes til at skabe mere global undervisning.
 • I Tyskland er det beløb, som bliver anvendt til global undervisning steget betragteligt til 35 millioner € (260,4 millioner d.kr.). Man betragter global undervisning som et vigtigt bidrag, så man kan sprede kompetencer til at handle bæredygtigt i en globaliseret verden. Ligeledes er anti-diskrimination og inklusion vigtige temaer. I øvrigt har det tyske Udviklingsministerium lanceret et pilotprojekt, som skal understøtte Verdensmålets delmål 4.7. De har støttet koordinatorer, som skal sørge for at skabe bæredygtighedsundervisning i alle delstaterne.
 • I Grækenland er man gået i gang med at kortlægge implementeringen af Verdensmålene. Det er undervisningsministeriet, som har fået til opgave at lave en handlingsplan for mål nr. 4. og delmål 4.7. Regeringen har ligeledes skabt opmærksomhed om undervisning om diversitet, tolerance, lighed, multikulturelle samfund, migration som et tværfagligt perspektiv.
 • I Irland har man integreret nyt kursusindhold om bæredygtig udvikling i det nationale pensum i en række udvalgte fag. En evaluering om, hvordan undervisning i bæredygtig udvikling bliver implementeret i sammenhæng med Verdensmålene blev indledt i slutningen af 2017.
 • I Italien har Udenrigsministeriet haft global undervisning på dagsordenen og efterfølgende besluttet at udvikle en strategi. Strategien udkom i slutningen af 2017 og indeholder et overblik over definitioner på global undervisning, samt en beskrivelse af temaerne samt interesseområder. Nøgleaktørerne samt en metode med anbefalinger er også en del af strategien.
 • I Letland har man afholdt konsultationer om at promovere global undervisning. Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet var involveret. Ligeledes har miljøministeriet været involveret, idet miljøundervisning hører under dette ministerium. Udenrigsministeriet støtter organisationer, der får støtte fra EU eller fra andre internationale donorer med en med-finansiering.
 • I Norge har man skabt en fornyelse i skolens fag og kompetencer. Det sker ved at tre tværfaglige perspektiver bliver introduceret blandt andet ”demokrati og medborgerskab” og ”bæredygtig udvikling”. Det nationale pensum er blevet revideret og inkluderer nu bæredygtighed som en tværfaglighed.
 • Udenrigsministeriet og Uddannelsesministeriet i Polen samarbejder om en pulje for global undervisning. Dele af puljen bliver anvendt til med-finansiering af EU-støttede projekter.
 • En arbejdsgruppe har udgivet en national strategi for medborgerskabsundervisning i Portugal. Strategien bliver implementeret i 230 skoler som et pilotprojekt. En workshop om forbindelserne mellem global undervisning, global medborgerskabsundervisning, medborgerskabsundervisning etc. er blevet afholdt.
 • Hvert år samles mere end 100 undervisere i Spanien for at opdatere viden om global undervisning og lære om, hvad der er af nye initiativer. Siden 2009 har Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet uddelt ”Vicente Ferrer prisen”, som er en anerkendelse for god global undervisning. Skoler, projekter, eksperimenter som uddanner og udvikler kritisk tænkning og tilskynder til aktiv deltagelse i globalt medborgerskab, medfølelse og bidrag til at udrydde fattigdom kan få tilkendt prisen.
 • I Sverige har Den Globala Skolan i de sidste 15 år tilbudt kurser i global undervisning til undervisere, lærerstuderende og andre. Derfor var det naturligt, at den svenske regering sammen med Center for bæredygtig udvikling på Uppsala Universitet samarbejder om en handlingsplan for Verdensmål 4 og delmål 4.7.
 • I Tjekkiet vil Udenrigsministeriet flytte midler til Global undervisning til Undervisningsministeriet.
 • Gruppen om Global læring i Østrig er i gang med at revidere læreplanerne sammen med Undervisningsministeriet.

Og hvad så med Danmark?

Tjah, åbenbart har Danmark ikke været en del af den seneste roundtable og konference, så derfor er Danmark ikke nævnt i årets rapport. Vi ved, at Danmark er medlem af GENE, og at Danmark er repræsenteret af både Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet.

GENE rapportens forside

Download rapporten her.

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.