Kursus i global undervisning

Kursus i Global Undervisning er for dig, som vil have mere globalt indhold i undervisningen. Det skal inspirere dig til at have større opmærksomhed på globale temaer i de fag, som du underviser i, så du kan ruste dine elever til bedre at forstå og handle i den verden, som de er globale medborgere i.

Vi lever i en globaliseret verden med store uligheder,som desværre stiger dagligt. Nød og fattigdom bliver skabt og fastholdt via strukturel ulighed på grund af den ulige verdenshandel og arbejdsdeling. En bæredygtig udvikling med større lighed for alle kan opnås ved, at vi lærer at foretage demokratiske og informerede valg.

Kurset er relevant for lærere på alle klassetrin som ønsker inspiration til at inddrage den globale dimension i undervisningen.

Vi kommer ud på din skole og afholder kurset, og vi tilpasser det gerne efter dine behov.

 

MÅLGRUPPE: Undervisere i grundskolen

TID OG STED: På din skole, når det passer jer. 

VARIGHED: Op til 4 timer 

PRIS: kr. 4.500 pr. forløb for 15-30 lærere.