Kursus i global undervisning

Kursus i Global Undervisning er for dig, som vil have mere globalt indhold i undervisningen. Det skal inspirere dig til at have større opmærksomhed på globale temaer i de fag, som du underviser i, så du kan ruste dine elever til bedre at forstå og handle i den verden, som de er globale medborgere i. FN’s 17 Verdensmål er utroligt nødvendige og interessante at anvende i undervisningen. Derfor vil vi også komme ind på, hvordan du kan lade dig inspirere af verdensmålene.

Vi lever i en globaliseret verden med store uligheder,som desværre stiger dagligt. Nød og fattigdom bliver skabt og fastholdt via strukturel ulighed på grund af den ulige verdenshandel og arbejdsdeling. En bæredygtig udvikling med større lighed for alle kan opnås ved, at vi lærer at foretage demokratiske og informerede valg.

Kurset vil give dig:

  • inspiration til at anvende gratis undervisningsmaterialer om globale temaer
  • et overblik over tematiske emneområder i global undervisning
  • indsigt i aktuelle emner og metoder for global undervisning.

Kurset er relevant for lærere på alle klassetrin som ønsker inspiration til at inddrage den globale dimension i undervisningen.

Vi kommer ud på din skole og afholder kurset, og vi tilpasser det gerne efter dine behov.

 

MÅLGRUPPE: Undervisere i grundskolen

TID OG STED: På din skole, når det passer jer. 

VARIGHED: Op til 4 timer 

PRIS: kr. 4.500 pr. forløb for 15-30 lærere.

 

Hvad er global undervisning?

Tidligere blev det kaldt den internationale dimension i undervisning. På engelsk taler man om Global Citizenship Education (GCE) eller Education for Sustainable Development (ESD). I Danmark kalder vi det som regel helt forenkelt for global undervisning. Læs mere om definitionen her.

Atopos.

Spørgeskema til lærere.