Handlingsplan uden handling?

handlingsplan sdg regeringen

Handlingsplan uden handling?

Sidste fredag kom regeringens handlingsplan for Verdensmålene endelig. Desværre skuffer handlingsplanen svært. Hensigten med handlingsplanen er, at skabe et friere, rigere og tryggere Danmark via vækst og velstand. Ingen overraskelser der.

af Sonja Salminen

Regeringen mener, at Danmark skal være et foregangsland inden for grøn omstilling. Hvad så med alle andre lande i verden? De som har mange fattige, forurening, konflikter og ulighed? Jo, ser du, Danmark vil engagere sig stærkt (læs: som vi plejer), regeringen vil yde et ambitiøst bidrag (læs: regeringen skar bistanden ned knapt 3 milliarder kroner, men påstår, at Danmarks andel stadig udgør 1% af BNP. Altinget mener, at Danmark kun giver 0,67% af BNP).

I handlingsplanen kan vi også læse, at regeringen opfordrer alle til at engagere sig i partnerskaber for at opnå Verdensmålene (læs: regeringen afsætter ikke selv de store kræfter til formålet).

Handlingsplan med gratis løfter

Sådan som jeg læser Danmarks nye handlingsplan er den fuld af gratis løfter. Enten fordi planen lister tiltag op, som regeringen allerede havde besluttet. Eller også fordi regeringen tager så meget forbehold, at det ikke nødvendigvis kan blive realiseret. For eksempel denne:

Lovforslag og andre tiltag, som forelægges til Folketingets beslutning, samt planer og programmer udarbejdet af regeringen vil blive vurderet i forhold til verdensmålene, i relevant omfang og såfremt konsekvenserne af disse forhold er væsentlige. Det vil i praksis betyde, at lovforslag og andre tiltag i relevant omfang og såfremt konsekvenserne af disse forhold er væsentlige, vil indeholde en vurdering af de sociale konsekvenser samt konsekvenserne for global udvikling og udviklingslande i tillæg til de økonomiske og miljømæssige konsekvenser samt konsekvenser for ligestilling og regioner, herunder landdistrikterne.

Der vil blive udarbejdet en konkret model for sådanne vurderinger. Afvejningen af de enkelte hensyn er politisk, og vil blandt andet afhænge af de specifikke forslag og politikker (Handlingsplanens side 11, vores fremhævelser).

Handlingsplan for VerdensmåleneEr det ikke lige før man kan se regeringen bakke, hver gang oppositionen mener, at et lovforslag skal vurderes i forhold til verdensmålene?

Danmark er i hus med verdensmålene

Regeringen mener, at Danmark ikke rigtigt behøver at gøre særlig meget, fordi vi er i hus med målene. Så vi skal først og fremmest forholde os til at blive rigere, få mere personlig frihed, passe på danske arbejdspladser og sætte ind mod kriminalitet og terror. Er det egentlig ikke det samme, som der stod i regeringsgrundlaget?

I handlingsplanen skriver regeringen at den opfatter to af målene som grundlæggende mål (mål 16 og 17). Dette sker på trods af, at FN siger, at alle 17 mål er udelelige og hænger sammen.

Vi får en fremdriftsrapport, en interministeriel gruppe for verdensmålene, og de enkelte ministerier har ansvar for opfølgning. Vi kan dog ikke se, hvordan regeringen har fordelt de enkelte verdensmål ud på ministerierne. Det kunne være spændende at vide. Vi ved dog, at verdensmålene er forankret i finansministeriet.

Bevare, udbygge, fortsætte …

I slutningen af handlingsplanen er alle mål blevet oplistet sammen med de tiltag, som regeringen ønsker at udføre. Vi skal kikke langt efter innovative, geniale, opfindsomme, vovede og rolleskabende tiltag. Det meste handler om at bevare, udbygge og fortsætte igangværende arbejder (læs: at fylde gammel vin på nye flasker).

Leave no one behind

Verdensmålene skal først og fremmest skabe udvikling for de mennesker, som er længst bagude. Det har den danske regering vist ikke haft med i overvejelserne, da handlingsplanen blev skrevet.


Værs’go regering! Her er lidt gratis forslag til jer, når I nu ikke selv kunne finde på noget at lave:

 1. Lav en fattigdomsgrænse, så vi kan se, hvor mange vi kan hive over på den gode side af den (regeringen anser fattigdom som et bredere fænomen end relativ mangel på ressourcer. Derfor har vi ikke en fattigdomsgrænse, og derfor kan vi ikke halvere antallet af mennesker i Danmark, som lever under den nationale fattigdomsgrænse).
 2. Skab bedre vilkår for en mere bæredygtig fødevareproduktion i flere led.
 3. Lav en mere ambitiøs politik i forhold til sundhed især med henblik på psykisk sårbare, selvmordstruede og misbrugere.
 4. Styrk global undervisning i alle fag på alle niveauer og i alle uddannelser. Opret et nationalt videnscenter om global undervisning.
 5. Styrk ligestilling ved at adressere kulturelle skævheder i forhold til mænds adgang til barsel og kvinders adgang til ligeløn og til bestyrelsesposter.
 6. Lav en mere ambitiøs politik i forhold til udvaskning af kvælstof (det er i stigning og stiger formodentlig endnu mere pga. jeres landbrugspakke).
 7. Styrk u-landsbistanden i forhold til teknologioverførsel af grøn og bæredygtig energi (Danmark er med i den globale førertrop).
 8. Arbejd for at fremme og udbrede cirkulær økonomi.
 9. Styrk ligheden mellem etnisk danske og etniske minoriteter.
 10. Styrk den kollektive trafik og opmuntr til at bæredygtig transport. Bevar vores kyster og undgå at bebygge dem.
 11. Lav en differentieret moms, som styrker økologi, reparationer og anden bæredygtigt forbrug.
 12. Lav afgifter på brændefyring, som giver sundhedsskadelig luftforurening.
 13. Styrk Danmarks vandmiljø. Det har det slet ikke godt på grund af både fiskeopdræt og iltsvind.
 14. Lav politikker som forhindrer udledning af ammoniak.

Download regeringens handlingsplan her.

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.