Global undervisning bliver hjemløs i Europa

Global undervisning bliver hjemløs i Europa

Den 4. og 5. november afholdt Concordeurope i samarbejde med Fingo det sidste Hub 4 møde. Hub 4 er den afdeling i Concord, som beskæftiger sig med global undervisning og kampagner. Fremover bliver global undervisning et tværgående tema uden budget i Concord, så det er næsten som at være hjemløs. MUNDU deltog i mødet.

Det er ikke helt ukompliceret at arbejde med europæiske organisationer om global undervisning. Dels er arbejdet tæt på EU-politikker, EU-valg og diverse europæiske diskussioner og dels har hvert land sine projekter og darlings. Derfor starter møder i Hub 4 som regel lidt blødt med at høre om, hvor mange gange hver deltager har været med i det europæiske samarbejde. En del af den bløde runde er også at høre nyheder fra hvert land. Det kan være utroligt inspirerende og lærerigt.

Nationale nyheder

Global undervisning bliver hjemløs

Italien skubber på for at få mere finansiering til global undervisning og for at få formanden for parlamentet interesseret i global undervisning. Tyskland afholder en større konference om global undervisning. Luxemburg har nye læreplaner med et nyt fag: liv og samfund, som næsten er global undervisning. Desværre er lærerne ikke kvalificerede til at undervise i det, og der findes ingen officielle vejledninger. Finland oplever gode tider med mere finansiering af global undervisning via den nye regering. Ungarn oplever svære tider både i forhold til regeringen og i den nationale platform. England oplever stormende tider – noget nyt er på vej. Slovakiet barsler med et nyt spil om global undervisning i samarbejde med den private sektor. Tjekkiet oplever hverken samarbejde eller finansiering i forhold til myndighederne. Slovenien afholder snart en større konference. Rumænien oplever et godt miljø for både penge og for samarbejde. Frankrig har udgivet en vejviser om global undervisning og samarbejdet med ministeriet. Irland har afholdt en kampagne om hvordan udviklingsbistanden bliver anvendt. Portugal har brug for mere finansiering, og der er masser af plads til organisationernes arbejde.

Vores resultater

Sidste år i marts udgav CONCORD en rapport om global undervisning i Europa, politikker og finansiering. Ligeledes i 2018 var Hub 4 i dialog med DG DEVCO om diverse temaer, som der blev taget hensyn til i det senere DEAR Call. Hub 4 udgav et visionspapir om EU’s budget, der inkluderede et krav om, at 3 % af den samlede udviklingsbistand skulle gå til global undervisning. I 2018 afholdt Hub 4 en velbesøgt workshop i Tallinn om kampagner og engagement.

Opdatering efter EU-valget

Concord var aktiv i forbindelse med EU-valget og en tværgående aktivgruppe blev oprettet. Materialer om bæredygtig udvikling. civilsamfundet, migration og solidaritet blev udgivet op til valget.

Valget havde en meget høj vælgerdeltagelse 50,95 %, og alliancen af liberale og demokrater samt de grønne fik en væsentlig fremgang. Dog er hele processen med at skabe en ny kommission og parlament blevet en måneds tid forsinket.

Global undervisnings fremtid i Concord

Som følge af en evaluering og en medlemsundersøgelse er det blevet besluttet at reducere antallet af områder, som Concord skal arbejde med. Kvaliteten af arbejdet er dalet, fordi fokus har været så spredt. Derfor skal der kun være 3 hovedtemaer fremover: 1) Policy coherence for sustainable development 2) Financing and funding for sustainable development og 3) Sustainable Social Economy. Der vil yderligere blive 5 tværgående temaer: 1) gender equality 2) regional approaches 3) private sector 4) civil society power and democratic governance og 5) Global Citizenship Education. Fremover vil der ikke være et særligt budget tilknyttet til global undervisning, som der hidtil har været.

Inden mødet havde Hub 4 styregruppen forberedt et brev, der skulle udtrykke bekymring over denne beslutning. Danmark mente, at brevet ikke fulgte generelle råd for fortalervirksomhed, og at det var for langt og for aggressivt, så derfor skrev CISU et nyt forslag. Der blev udtrykt stor taknemmelighed over den danske version, som blev viderebearbejdet med lidt ændringer og efterfølgende rundsendt til alle repræsentanter.

Før Hub 4 eksisterede global undervisning i Europa som Development Education Forum og senere i DEEEP. Det kan fortsætte som en selvstændig gruppe. Der blev udtrykt stor bekymring over, at der ikke var mere budget allokeret til arbejdet. Det ville være umuligt at fortsætte arbejdet på en ordentlig måde i den fremtidige struktur. Mødets deltagere var mere eller mindre enige om, at det var nødvendigt med en arbejdsgruppe, som forholdt sig til borgeres engagement, udenfor de tre hovedtemaer.

Hvor skal en hjemløs være henne?

Vi så på, hvordan vi kan finde global undervisning i flere forskellige områder af EU-budgettet. Det kan vi blandt andet under heading 6: External actions, mens det tidligere var at finde under Heading 4: Global year.

Deltagerne blev opdelt i fire grupper, som skulle arbejde med SMARTE målsætninger for arbejdet i Concord. Set i lyset af de seneste forandringer, blev diskussionen ændret til at dreje sig om de forskellige alternative muligheder for global undervisning i Europa: 1) at fortsætte som et uafhængigt netværk 2) at flytte ind i et andet netværk eller 3) se på finansiering. Se resultatet af overvejelserne i gruppearbejdet her.

Alle deltagere blev opfordret til at følge op nationalt på, hvilke ønsker der kunne være til global undervisning og tilhørsforhold.

I slutningen af mødet blev vi introduceret til de finske og kroatiske prioriteter for EU-formandskabet. Ligeledes blev vi introduceret til Bridge 47 Envision 4.7 konferencen, som skulle finde sted dagen efter.

 

 

 

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.