Let’s Act! – Lad os handle!

Let’s Act! – Lad os handle!

Let’s act! er en gratis, interaktiv og fleksibel læringsplatform. Her kan elever lære om menneskerettigheder og verdensmål i deres eget tempo. Platformen inspirerer også elever til at at handle og gøre vores planet et bedre sted at bo. Det er derfor vi kalder den “Let’s Act!”.

Let’s Act! indeholder temaer om næsten alting, der vedrører bæredygtighed. Fra global økonomi, den transatlantiske slavehandel, Silkevejen til planetære grænser, vippepunkter og Parisaftalen. Det betyder, at Let’s Act! kan bruges i tværfaglige sammenhænge som fx temauger eller i timeløse fag og emner.

 

Fem temaer

Eleven kan udforske fem overordnede temaer i deres eget tempo.

1. Vejen mod Agenda 2030. Eleven kan lære om, hvordan Agenda 2030 inviterer alle til at handle og bidrage til målene for bæredygtig udvikling.

2. Vores planet er i fare. Eleven udforsker, hvorfor planeten bliver mindre beboelig. For at gøre det, starter vi med at identificere, hvad der har gjort Jorden særligt velegnet for menneskets udvikling gennem de sidste 10-12.000 år.

3. Energi i kernen af problemet og løsningen. Eleven undersøger energiforbrug nærmere. Faktisk er energiforbrug ansvarlig for tre fjerdedele af vores drivhusgasudledninger.

4. Fødevareproduktion – den anden side af medaljen. Eleven lærer om den sidste fjerdedel af vores drivhusgasudledninger, som primært stammer fra vores fødevareproduktion, og hvad vi kan gøre for at reducere dem.

5. En Verden af muligheder. Her undersøger og lærer eleven om, hvilke sektorer i samfundet der er ansvarlige for hvilke dele af omorganiseringen.

 

Lærervejledning

Let’s Act! støtter lærere i blended learning metoder. Lærere har også adgang til videoer med forslag til, hvordan de kan bruge platformen. Let’s Act! er baseret på fem videnskabelige artikler med den seneste viden. Specialister i online-læring præsenterer emnerne for eleverne baseret på de nyeste didaktiske og pædagogiske metoder. Let’s Act! lærervejledningen indeholder mange ideer til aktiviteter og efterbehandling af hvert enkelt tema.

 

MÅLGRUPPE: Elever i grundskolen 12-16 år

FAG: Dansk, engelsk, geografi, historie, natur/teknologi, samfundsfag.

TID OG STED: På din skole, når det passer jer. 

VARIGHED: 2-100 lektioner 

PRIS: gratis. Tilgå Let’s Act! læringsplatform om verdensmål her.

 

Rapporter og baggrundsmateriale

Dette Erasmus+ projekt blev afsluttet den 31.august 2023. Her nedenfor kan du downloade de dokumenter og rapporter, som projektet producerede.