Lossepladsbørn i Cebu City

Undervisningsmateriale om børns liv ved en losseplads i Filippinerne

Dette gratis online materiale giver indblik i levevilkår for nogle af Filippinernes fattigste familier, nemlig dem der lever i såkaldte ”lossepladsbyer”. Websitet indeholder ti små film, hvor tre børn fortæller om tilværelsen i lossepladsbyen Cebu City, baggrundsviden om Filippinerne samt forslag til undervisningsaktiviteter.

 

Materialet er udarbejdet af daværende lærerstuderende Mette Mandal, Trine Meineche Schmidt, Rebekka Kærslund Dalgaard og Pia Lohmann-Jensen i samarbejde med MUNDU.

 

MÅLGRUPPE: 5.-6. klasse

FAG: Dansk

TIDSFORBRUG: Varierende

PRIS: Gratis

Gå til undervisningsmaterialet →