Lossepladsbørn i Cebu City

Undervisningsmateriale om børns liv ved en losseplads i Filippinerne

Dette gratis online materiale giver indblik i levevilkår for nogle af Filippinernes fattigste familier, nemlig dem der lever i såkaldte ”lossepladsbyer”. Websitet indeholder ti små film, hvor tre børn fortæller om tilværelsen i lossepladsbyen Cebu City, baggrundsviden om Filippinerne samt forslag til undervisningsaktiviteter. Der findes en genstandskuffert til materialet.

 

Der findes også en genstandskuffert til materialet.

 

Materialet er udarbejdet af daværende lærerstuderende Mette Mandal, Trine Meineche Schmidt, Rebekka Kærslund Dalgaard og Pia Lohmann-Jensen i samarbejde med MUNDU.

 

MÅLGRUPPE: 5.-6. klasse

FAG: Dansk

TIDSFORBRUG: Varierende

PRIS: Gratis

Gå til undervisningsmaterialet →