Mål for forandring

Forløb om FNs Verdensmål motiverer elever til at forestille sig en bedre verden
– og være med til at skabe den!

FNs Verdensmål går ud på at gøre vores verden til et bedre sted for alle inden 2030. Det aktive og engagerende undervisningsforløb Mål for forandring giver eleverne kendskab til de 17 konkrete mål og udfordrer dem til at tage del i at opfylde dem ved at skabe små forandringsprojekter i deres eget nærmiljø.

 

FORLØBETS INDHOLD

1. Arbejde med online undervisningsmateriale med intro til Verdensmålene og inspiration til at skabe forandringsprojekter (2-3 lektioner)

2. “Løb for forandring” – eleverne skal på et løb ude i byen, hvor de bruger deres smartphones til at navigere, løse kreative opgaver og spore sig ind på deres eget forandringsprojekt (3-4 lektioner)

3. Realisering af klassens forandringsprojekt (varierende tidsforbrug)

 

FORM

Forløbets del 1 og 3 foregår med klassens egen lærer, der bliver guidet godt på vej af en grundig lærervejledning.

3 medarbejdere fra MUNDU står for forløbets del 2 – ”Løb for forandring” ude i byen. Læreren skal blot sørge for transport til og fra løbets udgangspunkt et centralt sted i byen.

 

MÅLGRUPPE: 5.-6. klasse

FAG: Dansk, natur/teknologi og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 2 lektioner-2 uger

ANTAL ELEVER: Op til cirka 75 på “Løb for forandring”

PRIS: Løb for forandring”: 5900 kr. i Århus Kommune og 7900 kr. uden for Århus Kommune
/ Undervisningsmaterialet er gratis tilgængeligt

 

Gå til undervisningsmaterialet →

Bestil “Løb for forandring” →