Senegal – Tro og traditioner

Senegal – Tro og traditioner

Denne kuffert er udarbejdet som et supplement til det gratis undervisningsmateriale NGUEM NGUEM – tro og traditioner i Senegal. Nguem-nguem betyder tro på wolof, et af sprogene i Senegal. Tro i allerbredeste forstand. Senegalesernes måde at tro på rejser mange spændende spørgsmål. Om tolerance på tværs af kulturer og religioner. Om værdier og traditioners betydning for samfundets sammenhængskraft og befolkningens livskvalitet. Og om definitionen på et godt og rigt liv. Alt det omhandler det samlede materiale, som udover denne kuffert består af et trykt/webbaseret undervisningsmateriale samt et tilbud om gæstelærerbesøg.

Materiale: Genstandsliste og undervisningsmateriale

Målgruppe: Overbygningen

Fag: Kristendomskundskab, dansk samt tværfagligt med fx samfundsfag.

Årstal: 2012