Over Muren

Film, cases og temaartikler om grænser og migration

Her, cirka tre årtier efter Berlin-murens fald, rejser nye grænsemure og -hegn sig som aldrig før. Faktisk har verden ikke set flere befæstede grænser siden anden verdenskrig. MUNDUs online undervisningsmateriale OVER MUREN ansporer eleverne til at hæve sig op over muren, se den fra begge sider og undre sig over, hvorfor vores verden på samme tid bliver mere og mere integreret og mere og mere opdelt.

 

OVER MUREN består i:

  • En dokumentarfilm på knap 25 min, som tager eleverne med til Senegal og Sicilien, hvor forskellige stemmer på hver sin side af den grænse, Middelhavet udgør, bringer temaerne i spil.
  • Fem cases, som fortæller historien bag fem af verdens mure/grænser i et visuelt fængende flow af tekster, billeder og filmklip.
  • Fem tværgående temaer, som dykkere dybere ned i forskellige emner vedrørende grænsebarrikadering og migration og trækker på faglige teorier til forståelsen af dem.

 

MÅLGRUPPE: Gymnasiet og hf

FAG: Særligt historie og samfundsfag

TIDSFORBRUG: Fra 2 lektioner til et længere forløb

PRIS: Gratis

Gå til det samlede materiale →