Smarte Rettigheder

Aktivt og kreativt forløb om børns rettigheder med brug af smartphones

FORLØBETS INDHOLD

 • Arbejde med online undervisningsmateriale (1-5 lektioner)
  Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet gennem arbejde med virkelige cases, film og dialog i klassen.
 • Besøg af global gæstelærer (2 lektioner)
  Klassen får besøg af en gæstelærer med rod i fx Indien, Ghana eller Mexico, som fortæller om, hvordan det er at vokse op i dette land, og hvordan det står til med børns rettigheder her.
 • Orienteringsløb med smartphones og konkurrence (3-4 lektioner)
  Eleverne skal i grupper løse opgaver i lokalområdet ved hjælp af smartphones, apps og QR-koder. Undervejs skal de lave kreative fotografiske fortolkninger af udvalgte børnerettigheder. Billederne indgår efterfølgende i en konkurrence. 3 medarbejdere fra MUNDU står for aktiviteten.

 

MÅLGRUPPE: 6.-7. klasse

FAG: Dansk, natur/teknologi og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 1- 11 lektioner

ANTAL ELEVER:Op til cirka 75 på orienteringsløbet

PRIS: Du kan vælge at bestille hele forløbet eller lade eleverne arbejde med en eller to af delelementerne.

 • Arbejde med online undervisningsmateriale: Gratis
 • Arbejde med online undervisningsmateriale + gæstelærerbesøg: 2000 kr. (+ transport) 
 • Arbejde med online undervisningsmateriale + orienteringsløb: 5900 kr. (+ transport)
 • Hele forløbet: Arbejde med online undervisningsmateriale + gæstelærerbesøg + orienteringsløb: 7900 kr. (+ transport).

Gå til undervisningsmaterialet 

Bestil hele eller dele af forløbet