Spotlight på Danmark

Spotlight på Danmark og verdensmålene

Spotlight på Danmark

Vi er ikke det bæredygtige førerland, som politikere ofte betegner os som. Vi har faktisk nogle store udfordringer med at nå Verdensmålene.

Globalt Fokus og 92-gruppen har udgivet Spotlight Rapport om udfordringer for Danmark i opnåelse af Verdensmålene.

Rapporten ser på, hvordan Danmark helt konkret har udfordringer i forhold til at kunne opnå verdensmålene. Rapporten kommer med mange anbefalinger til, hvordan politisk handling kan løse problemerne.

Danmarks internationale bidrag er langt mindre end det, som kan forventes set i forhold til, hvad Danmark egentlig har ansvar for og ressourcer til.

For hvert af verdensmålene og udvalgte delmål kan læseren orientere sig i, hvad Danmark gør – eller ikke gør. Målene bliver analyseret, og rapporten kommer med anbefalinger til delmålene.

Tre røde krydser

Rapportens forside: Spotlight RapportGlobal undervisning er repræsenteret i verdensmålene ved delmål 4.7. Her viser tre røde krydser på rapportens side 20, at Danmark ikke har vedtaget en poltisk plan for området, at Danmark heller ikke har opdateret sin plan siden vedtagelsen af verdensmålene, og at det ikke ser ud til, at vi kan nå målet med den indsats, som vi yder nu.

Rapporten giver anbefalinger om, at

  • der bør undervises i globale forhold og interkulturel kompetence i grundskole og ungdomsuddannelser
  • de internationale vejledere bør genindføres
  • undervisning i køn, krop, seksualitet og mangfoldighed skal være obligatorisk på læreruddannelsen
  • alle skoler skal udarbejde en plan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • undervisning i menneskerettigheder skal styrkes i grundskolen.

151 anbefalinger

Rapporten er skrevet af i alt 27 folkelige organisationer og seks eksterne forfattere. Fokus er lagt på 16 mål og 65 delmål. Fordelt på siderne findes i alt 151 anbefalinger til konkrete politisk handlinger.

Nogle af de overordnede anbefalinger er:

  • Lad vækst inden for planetens grænser være et grundlæggende princip i dansk politik.
  • Vedtag en dansk klimalov nu!
  • Indskriv verdensmålene i regeringsgrundlaget og sammentænk Danmarks internationale bidrag
  • Gå forrest i mobilisering af offentlig finansiering til offentlige goder.

Læs mere

Her kan du downloade rapporten. God læsning.

Læs pressemeddelelsen fra Globalt Fokus her.

 

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.