Tag arkiver: de17verdensmål

Hjælp os med at udbrede kendskabet til MUNDU

Lærere og undervisere – Vi har brug for din hjælp!

Vores fantastiske praktikant har i forbindelse med sit projekt “MUNDU MAKEOVER” udarbejdet et spørgeskema, som hun har brug for DIN hjælp til at besvare.

Besvar spørgeskemaet her.

Her er, hvad hun fortæller om sig selv og projektet:

Hejsa! Det er mig, der er praktikanten Katrine!

Jeg er 4. semester studerende på Multimediedesign på Erhvervsakademi Aarhus, og jeg skal i løbet af min praktikperiode og hovedopgave arbejde med rebranding af MUNDU. Jeg startede hos MUNDU mandag d. 8 januar 2024 og er klar til at suge alt den viden til mig som jeg overhovedet kan!

Derfor er netop din besvarelse af mit spørgeskema også det pureste guld værd for mig, der gerne vil lære mere om, hvem MUNDU er ifølge andre end dem selv. Og bare rolig, det er helt anonymt 😉

Jeg vil rigtig gerne høre om din unikke oplevelse af MUNDU. Hvordan vil du beskrive dem? Hvad savner du fra dem? Kun du kan give mig denne visdom, og jeg håber derfor inderligt, at du vil afsætte nogle minutter af din dyrebare tid til at besvare mit spørgeskema.

Dine svar vil også hjælpe mig med at få indsigt og større forståelse af læreres adfærd, når det kommer til at finde undervisningsmateriale.

 

Ved at besvare spørgsmålene giver du Katrine og MUNDU tilladelse til at opbevare dine svar og bruge dem i forbindelse med Katrines praktik og hovedopgave. 

Alt data vil blive slettet, når Katrine afslutter sin eksamen i slutningen af juni 2024.

Vi håber, at du vil hjælpe Katrine og os.

Tags:, , ,

Nyt om Dit liv – vores planet

Nyt undervisningsmateriale fra MUNDU

I efteråret 2023 har vi taget hul på udviklingen af undervisningsplatformen Dit liv-vores planet og forløbet Den globale tøjkrise. Formålet med forløbet er at skabe større bevidsthed om bæredygtig udvikling og planetens grænser for elever i udskolingen gennem design thinking og scenariebaseret undervisning

En t-shirts livscyklus

Eleverne skal i grupper hjælpe en  fiktiv tøjvirksomhed med at gøre deres produktion mere etisk og bæredygtig. Her skal eleverne gennem en t-shirts livscyklus – fra råmateriale til genbrugsmateriale- træffe de bedst mulige valg for kloden og dens beboere. Det vil gå op for eleverne, at det ikke altid er de etiske valg, der er de mest klimavenlige – og omvendt. Kan man både tage hensyn til menneskerettigheder og klimaet, hvis en t-shirt skal kunne betales af helt almindelige mennesker?

Udgangspunktet for elevernes arbejde er Kate Raworths økonomiske model Doughnutmodel. Doughnutmodellen skal hjælpe eleverne med at forstå, at for at opretholde jordens balance må vi  både have blik for miljøet og social retfærdighed.

Bliv test-klasse!

I april og maj tester vi forløbet.

Kontakt os endelig, hvis du eller din skole mangler at få udfyldt en emneuge i  7.- 9. klasse i foråret. Testklasser og -lærere har mulighed for at være med til at sætte deres eget præg på forløbet og at være blandt de allerførste, der prøver MUNDUs nye undervisningsformat!

Kontakt os på mundu@mundu.dk hvis du er interesseret eller vil vide mere.

Læs mere om projektet her 

Læs mere om at blive testklasse her

Tags:, , , , , , , ,

Fredsplanetens orienteringsløb

Aktivt og engagerende orienteringsløb om fred

Krig og konflikt kan være svære emner at tale om i undervisningen. MUNDU tog derfor  i forbindelse med Europarådets Global Education Week rundt på danske skoler i uge 49 og 50 med “Fredsplanetens Orienteringsløb” – et udeskole-didaktisk, aktivt og engagerende orienteringsløb om krig, fred og retfærdighed i børnehøjde for elever i 5.-6. klasse.

Orienteringsløbet skulle hjælpe børn med at forstå og sætte ord på, hvad fred er for en størrelse, og hvordan vi kan bekæmpe fordomme og forvandle Jorden til en Fredsplanet.

MUNDU fik en bevilling fra CISUs oplysningspulje til at udvikle og gennemføre orienteringsløbet. Orienteringsløbet tog udgangspunkt i Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

En masse seje og dygtige 5. og 6. klasser trodsede sne og kulde og begav sig ud i deres nærområde for at svare på spørgsmål og tage                                                                                           kreative billeder om krig, fred og retfærdighed.

 

Håb for Fremtidens Fredsplanet

Vi må sige, at vi har store forhåbninger for Fremtidens Fredsplanet med de kloge og kreative elever, vi har mødt de sidste uger.

Læs mere om Fredsplanetens orienteringsløb her: https://www.mundu.dk/fredsplanetens-orienteringsloeb/

 

 

 

 

Tags:, , , , ,

Verdensmål - til teksten om den globale dimension i uddannelserne

Hvor langt er vi med FNs 17 verdensmål?

Der er nu gået cirka et år siden verdens ledere vedtog den historisk ambitiøse plan om FNs 17 Verdensmål. I Danmark har vi midler til og muligheder for at gå forrest i kampen om at nå dem inden 2030 – men hvordan klarer vi det egentlig indtil videre? Når planen er så ambitiøs, at den blandt andet vil afskaffe sult, krig og ulighed inden 2030, er der ikke et minut at spilde – og et år uden politisk handling er katastrofalt! Det mener Tea Spile, der de sidste to måneder har været i praktik hos MUNDU, hvor hun blandt andet har arbejdet med formidling af Verdensmålene.

 

Af Tea Stræde Spile

Vi kan spørge os selv, hvordan det hænger sammen, at vores statsminister og regering det ene øjeblik underskriver en aftale om at skabe en bedre, mere grøn og mere lige verden, for det næste øjeblik at skabe planer, der uundgåeligt vil medføre: mere ulighed, mere forurening og en forringelse af livskvaliteten for rigtig mange mennesker i det ganske land.

 

Tea

Tea Stræde Spile, MUNDUs dygtige praktikant de seneste to måneder, takker af med et skarpt udfald mod regeringens manglende fokus på de nye Verdensmål. På billedet on duty i Den Globale Garderobe på Verdensspejl Festival.

Vækst, eller hvad?

Spørger vi vores ledende politikere om motivationen til og forklaringen på de mange tiltag er svaret som regel noget, der kan reduceres til det (åbenbart) alt-trumfende: ”vækst”. Fint, godt så, det kan de fleste forstå. Men helt ærligt – den kurs vi følger nu er en spiral, som måske nok stiger opad, men de veje, som dem der tramper rundt oppe i toppen træder på, udgøres af alle de hoveder, der presses længere og længere mod bunden. Og dernede i dybet et sted blandt alle de fattige – nå nej, undskyld; vi har jo ikke fattige i Danmark – blandt snylterne, nasserne, de dovne og de syge, kort sagt blandt samfundets tabere; der finder vi den helt store vækst-gevinst. Dernede vokser modviljen, følelsen af afmagt, vreden, skuffelsen, depressionerne og (havde du gættet det?) fremmedhadet – ja, på bunden er der ganske vist vækst i det danske samfund.

Uligheden vokser også – den vokser cirka proportionelt med co2-udslippet og mængden af mikroplast i de danske farvande. Så skaber regeringens plan vækst? Tja.

 

Spil for galleriet

Alt imens er det som om Løkke leger skjul. Mon snedige spin-folk helt bevidst lader ham gemme sig bag Støjberg, Vermund og Henriksens øredøvende udfald, således at den brede offentlighed glemmer alt om Verdensmål, miljø og ulighed og får indtryk af, at vores største problem er at afdække, hvor grænsen går for, hvornår hvem er dansk eller ej? Sådan blev et helt land (eller egentlig mange, for det er vist en tendens på verdensplan) forført til at forkaste de virkelige problemer, denne verden står over for. Mens vores blik er fast fokuseret på det store spil for galleriet, render Løkke nemlig rundt bag kulisserne og tager katastrofale beslutninger på Danmarks vegne. Når man allerede er ’Løkkes’ med at skabe had mellem befolkningsgrupper, så er det nemlig nemt udadtil at agere den store gruppes talerør på det ene brandvarme emne (host host Støjberg), mens man i det skjulte handler på en lille minoritets-elites vegne; i dette tilfælde Danmarks rigeste.

 

Har du penge må du få…

Det er f.eks. en smule kontraintuitivt, at regeringens logik lader os forstå, at mennesker som har penge motiveres ved at få flere, mens mennesker uden penge motiveres ved at få mindre. Logikkens udsagn er, at rige mennesker fortjener mere, fattige mennesker mindre – her anbefaler jeg, at man tager et kig på Ha-Joon Changs bog: 23 Ting Man Fortier Om Kapitalismen, som afliver myten om, at rige mennesker i det moderne samfund fortjener alle de midler, de sidder på. Konsekvensen er i værste fald, når den form for logik rammer folk på deres selvbevidsthed (og det gør den ofte); så begynder hele befolkningsgrupper nemlig at opfatte sig selv som mere eller mindre værdige. Det er der et begreb for, som rammende lyder: internaliseret vold, hvilket betyder, at når vi taler og handler nedladende overfor særlige grupper af mennesker gennem længere perioder, så vil disse grupper efterhånden forstå sig selv ud fra det, de udsættes for. Den slags gør mennesker syge – det får dem ikke i jobs, sådan som regeringen forsøger at overbevise os om.

 

Kursen er klar

Tilbage til de 17 verdensmål. Hvor langt er vi nået? Svaret er, at det er vi slet ikke. Vi er nærmere på vej i den helt modsatte retning. Og det er nok ikke fortrøstningsfuldt at stole på, at regeringen ændrer kurs lige rundt om hjørnet.

Blot for at nævne et par eksempler har regeringen sænket ambitionerne for nedbringningen af vores CO2-udledning; droppet de kystnære havvindmøller; lavet en landbrugspakke, der direkte strider imod tre EU-direktiver; afskaffet den nationale fattigdomsgrænse; forringet livsbetingelser for tusindvis af børn af især enlige forsørgere; varslet skattelettelser til landets rigeste og væsentligt forringet den langsigtede udviklingsindsats.

Kort sagt, er regeringen ikke bare uambitiøs når det gælder om at nå de 17 Verdensmål – den har sendt en spytklat i deres retning og løber nu hurtigt den anden vej. Men mon ikke en arrig vind snart fanger klatten og sender den tilbage i hovedet på Danmarks ignorance.

Er alt håb så ude? Nej, for heldigvis er der masser af mennesker i vores lille land som vil det bedste for hinanden og for verden. Og der er foreninger og organisationer, som arbejder for at udbrede kendskabet til de 17 Verdensmål.

Lige nu demonstreres der flere steder i landet mod kontanthjælpsloftet og der er også mange som holder fanen højt, hver gang regeringen forsøger at komme igennem med tiltag som vil forringe vilkårene blandt mennesker, dyr, planter, i vandet, på landet eller i luften. Måske fanger vi vores regerings opmærksomhed inden det er for sent – ellers må vi bare vente på, at spytklatten kommer flyvende retur.

 

Regeringen modarbejder FNs verdensmål – TV2 nyheder

En kapitalist i det 21. århundrede kan ikke seriøst påstå, at han selv har skabt sin succes – Information

Brug FNs verdensmål i politiken – Information

Regeringen vender ryggen til verden – Globalnyt

2020-planen

Tags:, , , , , , , , , , , ,