Tag arkiver: den globale dimension

Nyt om Dit liv – vores planet

Nyt undervisningsmateriale fra MUNDU

I efteråret 2023 har vi taget hul på udviklingen af undervisningsplatformen Dit liv-vores planet og forløbet Den globale tøjkrise. Formålet med forløbet er at skabe større bevidsthed om bæredygtig udvikling og planetens grænser for elever i udskolingen gennem design thinking og scenariebaseret undervisning

En t-shirts livscyklus

Eleverne skal i grupper hjælpe en  fiktiv tøjvirksomhed med at gøre deres produktion mere etisk og bæredygtig. Her skal eleverne gennem en t-shirts livscyklus – fra råmateriale til genbrugsmateriale- træffe de bedst mulige valg for kloden og dens beboere. Det vil gå op for eleverne, at det ikke altid er de etiske valg, der er de mest klimavenlige – og omvendt. Kan man både tage hensyn til menneskerettigheder og klimaet, hvis en t-shirt skal kunne betales af helt almindelige mennesker?

Udgangspunktet for elevernes arbejde er Kate Raworths økonomiske model Doughnutmodel. Doughnutmodellen skal hjælpe eleverne med at forstå, at for at opretholde jordens balance må vi  både have blik for miljøet og social retfærdighed.

Bliv test-klasse!

I april og maj tester vi forløbet.

Kontakt os endelig, hvis du eller din skole mangler at få udfyldt en emneuge i  7.- 9. klasse i foråret. Testklasser og -lærere har mulighed for at være med til at sætte deres eget præg på forløbet og at være blandt de allerførste, der prøver MUNDUs nye undervisningsformat!

Kontakt os på mundu@mundu.dk hvis du er interesseret eller vil vide mere.

Læs mere om projektet her 

Læs mere om at blive testklasse her

Tags:, , , , , , , ,

Åbent brev til udenrigsministeren

Dette brev sendte vi i november til udenrigsministeren og  udviklingsordførerne bag finansloven og nedskæringerne på udviklingsbistanden …

I en globaliseret verden med finanskrise, klimaforandringer og flygtningestrømme bør vi forme vores børn som aktive verdensborgere. Det arbejder vi for i MUNDU – Center for Global Dannelse ved at undervise folkeskoleelever og inspirere deres lærere til at inddrage globale perspektiver i undervisningen. Vi kan desværre konstatere, at danske elevers viden om verden er mangelfuld og bygger på fordomme.

Vi er derfor bekymrede regeringens varslede nedskæringer på den langsigtede udviklingsbistand. Med mindre støtte fra CISU – Civilsamfund i Udvikling, hvor MUNDU er medlem, har vi færre resurser til global undervisning. Det vil forværre danske børns muligheder for i fremtiden at kunne begå sig i en globaliseret verden.

I stedet for at skabe aktive, vidende verdensborgere vil besparelserne medføre, at vi lukker os om os selv – at vi ikke tager del i verdenssamfundet. Det er synd, mest for os selv og vores børn!

Så opfordringen herfra lyder: Åbn verden for vores børn – Spar ikke på udvikling og oplysning!

Tags:, ,

Global undervisning i ministeriet

Timbuktu Fonden fik i slutningen af november foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Fonden ønskede at understrege vigtigheden af, at den globale dimension bliver prioriteret i undervisningen. Foretrædet skete på baggrund af konferencen om den globale dimension i uddannelser den 7. november 2013. Denne konference blev lavet i samarbejde med MUNDU, IBIS, Globale Skolepartnerskaber og Global Skole blandt andre. På udvalgsmødet fik delegationen fra Timbuktu Fonden generelt positive tilbagemeldinger. Besøget har helt konkret bevirket et spørgsmål til undervisningsminister Christine Antorini fra Børne- og Undervisningsudvalget: Ministerens kommentarer udbedes til henvendelse fra Timbuktu Fonden om den globale dimension i uddannelserne. I spørgsmålet til ministeren henvises der til Timbuktu Fondens positionspapir, som blev fremlagt for udvalget på mødet. Du kan finde positionspapiret på fondens website, hvor også oplæg og præsentationer fra konferencen i november er tilgængelige.

Tags:, ,