Tag arkiver: global undervisning

Hjælp os med at udbrede kendskabet til MUNDU

Lærere og undervisere – Vi har brug for din hjælp!

Vores fantastiske praktikant har i forbindelse med sit projekt “MUNDU MAKEOVER” udarbejdet et spørgeskema, som hun har brug for DIN hjælp til at besvare.

Besvar spørgeskemaet her.

Her er, hvad hun fortæller om sig selv og projektet:

Hejsa! Det er mig, der er praktikanten Katrine!

Jeg er 4. semester studerende på Multimediedesign på Erhvervsakademi Aarhus, og jeg skal i løbet af min praktikperiode og hovedopgave arbejde med rebranding af MUNDU. Jeg startede hos MUNDU mandag d. 8 januar 2024 og er klar til at suge alt den viden til mig som jeg overhovedet kan!

Derfor er netop din besvarelse af mit spørgeskema også det pureste guld værd for mig, der gerne vil lære mere om, hvem MUNDU er ifølge andre end dem selv. Og bare rolig, det er helt anonymt 😉

Jeg vil rigtig gerne høre om din unikke oplevelse af MUNDU. Hvordan vil du beskrive dem? Hvad savner du fra dem? Kun du kan give mig denne visdom, og jeg håber derfor inderligt, at du vil afsætte nogle minutter af din dyrebare tid til at besvare mit spørgeskema.

Dine svar vil også hjælpe mig med at få indsigt og større forståelse af læreres adfærd, når det kommer til at finde undervisningsmateriale.

 

Ved at besvare spørgsmålene giver du Katrine og MUNDU tilladelse til at opbevare dine svar og bruge dem i forbindelse med Katrines praktik og hovedopgave. 

Alt data vil blive slettet, når Katrine afslutter sin eksamen i slutningen af juni 2024.

Vi håber, at du vil hjælpe Katrine og os.

Tags:, , ,

Nyt om Dit liv – vores planet

Nyt undervisningsmateriale fra MUNDU

I efteråret 2023 har vi taget hul på udviklingen af undervisningsplatformen Dit liv-vores planet og forløbet Den globale tøjkrise. Formålet med forløbet er at skabe større bevidsthed om bæredygtig udvikling og planetens grænser for elever i udskolingen gennem design thinking og scenariebaseret undervisning

En t-shirts livscyklus

Eleverne skal i grupper hjælpe en  fiktiv tøjvirksomhed med at gøre deres produktion mere etisk og bæredygtig. Her skal eleverne gennem en t-shirts livscyklus – fra råmateriale til genbrugsmateriale- træffe de bedst mulige valg for kloden og dens beboere. Det vil gå op for eleverne, at det ikke altid er de etiske valg, der er de mest klimavenlige – og omvendt. Kan man både tage hensyn til menneskerettigheder og klimaet, hvis en t-shirt skal kunne betales af helt almindelige mennesker?

Udgangspunktet for elevernes arbejde er Kate Raworths økonomiske model Doughnutmodel. Doughnutmodellen skal hjælpe eleverne med at forstå, at for at opretholde jordens balance må vi  både have blik for miljøet og social retfærdighed.

Bliv test-klasse!

I april og maj tester vi forløbet.

Kontakt os endelig, hvis du eller din skole mangler at få udfyldt en emneuge i  7.- 9. klasse i foråret. Testklasser og -lærere har mulighed for at være med til at sætte deres eget præg på forløbet og at være blandt de allerførste, der prøver MUNDUs nye undervisningsformat!

Kontakt os på mundu@mundu.dk hvis du er interesseret eller vil vide mere.

Læs mere om projektet her 

Læs mere om at blive testklasse her

Tags:, , , , , , , ,

Fredsplanetens orienteringsløb

Aktivt og engagerende orienteringsløb om fred

Krig og konflikt kan være svære emner at tale om i undervisningen. MUNDU tog derfor  i forbindelse med Europarådets Global Education Week rundt på danske skoler i uge 49 og 50 med “Fredsplanetens Orienteringsløb” – et udeskole-didaktisk, aktivt og engagerende orienteringsløb om krig, fred og retfærdighed i børnehøjde for elever i 5.-6. klasse.

Orienteringsløbet skulle hjælpe børn med at forstå og sætte ord på, hvad fred er for en størrelse, og hvordan vi kan bekæmpe fordomme og forvandle Jorden til en Fredsplanet.

MUNDU fik en bevilling fra CISUs oplysningspulje til at udvikle og gennemføre orienteringsløbet. Orienteringsløbet tog udgangspunkt i Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

En masse seje og dygtige 5. og 6. klasser trodsede sne og kulde og begav sig ud i deres nærområde for at svare på spørgsmål og tage                                                                                           kreative billeder om krig, fred og retfærdighed.

 

Håb for Fremtidens Fredsplanet

Vi må sige, at vi har store forhåbninger for Fremtidens Fredsplanet med de kloge og kreative elever, vi har mødt de sidste uger.

Læs mere om Fredsplanetens orienteringsløb her: https://www.mundu.dk/fredsplanetens-orienteringsloeb/

 

 

 

 

Tags:, , , , ,

e-læring

E-læring og global undervisning

Nord-Syd centeret under Europarådet præsenterer sit program i forhold til e-læring i 2018. Her kan du deltage i tre forskellige programmer: medborgerskab, menneskerettigheder og interkulturel dialog.

Den interkulturelle dimension som e-læring

Det næste kursus du kan deltage i, har det interkulturelle som omdrejningspunkt. Fristen for tilmelding er den 28.marts 2018. Selve kurset løber i perioden fra den 2. til den 29.april 2018. Kurset indeholder en diskussion om, hvorfor det er relevant og nødvendigt med interkulturel uddannelse. Derudover noget om hvad det betyder i teori og praksis, lokale behov, indhold og metode.

Kursets målgruppe er alle typer undervisere, aktivister, tænkere, forskere, unge aktive, organisationer, sociale innovatorer og entreprenører, journalister, politikere og funktionærer.

Dette kursus bliver tilbudt igen fra den 15.oktober til den 10.november.

Menneskerettigheder som e-læring

I dette kursus bliver du introduceret til menneskerettighederne som en del af global undervisning. Du lærer om begreberne, tilgange, strategier og aktioner. Du ser naturligvis også på sammenhænge mellem det globale og det lokale. Næste kursus bliver afviklet i perioden 10.september til den 6.oktober 2018.

Kursets målgruppe er alle typer undervisere, pædagoger, unge aktivister såvel som politikere og beslutningstagere generelt.

Medborgerskab som e-læringe-læring guidelines

Dette kursus skal inspirere og styrke demokratisk medborgerskab. Det er målrettet transformation hen mod social retfærdighed og bæredygtighed i en globaliseret verden. 1.del af kurset bliver afviklet i perioden fra den 14.maj til 9.juni og 2.semester fra februar til marts 2019.

Målgruppen er alle typer undervisere, folk som ønsker transformation og forandring, tænkere, forskere, aktivister, unge, organisationer, sociale innovatorer og entreprenører, journalister, politikere og funktionærer.

E-læring generelt

Kurserne involverer ingen rejsevirksomhed. For at deltage skal du bare have adgang til nettet. Alle tre kurser komplementerer Global Education Guidelines, som er et pædagogisk værktøj for undervisere for at forstå og implementere global undervisning.

Kurserne foregår på engelsk, og du skal regne med at bruge cirka 10 timer om ugen på kurset.

Tilmelding foregår her.

 

 

Tags:, ,

webinaret for Vifin

Webinar

MUNDU har produceret et lille webinar i samarbejde med VIFIN om global undervisning. Det kan du se her.

Hvad er DEAR/Development Education Awareness Raising? Passer det, at flere og flere dør i naturkatastrofer? Hvad er egentlig Global Undervisning for noget?

MUNDUs webinar

Få svar på alle disse spørgsmål og flere, som du slet ikke vidste, at du havde på MUNDUs nye webinar. Det er produceret i samarbejde med VIFIN og Ladder-projektet.

Du kan se webinaret her.

Svar

  1. Dear/Development Education Awareness Raising hed tidligere u-landsoplysning, og nu kalder vi det mest global undervisning, fordi det indeholder så meget mere end oplysning om udviklingslande.
  2. Det passer ikke, at flere og flere dør i naturkatastrofer. Check selv hvad Hans Rosling siger her.
  3. Global Undervisning er når folk arbejder med fred, konflikt, menneskerettigheder, udvikling, bæredygtighed, interkulturel kompetence og meget mere for at gøre verden et bedre sted.

Tags:, ,

de internationale vejledere blev fyret

Farvel til de internationale vejledere

”De internationale vejledere ophører i 2016” lød den overraskende udmelding i emnefeltet på en mail, der landede i MUNDUs indbakke fredag eftermiddag den 11. december kort før klokken to. Mailen var sendt rundt til referencegruppen, en lang række aktører inden for global undervisning i Danmark. Mailens ordlyd var kortfattet: Vi må desværre meddele, at de internationale vejledere udfases i 2016. Vedhæftet finder I mere information. Jeg vil gerne takke for vores gode samarbejde med jer alle. I har i den grad været med til at kvalificere vores arbejde. I det vedhæftede dokument stod der lidt mere, som for eksempel at samarbejdet mellem Undervisningsministeriet og Udenrigsministeriet, som har finansieret vejlederne, stopper på grund af besparelser.

 

Danmark sakker bagud

Af uransagelige årsager ser Undervisningsministeriet det åbenbart ikke som sin opgave at iværksætte målrettede indsatser for at fremme global undervisning. Derfor var det også Udenrigsministeriet, der skulle sørge for, at den globale dimension kom på skolernes dagsorden i forbindelse med den nylige skolereform ved at betale for ansættelsen af de nu afskedigede internationale vejledere. Samtidig lader de nylige reformer i af Folkeskolen paradoksalt nok til at have skabt mindre tid og rum for lærerne til at tænke nyt, og herunder også at tænke globalt. Nye initiativer inden for global undervisning og dannelse sker ofte med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling, igen Udenrigsministeriet. Men denne pulje er også lige blevet hårdt ramt af finanslovsbesparelserne. Denne prioritering står i skarp kontrast til mange andre lande, hvor man har nationale strategier for at sikre at børn og unge får den nødvendige globale dannelse:

  • I Finland er der konsensus om, at global undervisning er så vigtigt, at det skal skrives stærkt ind i grundskoleloven. Allerede for tyve år siden blev Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet i Finland enige om at samarbejde om at få det globale perspektiv ind i skolens pensum. I starten af 2000 begyndte man at invitere NGO’er ind i skolen, og samtidig indledte man et stærkt internationalt samarbejde.
  • I England er der 23 Development Education-centre over hele landet, som tilbyder professionel støtte til lærere. I centrene er der forskellige ressourcer, og man kan få kurser og rådgivning i forhold til at få mere globalt perspektiv ind i sin undervisning. Der findes ligeledes et ”Global Learning Programme” og en ”Global Teachers Award”, som er et kursusprogram, hvor lærere lærer nøglebegreberne til global undervisning at kende.
  • Holland lå i mange år i toppen, hvad angik både støtte og udbredelse af global undervisning. Der var en lang og stærk tradition for globale perspektiver i undervisningen på alle niveauer, og Holland var nummer ét i forhold til støtte til global undervisning. 
  • I Belgien, Canada, Australien og i England har man forskning indenfor global undervisning om fx hvordan man underviser bedst i globale temaer, hvilke temaer man kan opdele global undervisning i, og hvordan man kan evaluere på undervisningen.

 

Stor skuffelse

Reaktionerne fra de internationale vejlederes referencegruppe er meget enslydende. Folk er overraskede, skuffede og kede af, at det store behov for global undervisning nu igen mister politisk prioritering. De takker for et godt samarbejde og melder sig klar til at forstætte det vigtige arbejde – med eller uden støtte fra Undervisningsministeriet. I MUNDU håbede vi også på, at ansættelsen af de internationale vejledere var begyndelsen på, at man endelig også i Danmark begyndte at tage nødvendigheden af global dannelse mere alvorligt. Vejledernes afskedigelse under to år senere tyder desværre ikke på det. 

Tags:, ,

På forskningskonference i Bruxelles

MUNDU har tilbragt to dage med kollegaer ud i global undervisning på konferencen “Global Justice through Global Citizenship” i Bruxelles og fået meget ny inspiration med hjem, som vi hermed gerne vil dele med dig!

Graphic harvesting
En kunstner – graphic harvester – skabte en række sammenfatninger i billeder af alle de kloge ord, der blev sagt. Disse samt fotos fra konferencen kan du se her.

Opfølgning
Efter denne konference samt den forudgående konference i Johannesburg vil denne side – Building a global citizens movement – tjene som online mødested for opfølgende diskussioner, samarbejde og netværk for konferencedeltagerne og en bredere gruppe af interesserede aktører. Siden har til formål at bringe mennesker sammen i en ambitiøs global verdensborgerbevægelse for forandring mod en bedre verden.

Arrangører
Konferencen var arrangeret af DEEEP, PULSE Research Platform og HIVA – Research Institute for Work and Society, University of Leuven,CIDIN – Centre for International Development Issues Nijmegen, NCDO – Dutch expertise and Advisory Centre for Citizenship and International Cooperation og EADI – European Association of Development Research and Training Institutes. Konferencen blev afholdt i Egmont Palais, Bruxelles, den 20. og 21.november.

Tags:, ,