Velkommen til MUNDU!

Velkommen til MUNDU!

Her på siden finder du materiale til global undervisning

MUNDU arbejder for, at alle får mulighed for at få global dannelse. Det gør vi via global undervisning – Global Citizenship Education – og kulturmøder. Sammen med organisationer i Danmark og Europa arbejder vi for at alle, som er ved at lære både formelt og uformelt får adgang til at lære om globale forhold og bæredygtighed.

Hvad er global undervisning?

Logo for delmål 4.7

Logo for verdensmål 4.7: uddannelse for bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. undervisning.

Global undervisning er at lære om verden. Hele verden. Ikke kun den del af verden, som vi sammenligner os med.

Vi skal lære om, at vi alle er borgere på en og samme planet. Om hvordan krige udvikler sig mellem lande og territorier, og hvordan vi håndterer konflikter og skaber fred. Om social retfærdighed og uretfærdighed, som viser sig via klasser, kaster, racer, fordomme, stereotyper og diskrimination. Om hvordan værdier og opfattelser er med til at skabe vores verden. Om behovet for en udvikling som er bæredygtig mere end få år frem i tiden. Om hvordan vi er afhængige af hinanden. At livstilen i Danmark har indflydelse på levevilkår i andre lande. Og vi skal lære om menneskerettigheder, kvinders rettigheder, børns rettigheder, handicappedes rettigheder og alle andres. Og om hvor mangfoldig vores verden er.

Vi kan dele global undervisning op i otte temaer: globalt medborgerskab, konflikthåndtering, social retfærdighed, værdier og opfattelser, bæredygtig udvikling, gensidig afhængighed, menneskerettigheder og mangfoldighed. Læs mere i vores publikation Global Praksis.

Quiz

Skal vi lige teste din globale viden, inden vi præsenterer dig for vores produkter? Ja? Så sender vi dig lige til en engelsksproget test fra organisationen Gapminder. Quizzen tager cirka 10 minutter at gennemføre.

Test din globale viden her.

Hvorfor global undervisning?

Hvis du vil forandre verden, så skal du kende til den. Dine elever får hele verden i hovedet via nettet. Her er det som regel amerikanske firmaer som Google, Facebook, Instagram, Snapchat, som guider hvilken viden eleverne får. Eller måske er det Tik-Tok, som især orienterer eleverne?

Måske får du dine informationer via TV-avisen, Politiken, Nyhederne på TV2 eller fra JydskeVestkysten. Alle disse medier har det til fælles, at de vil fortælle dig det mest dramatiske, det som er usædvanligt, og det som involverer danskere og Danmark.

Alt for ofte ser vi, at informationer om sygdomme, krige og naturkatastrofer bliver fremhævede og overdrevet – især i forbindelse med lande, som vi ved mindst om. Mange medier har en tendens til at give os for lidt og fordrejet information om verdens lande og tilstand. Desuden sker der ofte en stærk forenkling, når årsagssammenhænge skal forklares i nyheder. Verden er utrolig kompleks og kan sjældent forklares med en enkelt årsag. Nogle medier arbejder med at producere skræmmebilleder eller skaber et billede af stilstand i forhold til fremmede kulturer og begreber (læs videre om verdens faktuelle tilstand i bogen Factfulness).

Forresten …

når vi taler om Factfulness, så skal du ikke snyde dig selv for et besøg på Dollarstreet i Gapminder. Her kan du se 30.000 fotos fra 264 familier i 50 lande sorteret efter indkomst.

Gapminder kan du finde mange andre spændende værktøjer til undervisningen i faktabaseret viden om globale forhold.

Ja, jeg er overbevist. Vis mig nu MUNDUs produkter!

MUNDUs vigtigste produkt er viden om global undervisning. Den viden kan blive din og dine kollegers viden ved at invitere os til at give jer et kursus. Vi kan skræddersy kurset til at handle om lige det, som I går og pønser på i jeres skole.

Det kan for eksempel være om interkulturelle udfordringer, international uge, global undervisning, verdensmålene eller noget helt andet. Kurserne er proppet med inspiration til undervisningsmateriale om globale forhold.  Læs mere om kurserne her – brug menuen.

Vi har markeret materialerne med Å for Åben skole tilbud, F for fysiske materialer og D for digitale materialer. 

Materialer til alle niveauer

GLOBALE GÆSTELÆRERE er med til at skabe et kulturmøde og give en personlig vinkel på globale temaer.

MUNDUs globale gæstelærere gør med garanti indtryk på dine elever. Deres personlige historier nuancerer elevernes forestillinger og udvider deres verdensbillede.

Vi formidler kontakt til gæstelærere med rødder i eller stor erfaring fra steder i Afrika, Asien, Mellemøsten og Sydamerika. Læs mere om gæstelærerne her.   Å

 

GENSTANDSKUFFERTER til brug i undervisningen. En kuffert indeholder en samling genstande med relation til et land, område eller tema. Genstande, der sætter gang i sanserne! Det hele må nemlig hellere end gerne pilles ved, snuses til og prøves på!

MUNDU har genstandskufferter fra Bolivia, Cambodia, Etiopien, Filippinerne, Indien, Indonesien, Kenya, Mali, Palæstina, Peru, Senegal og Vietnam. Kufferterne kan lejes eller købes. Se vores genstandskufferter her. F

Materialer til indskoling

SOMBOS CAMBODJA er et webbaseret undervisningsmateriale med en film om elefanten Sombo som omdrejningspunkt. Sombos historie er tæt sammenvævet med Cambodias historie. Sombo voksede op som arbejdselefant, men blev under Pol Pot skilt fra sin ejer.

Eleverne kan selv tage rejsen og se film, billeder og løse opgaver på hvert stop. Alle film er med dansk speak, og tekster kan blive læst op. Læs mere herÅ   D

 

SÅDAN BOR JEG (film). Websted som portrætterer børneliv i hele verden. Her kan elever komme helt tæt på 49 børn i 31 lande. På Sådan Bor Jeg kan eleverne se film om børns liv i Afghanistan, Bolivia, Burkina Faso, Cambodia, Danmark, Ecuador, Egypten, Etiopien, Filippinerne, Georgien, Ghana, Grenada, Grønland, Honduras, Indien, Indonesien, Jordan, Kenya, Kina, Mexico, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Palæstina, Somalia, Thailand, Tyskland, Uganda, Ukraine, Vietnam og Zambia. Besøg Sådan Bor Jeg her.   D

 

Materialer til mellemtrin

MÅL FOR FORANDRING. I dette forløb skal elever i 5. og 6.klasse med  egne ord fortælle om Verdensmålene for bæredygtig udvikling. Eleverne skal forklare, hvorfor målene er vigtige. Undervejs oplever eleverne, at de
selv spiller en rolle i at være med til at forandre verden via små og store handlinger.  Websted, orienteringsløb og forandringsprojekt. Læs mere herÅ   D

 

 

SÅDAN BOR JEG . På webstedet Sådan Bor Jeg kan skoleelever komme på en virtuel jordomrejse og sammenligne børns levevilkår i hele verden. Gennem film, tekst, tal, opgaver og et spil-element bliver eleverne klogere på verdens lande og kulturer og globale temaer. For hvert land kan eleverne undersøge geografi, levevilkår, historie, befolkningspyramider, klima, kommunikation og meget mere. Læreren kan oprette sin klasse på webstedet, så eleverne selv kan lave en profil med egne oplysninger. Besøg Sådan Bor Jeg her.   D

 

SMARTE RETTIGHEDER. Et undervisningsprojekt om FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, der giver eleverne forskellige muligheder for at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande. Det hedder Smarte Rettigheder, fordi en essentiel del af det er en læring-i-bevægelse-aktivitet, hvor eleverne anvender deres smartphones. Websted, gæstelærerbesøg og læring-i-bevægelse. Læs mere her.   Å   D

 

 

Materialer til udskoling

VERDENSMÅL I ØJENHØJDE. FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling er spændende at inddrage i undervisningen. Dette er et introducerende foredrag om Verdensmålenes baggrund og indhold. Vi fortæller om, hvordan der allerede er gang i indsatsen nationalt såvel som globalt og lokalt, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når målene. Foredraget er krydret med film, quiz og cases og bringer således målene i øjenhøjde og gør dem håndgribelige. Foredraget kan også afvikles i en online-udgave. Læs mere her.  Å   D

 

URETFÆRDIG MIDDAG. Uretfærdig Middag er et rollespilskoncept, der giver skoleelever en kropslig oplevelse af den ulige fordeling af verdens resurser. En gruppe af 3-5 trænede middagsværter faciliterer Uretfærdig Middag og guider deltagerne igennem spillet, hvor et måltid mad bliver sat på højkant og fordelt mellem deltagerne svarende til den faktiske resursefordeling i verden. Spillet går så ud på at handle, forhandle, tuske, fuske, flygte, sælge/købe arbejdskraft, energi og mad. Middagsværterne spiller med som spindoktorer, provokatører, grænsevagter, embedsmænd og rådgivere. Læs mere herÅ

 

NGUEM NGUEM. Nguem-nguem betyder tro på wolof, et af sprogene i Senegal. Tro i allerbredeste forstand. Senegalesernes måde at tro på rejser mange spændende spørgsmål. Om tolerance på tværs af kulturer og religioner. Om værdier og traditioners betydning for sammenhængskraft og livskvalitet. Og om definitionen på et godt og rigt liv. Alt det omhandler det gratis undervisningsmateriale NGUEM NGUEM – tro og traditioner i Senegal, som består i en aktivitetsmappe med ti temakort. Materialet findes også i en online udgave, og kan suppleres med lån af en tilhørende genstandskuffert. Læs mere herÅ   D

 

Materialer fra vores samarbejdspartnere

VERDEN MED NYE ØJNE. Et tværmedialt undervisningsforløb, der sætter fokus på FN’s 17 verdensmål. Gennem en virtual reality film bliver eleven mødt af den jævnaldrende Sajani og vises rundt i hendes liv og hjemland, Sri Lanka. Med virtual reality headsets vil eleven mærke de globale problemstillinger på egen krop, og teknologien bliver et stærkt redskab til at knytte følelser til nogle ellers abstrakte emner og gøre dem konkrete og relatérbare – hvilket i sidste ende gør læringen mere interessant og relevant. Filmen er tilgængelig på engelsk og med danske undertekster. Læs mere her.   D

 

SLUM CHALLENGE. En interaktiv dokumentarfilm om at leve i slummen i millionbyen Manila, Filippinerne. Filmens kerne er livet set igennem en dreng og hans levevilkår. Det er seeren, som løbende bestemmer, hvordan handlingen skal udspille sig, ved at vælge undervejs i filmen. Gå hjem eller gå i spillehallen? Bruge pengene eller give dem til tante? Arbejde eller lege? Der er også mulighed for at tilvælge ekstra materialer via info-bokse undervejs. Tilgå filmen her.   D

Materialer til 10.årg. + gymnasiale uddannelser

OVER MUREN. Et webbaseret undervisningsmateriale til de ældste særligt fagene historie og samfundsfag. Her, cirka tre årtier efter Berlin-murens fald, rejser nye grænsemure og -hegn sig som aldrig før. OVER MUREN ansporer eleverne til at hæve sig op over muren, se den fra begge sider og undre sig over, hvorfor vores verden på samme tid bliver mere og mere integreret og mere og mere opdelt. Materialet består af 5 cases, 5 tværgående temaer og en dokumentarfilm. Tilgå materialet her.   D

 

Materiale på vej i 2021 og 2022

  • Foredrag og film om Malawi. Filmen vil handle om et af Danmarks allerførste bistandsprojekter. Djurslands Specialarbejderskole tog initiativ til at invitere 12 mænd fra Malawi i 1965 til at bo i Danmark i 1½ år. Senere blev de sendt tilbage for at være rollemodeller. Filmen og foredraget beskriver udviklingen i landet set gennem disse mænd.  Å
  • Forløb om racisme.  Å
  • Forløb om Danmarks rolle i slavehandelen. Alt for ofte har Danmark fremhævet sig selv som nogle af verdens første til at ophæve slavehandlen. Hele historien om at dansk rigdom hviler på handel med mennesker, at danske slaveejere var ekstra brutale overfor deres slaver, og at vi fastholdt mennesker i dyb fattigdom også efter de fik deres frihed, fortæller vi sjældent.  Å
  • Forløb om planeten. Let’s Act er et samarbejde mellem et tysk universitet, en rumænsk og en bulgarsk skole, to italienske organisationer og MUNDU. Vi producerer undervisningsmateriale om verdensmålene rettet mod lærere.   D

 

Få kontakt til os

Chat med os via chat-funktionen nederst i højre hjørne.

Ring på tlf. 60 58 20 78. Skriv til os på mundu @ mundu.dk.

 

Hold dig orienteret om os …

via Facebook, websted og nyhedsbrev.

 

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].