Verdensmål i øjenhøjde

FN har en plan – og den gælder også dig!

FN har vedtaget 17 nye mål for en bedre verden inden 2030. Det er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde, og dens realisering kræver handling på alle niveauer. Politikere og parlamenter, foreninger og græsrødder, virksomheder og uddannelsesinstitutioner – alle, inklusiv dig og mig, kan være med til at tage ansvar for, at Verdensmålenes visioner bliver til virkelighed. Derfor har vi udviklet dette foredrag, der gør dig og dine studerende/kollegaer klogere på, hvad Verdensmålene handler om, hvordan der allerede er gang i indsatsen, og hvorledes vi alle hver især kan bidrage til, at vi når dem. Foredraget er krydret med film, quiz og cases og bringer således målene i øjenhøjde og gør dem håndgribelige.

 

I forbindelse med nedlukningen af Danmark på grund af COVID-19 har vi udviklet foredraget i en online-udgave. I den nye udgave anvender vi online samarbejdsværktøjer til at aktivere eleverne med via deres mobiltelefoner.

 

MÅLGRUPPE:  Grundskole fra 7.kl., ungdomsuddannelser og undervisere

FAG: Dansk, samfundsfag og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 1,5 time

ANTAL DELTAGERE: Op til cirka 100 

PRIS: 4100 kr. + transport for to oplægsholdere.

 

Bestil →