Verdensmålsugen

Verdensmålsugen

MUNDU og Bridge47 deltog i Verdensmålsugen  med samtale om delmål 4.7 mellem Thomas Ravn-Pedersen, Verdens Bedste Nyheder og Anna Enemark, generalsekretær i Den Danske UNESCO Nationalkommission.

Se debatten fra Verdensmålsugen her.


Dette debatindlæg er skrevet af Forskningsleder, Ph.d. Jeppe Kiel Christensen, VIA, samt National koordinator Sonja Salminen, MUNDU / Bridge 47

Social retfærdighed fra flere vinkler

Alle, hele livet, alle steder skal lære om bæredygtig livsstil. Hvad har Leonardo DiCaprio til fælles med Red Barnets lektiecafe og missionshuset? Du ved det ikke? Næh, det er også svært. Men svaret er, at alle er katalysatorer for uformel og livslang læring om globale forhold. Dette debatoplægs to forfattere har lært om fattigdom i missionshusets syklub, og i Red Barnets lektiecafe. Social retfærdighed blev virkeligt for den ene via Rødstrømperne, og for den anden fordi en kammerats skoleopgave blev lavet af forældre med en akademisk baggrund.

Globalt medborgerskab

Klimaproblemer og ikke-bæredygtig produktion blev tydelige for den ene forfatter ved at lytte til Leonardo DiCaprio tale om emnet, og senere i mødet med organisationen Vedvarende Energi som arbejdede med toiletforhold i slummen i Kenya. For den anden skete det gennem organisationen NOAH’s publikationer og Mikael Wittes plakater om de sunde danske svin, der strutter af penicillin. Globalt medborgerskab talte til dem begge omkring de 20 år, da de første gange rejste ud selv. Den ene mødte et digt om forskelle og ligheder verden rundt på et vandrehjem i Namur, Belgien. Det satte gang i tankerne om vores fælles skæbne på jorden. Den anden oplevede på togrejse i Sibirien, hvordan et CPR-nummer kunne blive set som lænker og ikke tryghed.

Global undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling

Verdensmål nummer 4 om kvalitetsuddannelse til alle har et delmål, der netop handler om uddannelse om bæredygtig udvikling og globale temaer. Desværre er den officielle danske version af delmål 4.7 knapt så bred, som den originale engelske. I den danske oversættelse bliver all learners til alle elever og studerende, og begrebet sustainable lifestyles er faldet helt ud. FN foreslår, at vi skal måle på, i hvor høj grad vi når målet. Det skal vi gøre ved at se på i hvilken grad global undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling fremtræder tydeligt i uddannelsespolitik, læseplaner, læreruddannelsen og faglige mål.

Vi skal huske hjerte, hjerne og hånd, når vi arbejder med verdensmålene, og i særdeleshed når vi arbejder med delmål 4.7. Det er vigtigt at kunne måle og veje, når vi skal skabe ambitiøs bæredygtig udvikling, men det er lige så vigtigt at prioritere den uformelle og livslange læring når vi skal skabe en fælles forståelse for hinanden.

FN’s version af delmål 4.7

Target 4.7: By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development
Indicator 4.7.1: Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development are mainstreamed in (a) national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment.

(Kilde: Delmål 4.7 på Sustainable Developments Solutions Network)

Den danske version af delmål 4.7

UNDERVIS I BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GLOBALT MEDBORGERSKAB

Inden 2030 skal vi sikre, at alle elever og studerende opnår den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Det inkluderer blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, verdensborgerskab samt påskønnelse af kulturel diversitet og kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
Indikator: Graden af integration af (i) uddannelse i globalt medborgerskab og (ii) uddannelse for bæredygtig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene og menneskerettigheder, på alle niveauer i: (a) nationale uddannelsespolitikker, (b) læreplaner, (c) læreruddannelse og (d) elevbedømmelse.

(kilde: Delmål 4.7 på Danmarks Statistik)

Nyt målepunkt

Gennemsnitskarakteren ved den årlige fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afgangsprøven i 9. klasse

(Kilde: Gør Verdensmål til Vores Mål – 197 danske målepunkter for en mere bæredygtig verden, 2030-panelet).

Denne animation viste vi i Verdensmålsugen.

Eventen er finansieret af Bridge 47 – Building Global Citizenship, som er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning.

Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

 

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].