• Over Muren

  Nyt flot undervisningsmateriale om grænser og migration målrettet gymnasiet.
  Se mere
 • Verdensmål & undervisning

  Bliv del af et fagligt netværk om inddragelse af Verdensmålene i undervisningen.
  Læs mere
 • Mål for forandring

  Drøm om en bedre verden! Aktivt og kreativt forløb om FNs Verdensmål motiverer elever til at skabe forandring.
  SE MERE
 • Sombos Cambodia

  Gratis undervisningsmateriale sætter levevilkår, dyrevelværd og bæredygtighed i børnehøjde.
  Se mere
 • Tro og traditioner i Senegal

  Tag med MUNDUs gæstelærere på opdagelse i et vestafrikansk værdi-landskab.
  BESTIL BESØG

Nyeste indlæg

Billede af verdensmålsklodser

Fra mål 4.7 til den grønne omstilling

Kom til møde om, hvordan arbejdet med mål 4.7 kan fremme bæredygtig udvikling! Dette møde er til dels en opfølgning på Global dannelse som løftestang for verdensmålene, som var et møde, som blev afholdt 6.maj 2019. Mødet resulterede i en række ideer og forslag, blandt andet et forslag om at afholde

Bliv medlem!

Vi vil så gerne have dig som nyt medlem i MUNDU. Det har aldrig været en god forretning at producere global undervisning. Vi vil ikke lyve for dig. Siden vores spæde begyndelse for næsten 30 år siden har vi været afhængige af donorer som EU, Danidas Oplysningsbevilling, Tips- og Lottomidler

Didier filmer i Senegal

Generalforsamling 2019

I torsdags afholdt MUNDU en noget forsinket generalforsamling. Normalt afholder vi generalforsamling inden udgangen af april. Det har af mange årsager ikke kunnet lade sig gøre i år. Heldigvis accepterede både bestyrelse og generalforsamling forsinkelsen. Beretning I forordet til beretningen skrev MUNDUs formand Mads Bentsen om, at både verdensmål og