Netværk

MUNDU indgår i et stort netværk. Med vores speciale i global undervisning skaber vi forbindelse mellem undervisningsinstitutionerne og udviklingsorganisationerne. Som forening har vi både individuelle medlemmer og medlemsorganisationer. Derudover er vi selv medlem af en række samlende foreninger og netværk. Gennem årene har vi samarbejdet med mange forskellige aktører.

 

… I Danmark
 • Danida Kommunikationsenheden udgiver blandt andet Børnenes U-landskalender. Vi har medvirket i en diskussiongruppe, og vi har udarbejdet undervisningsmateriale i samarbejde med Vedvarende Energi.
 • Danidas Oplysningsbevilling støtter udgivelse af undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. Formålet med aktiviteterne er at skabe forståelse blandt danskerne for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. MUNDU modtager bevillinger fra Danidas Oplysningsbevilling.
 • Danidas Verdensbilledlegat uddeler hvert år legater til 10 legatmodtagere, der producerer film om udviklingstemaer. Vi har produceret undervisningsaktiviteter til Danidas Verdensfilm
 • Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling har en række puljer, MUNDU har modtaget støtte herfra til blandt andet at producere dele af webstederne  Over Muren og Sådan Bor Jeg.
 • Center for Kultur og Udvikling var en selvejende institution under Udenrigsministeriet, som arbejdede med kultur og udvikling. MUNDU har samarbejdet med CKU om Images of Africa, Images of Asia, Images of the World og andet.
 • EMU-redaktionen, Styrelsen for It og Læring producerer portalen Elektronisk Mødested for Undervisere. MUNDU har redigeret temaet om Global Undervisning, Olympiske Lege samt Kultur og historiedelen på temaet om Galathea.
 • VIA University College, Aarhus Læreruddannelse uddanner lærere, og er en af de aktører, som oprettede MUNDU (dengang O3V) i 1990. MUNDU har blandt andet samarbejdet med lærerstuderende om udgivelse af undervisningsmateriale om farligt børnearbejde i Tanzania og om undervisningsaktiviteter til partnerskabsaktiviteter med skoler i Danmark og Kenya i projektet “Under Samme Himmel”. MUNDU har flere gange sparret og undervist lærerstuderende i forhold til global undervisning.
 • Aarhus Business College uddanner indenfor det merkantile felt. MUNDU har samarbejdet om undervisningsprojekter i forbindelse med børns rettigheder, FN’s 2015-mål og andre globale temaer.
 • Aarhus Kommune, Børn og Unge og Århus Kommunale Skolevæsen har bidraget med støtte og samarbejde i flere undervisningsprojekter blandt andet Eventyrfestivalen og Projekt *SYS*. Århus Kommunale Skolevæsen var en af de aktører, som oprettede MUNDU (dengang O3V) i 1990.
 • Center for Undervisningsmidler, Aarhus servicerer undervisere og udbyder kurser. MUNDU har samarbejdet om produktion af kurser, skolemesser og udvikling.
 • CISU – civilsamfund i udvikling er en sammenslutning af knapt 300 danske organisationer, som arbejder med udvikling. MUNDU er medlem og har samarbejdet med CISU om oplysning, undervisning og modtaget flere bevillinger fra CISU’s Oplysningspulje. Siden 2019 har MUNDU været repræsenteret i bevillingsgruppen for CISU’s Oplysningspulje.
 • Globalt Fokus er et organ for folkelige organisationers udviklingsarbejde. MUNDU er medlem og har samarbejdet om lobbyvirksomhed i forbindelse med global dannelse, det europæiske netværk for global citizenship education and DEAR (Development Education and Awareness Raising). MUNDU repræsenterer Globalt Fokus i ConcordEuropes tværgående tema om global undervisning.
 • Vedvarende Energi arbejder for at bremse klimaforandringerne. MUNDU har samarbejdet om et Danidas U-landskalender-projekt i Kenya, hvor MUNDU havde ansvaret for oplysningsdelen af projektet.
 • Red Barnet arbejder for børns rettigheder overalt i verden. MUNDU har evalueret Megafonen (Red Barnets skoletjeneste), projektet Skab Venner Ikke Fjender, webstedet Sikkerchat.dk samt undervisningsprojektet om børns rettigheder.
 • Børnekulturhus Århus er et videnscenter på børnekulturområdet. MUNDU har afholdt flere arrangementer i Børnekulturhuset.
 • Kulturhus Århus, Aarhus var et sekretariat i Århus, der arbejdede med kultur bredt i byen. MUNDU har samarbejdet om Images- og andre festivaler samt med World Music Center, Aarhus Musikskole.
 • Viborg Kommune, Horsens Kommune, Randers Kommune, Skanderborg Kommune, Vejle Kommune, Odense Kommune, Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune. MUNDU har i større og mindre grad samarbejdet med disse kommuner om Eventyrfestival, Images of Asia, Børns rettigheder eller Vestafrikansk Marked.
 • Fair Trade Butik Bazaren, Århus er en butik, som fører retfærdigt handlede produkter fra Afrika og Asien. MUNDU har samarbejdet om Vestafrikansk Marked samt flere Verdensspejl Festivaler.
 • Gambiansk Kulturforening, MUNDU har samarbejdet om Vestafrikansk marked samt flere Verdensspejl Festivaler.
 • Gøglerskolen er en produktionsskole og vores nabo. Vi har samarbejdet flere gange om Verdensspejl festival.
 • Planet Mundus is a radio podcast dedicated to minimising distance and increasing understanding among people in this world. MUNDU has cooperated on a podcast radioshow in Verdensspejl festival.
 • Salaam Film&Dialog er filmtilbud til skoler, ungdomsuddannelser og voksne, der stiller skarpt på kulturmødet og det globale ansvar, både i det moderne, flerkulturelle samfund i Danmark og i den globale sammenhæng. MUNDU samarbejder om oplægsholder til skoler og biografer samt i forbindelse med lobbyvirksomhed om global undervisning i Danmark.
 • Ubuntu Afro Community‘s purpose is to educate about Africa and the different African cultures in forms of Music, Art, Story telling, dance and Workshops and at the same time put together breath taking concerts and parties. MUNDU has cooperated on fashion shows in Verdensspejl Festival.
 • Verdens Bedste Nyheder er en landsdækkende kampagne, som med FN, Danida og de danske udviklingsorganisationer som afsender. Kampagnen formidler konkrete fremskridt i udviklingslandene i forhold til FNs Verdensmål og kulminerer hvert år en fredag morgen i september, hvor tusinde af frivillige uddeler Verdens Bedste Nyheder-avisen og en forfriskning i hele landet. MUNDU er også med i skoleudgaven af kampagnen, som hedder Verdenstimen.
 • Verdensspejl Festival er en festival i Aarhus Festuge, som fejrer verdens farverige mangfoldighed og byder på globale aha-oplevelser og berigende kulturmøder. MUNDU er tovholder på festivalen, der har U-huset i Aarhus som officiel afsender.
 • Journalister Marie Ramhøj og Pernille Gliese Pedersen arbejder med 3-dimensionelle film fra udviklingslande. MUNDU samarbejder om de spændende nye muligheder og producerer undervisningsmaterialer til filmene.

 

… and abroad
 • Bridge 47 was created to bring people together to share and learn from each other. The project and the network mobilise civil society from all around the world to contribute to a transformation towards global justice and eradication of poverty through Global Citizenship Education. MUNDU is national partner in the project and member of the network.
 • The DEEEP project was initiated by the Development Awareness Raising and Education Forum (DARE Forum) of CONCORD. MUNDU has contributed to the mapping of global education in Europe.
 • Trialog was a project to strengthen civil society organisations (CSOs) in the enlarged EU for active engagement in global development. MUNDU has participated in the partnership fair in Austria.
 • CONCORD Europe is a European confederation for relief and development. MUNDU has participated as the Danish representative in the Development Education Forum, a subdivision of CONCORD Europe.
 • North-South Centre of The Council of Europe is established  with the purpose of promoting dialogue between North and South, fostering solidarity and raising awareness of global interdependence. MUNDU collaborates on European Global Education Week and has participated in the 3rd international congress on global education, and in an international course on global education.
 • HIVA Research Institute for Work and Society, Leuven Universitet, Belgien is a multidisciplinary research institute of KU Leuven. HIVA specialises in academic and policy-oriented research that can provide a very specific response to current policy issues. MUNDU has collaborated on an application for funding from the EU.
 • Starting Block, Frankrig est une association de jeunes adultes engagés. Pour construire un monde juste, inclusif et solidaire, elle mène des actions d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité. MUNDU har lånt konceptet “Repas Insolent” og bearbejdet det til dansk under navnet “Uretfærdig Middag”. MUNDU har bidraget til flere af organisationens seminarer i Paris om vores erfaringer med den danske version, som er for et yngre publikum og for flere deltagere end den franske.
 • Umande Trust, Kenya works for transforming water supply, sanitation and environmental services in close partnership with communities in Kenya’s urban centres. MUNDU has collaborated with Umande Trust on the environmental school partnership project “Under the Same Sky”.
 • Derudover har vi kontakter i England, Norge, Sverige, Finland, Canada, Grenada, Egypten, Mali, Senegal, Elfenbenskysten, Indien, Zambia, Nepal, Burkina Faso, Cambodja, Kina og USA.

.

Please enter the Page ID of the Facebook feed you'd like to display. You can do this in either the Custom Facebook Feed plugin settings or in the shortcode itself. For example, [custom-facebook-feed id=YOUR_PAGE_ID_HERE].