12 mænd fra Malawi

12 mænd fra Malawi

I august 2021 rejser medarbejdere fra MUNDU til Malawi for at filme en lille dokumentar. Dokumentarfilmen  skal handle om, de 12 unge mænd som ankom fra Malawi til Danmark, nærmere bestemt til Kolind i marts 1966. Den lille østjyske stationsby skulle de næste 18 måneder danne rammen om deres liv og en særligt tilrettelagt uddannelse inden for byggeri og landbrug ved Djurslands Specialarbejderskole. Formålet var, at de unge mænd skulle vende tilbage med ny viden og være med til at opbygge en specialarbejderskole i Malawi.

Dette pionerprojekt i Kolind blev et af Danmarks allerførste bistandsprojekter.

Nu kan du være blandt dem, som får tilbudt et gratis foredrag med visning af filmen. Vi rejser Danmark rundt med filmen og foredraget i efteråret 2021 og foråret 2022.

MÅLGRUPPE:  Grundskole fra 8.kl., ungdomsuddannelser og undervisere

FAG: Dansk, geografi, samfundsfag og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 1,5 time (2 lektioner)

ANTAL DELTAGERE: Op til cirka 50 

PRIS: Gratis.

Der er ingen udgifter forbundet med foredraget, idet vi har modtaget støtte fra Udenrigsministeriets og CISU’s oplysningspuljer.

Bestil →