12 mænd fra Malawi

12 mænd fra Malawi

Tolv unge mænd fra Malawi ankom til den lille søvnige stationsby, Kolind på Djursland i marts 1966. Her skulle de være i 1½ år og lære om bygninger, gartneri, landbrug og motorer, så de kunne lære fra sig, når de kom hjem igen.

Vi har besøgt Malawi i august 2021 og produceret en lille dokumentarfilm. Vi har efterlyst de 12 mænd og fundet nogle af dem. Vi har også undersøgt forskellige rygter om, at præsidenten af Malawi har besøgt Kolind,  og at kursisterne blev rekrutteret fra et paramilitært korps. Der blev bygget en skole for danske midler, den har vi også besøgt.

De unge mænd ankommer til Danmark en mørk vinteraften, og bliver indkvarteret på det gamle afholdshotel ved siden af skolen. Mændene modtager otte måneders teknisk grundkursus i elementært håndværk og værktøjslære fra marts til november 1966.

Foruden selve undervisningen, er kursisterne på et to måneders ophold på gårde på Djursland, hvor de hjælper med det daglige arbejde. Derefter skal de i praktik på blandt andet maskinstationer og lokale virksomheder. Men mændenes gode evner og arbejdsomhed får skolen på andre tanker. I slutningen af grundkurset bestemmer Halvgaard og specialarbejderskolen, at mændene i stedet skal modtage en instruktøruddannelse. Deres idé er, at etablere en specialarbejderskole i Malawi hvor mændene kan blive lærere, og uddanne deres landsmænd i de færdigheder, som de har lært i Danmark.

Dette pionerprojekt i Kolind blev et af Danmarks allerførste bistandsprojekter. Læs artikel om filmen på Globalnyt her.

MÅLGRUPPE:  Foredraget tilpasses efter målgruppe: grundskole fra 8.kl., ungdomsuddannelser og undervisere, højskoler, menighedsråd, klubber etc.  

FAG: Dansk, geografi, samfundsfag og tværfagligt

TIDSFORBRUG: 1,5 time (2 lektioner)

ANTAL DELTAGERE: Op til cirka 50 

PRIS:  kr. 4100 + transportudgifter. 

Filmen har modtaget støtte fra Udenrigsministeriets og CISU’s oplysningspuljer.

Bestil →