Doughnut-modellen

Doughnut-modellen

Planetens bæredygtighed er i krise, så menneskeheden har brug for en ny økonomisk model. Doughnut-modellen er et alternativ med fokus på planeten og på menneskelig trivsel. Både planetens og menneskers behov kan tilfredsstilles på en bæredygtig måde.

Kate Raworth udgav i 2017 bogen: Doughnut-økonomi – Syv principper for en fremtidig økonomi. I bogen kritiserer hun, at mange økonomiske modeller styrer efter “vækst for enhver pris”. Denne type vækst bidrager til at ødelægge planeten.

Bestil et foredrag!

Nu kan du bestille et engagerende foredrag om doughnutøkonomi, hvor formidlere fra MUNDU via cases, film og dialog fortæller om, hvordan Kate Raworths model er et godt bidrag i klimakampen.

I dette foredrag stifter eleverne bekendtskab med en ny økonomisk tankegang for bæredygtighed, som giver håb i forhold til alle vore globale kriser. Eleverne får en basis-forståelse af doughnut-økonomiens 12 sociale og 9 økologiske dimensioner. Bestil her.

Doughnut-modellen er et godt bud på bæredygtig økonomisk nytænkning. Den indeholder tolv områder for menneskelig trivsel og ni økologiske parametre. Hvis vi ikke holder os inden for planetens grænser, så går det galt. Først når menneskets velfærd er sikret, og økologien ikke er blevet overskredet er det velstand.

De tolv områder for menneskelig velfærd er inspireret af FN’s 17 verdensmål. De er: mad, vand, sundhed, uddannelse, indkomst, fred, politisk indflydelse, social lighed, ligestilling, bolig, netværk og energi.

De ni økologiske parametre stammer fra den forskning, som udgår fra Stockholm Resilience Centre. Her har en gruppe forskere med Johan Rockström i front udpeget ni planetære grænser. Grænserne repræsenterer det økologiske råderum, som mennesker på planeten.

De ni planetære grænser er: klimaforandring, forsuring af havene, kemisk forurening, kvælstof og fosforbelastning, ferskvandsmangel, tab af biodiversitet, omlægninger i jordbrug, luftforurening samt udtynding af ozonlaget.

Læs mere om emnet på webstedet Doughnut Economics Action Lab, som arbejder på at forvandle doughnut-økonomi fra en radikal ide til handling.

Der er lukket for kommentarer.