Global undervisning – efterårsmødet 2021

Global undervisning – efterårsmødet 2021

I de sidste par år har mødet mellem europæiske aktører indenfor global undervisning været online. Det er ikke kun en reaktion på pandemien, det er også et resultat af ConcordEuropes nye strategi, hvor global undervisning blev en tværgående dimension i stedet for en hub i sig selv.

Efterårsmødet fandt sted i starten af december over to dage.

Nationale opdateringer i uddrag

Det er altid inspirerende, rørende, oprørende og spændende at høre opdateringer fra de øvrige lande, som deltager i mødet.

 • Belgien har haft ivrige diskussioner vedrørende afkolonisering og klimaforandring. Desuden sker der en opdeling mellem Nord- og Syd-tilgange samt mellem organisationer og andre aktører indenfor uddannelse.
 • Danmark. Bæredygtighed er ved at komme ind som en del af uddannelsers formålsparagraf. Udenrigsministeriet udvikler en ny pulje med fokus på handlinger og engagement.
 • Estland. En ny udviklingsstyrelse er netop blevet oprettet, og den skal forhåbentlig indeholde en komponent for global undervisning.
 • Finland. I gang med at lave en køreplan for at opnå verdensmålene.
 • Frankrig. Nye mål og nye måder at arbejde på pga. pandemien.
 • Italien. Arbejder på en national handleplan for global undervisning.
 • Letland. Har haft et godt år i forhold til at skabe nye samarbejder på tværs af landegrænser.
 • Luxemburg. Har haft mange gode møder også fysiske.
 • Malta. Udgiver snart en ny rapport om global undervisning støttet af midler fra Nord-Syd-centeret.
 • Polen. Meget arbejde i forbindelse med læreruddannelse og forskning.  Der er blevet udgivet en  (rystende) rapport om den humanitære situation ved grænsen til Hviderusland.
 • Portugal. Den nationale platform har kunnet bygge bro til den nationale regering.
 • Slovakiet. Forsøger at skabe samarbejde mellem aktører indenfor global undervisning.
 • Slovenien. Har et udfordrende forhold til den nuværende regering og mange opgaver i forbindelse med formandskabet.
 • Spanien. Har oplevet mange forandringer og haft et meget travlt år.
 • Tjekkiet. Global undervisning er blevet tættere knyttet til klimaundervisning, og i samme forbindelse har repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og Miljøministeriet kunnet mødes om global undervisning.
 • Tyskland. Finansiering til global undervisning falder.
 • Ungarn. Emner er blevet indsnævret til læreruddannelse.
 • Østrig. Nyt udviklingssamarbejdsprogram som inkluderer global undervisning. Der kommer en kampagne om verdensmål til næste år.

Lederen af ConcordEurope Tanya Cox deltog i mødet for en kort udveksling om politikker, budget og engagement, før øvrige aktører opdaterede mødedeltagerne med deres aktiviteter. Mødet fik behageligt besøg af Agnieszka Skuratowicz fra INTPA G3: Youth, Education and Culture (generaldirektoratet for internationale partnerskaber, som har ansvaret for EU’s udviklingspolitik).

Vi havde diskussioner om coronas betydning for global undervisning, CONCORDs strategi og politikprocesser samt vores holdning til GENEs deklaration om global undervisning.  Vi debatterede hvordan global undervisning kunne mainstreames i CONCORDs øvrige arbejdsgrupper samt om hvordan udvekslingen kunne ske på tværs af grupperne.  Deltagerne gav også feedback til styregruppen om mainstreaming, DEAR politik og engagement.

Som altid under disse møder bliver (for) mange emner pakket ind i for lidt tid til at komme i dybden.

Se noter optegnet fra mødet via MURAL her: GCE Fall meeting.

 

Der er lukket for kommentarer.