Kongres 2022

Kongres 2022

Europarådets paneuropæiske kongres om global undervisning blev organiseret af Nord-Syd Centeret og skete fra den 31.maj til den 1.juni 2022. Diverse aktører fra internationale organisationer, regeringer, parlamentsmedlemmer, lokale og regionale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og undervisere var samlet over et par dage til denne kongres. Kristoffer Larsen fra MUNDU deltog og har skrevet denne beretning.

Et af kongressens formål var at reflektere og skabe dialog om de fremskridt, som global undervisning har formået at få.  Et andet formål var at ligestillede kunne lære fra hinanden med henblik på at skabe et sæt strategiske anbefalinger. Disse anbefalinger skulle fremme fortalervirksomhed om, kapacitetsopbygning i og skabe opmærksomhed om global undervisning.

Maastricht-deklarationen 20 år

Dette års kongres havde fokus på at fejre 20 års jubilæet for vedtagelsen af Maastricht-deklarationen  i 2002. Deklarationen skabte rammerne for at forbedre og øge tilstedeværelsen af global undervisning i de forskellige nationale undervisningssystemer.

Igennem de to dage som kongressen varede, præsenterede flere forskellige aktører fra universitetsverdenen, civilsamfundsorganisationer, politiske beslutningstagere og lærere deres arbejde med global undervisning. Fokus var især på, hvordan globale uddannelse kan tænkes ind i arbejdet for at nå verdensmålene i 2030.

Derudover skal der laves en ny strategi for global uddannelse i Europa til 2050. Den ledende organisation for den proces Global Education Network Europe (GENE), fortalte, at den nye strategi skal skabe større forpligtelse til og støtte fra politiske beslutningstagere.

Youthwashing

En af de mere fremtrædende paneldiskussioner på kongressen handlede om inddragelse af unge i den politiske proces som helhed og i arbejdet for global undervisning.

Den nye interessante term ”youthwashing” blev introduceret. Ligesom ordet ”greenwashing” så er youthwashing en betegnelse, som dækker når virksomheder, organisationer siger, at de inddrager ungdommen i beslutningsprocesser uden, at de helt rigtigt gør det. Ved nærmere eftersyn er de unges inddragelse rent proforma.

En bæredygtig verden er afhængig af og har stor påvirkning på de unge. Derfor skal inddragelse af ungdomsrepræsentanter i udarbejdelse og implementering af politiske beslutninger være langt mere fremtrædende.

Global Education Network

Efter kongressen deltog MUNDU i et møde som national koordinator i Global Education Network-gruppen. Vært for dette møde var Europarådets Nord-Syd Center. Mødet indeholdt en reflektion over kongressen og en diskussion af rammerne for det forstående møde i gruppen i Spanien til september. Her skal der blandt andet være kurser i fortalervirksomhed for global undervisning.

Der er lukket for kommentarer.