Let’s Act for klima

Jorden og klima

Let’s Act for klima

MUNDUs praktikant Amalie Blæsild Johansen har skrevet om unge og klima i vores nye projekt, som vi forventer at have færdigt i 2022. 

Klima på skemaet

De seneste år har flere og flere unge engageret sig i klima og i demonstrationer. Klima er kommet på den globale politiske dagsorden, og der er behov for, at det kommer på skoleskemaet. I 2016 blev FN’s Verdensmål for 2030 lanceret. Som en den politiske beslutning, bør vi sikre, at elever i folkeskolen opnår den nødvendige viden både teoretisk og praktisk for at kunne støtte op om den bæredygtige udvikling.  Vi efterlader klimaforandringerne til den unge generation, og derfor er praksiselementet i læringen om verdensmålene nødvendigt, for at de kan efterleve det, vi råber op om. MUNDU har indledt et europæisk samarbejde mellem  Tyskland, Bulgarien, Romænien, Italien. Projektet hedder Let’s Act, og det går ud på at skabe en gratis, flersproget digital læringsplatform for både elever og undervisere. Undervisningen på Let’s Act gør det muligt for både og elever lærere at blive aktive forandringsagenter i klimabevægelsen og styrker samtidig elevernes demokratiske forståelse.

Online undervisning

Corona-pandemien sendte elever og lærere hjem, og pludselig var al undervisning online. Desværre har en overvægt af undervisere ikke følt sig klædt på til at varetage undervisningen i online formatet.

Lets Act forsøger at imødekomme denne problemstilling, ved at have fokus ikke kun på elevernes udvikling, men også på lærernes. Projektet giver undervisere mulighed for at blive trænet i online og tværfaglig undervisning ved hjælp af digitale, pædagogiske metoder og værktøjer. Underviserne vil blive oplært i undervisning om verdensmålene, får adgang til video-selvstudier, der styrker dem til at varetage og agere i online formatet, og endelig får de adgang til best practice videoer om materialet.

Unge samlet til klima demonstration. Credit: Tim Lüdemann

Lets Act er et samarbejde mellem tre organisationer, to skoler og et universitet, som har særlig erfaring med klima og undervisning. Projektet bygger på en tilgang til læring, der har fokus på inddragende digitale teknikker og aktiv læring.  Det tilgængelige online materiale er tilpasset de enkelte landes og skolers pensum og er baseret på et videnskabeligt tværfagligt samarbejde. Let’s Act tager derfor både hånd om undervisernes faglige udvikling, samtidighed med at elever og lærere bliver klogere og får mulighed for at dele deres udvikling og refleksioner i det vidensnetværk, der bliver etableret på tværs af landende.

Let’s Act

Formålet med Let’s Act platformen er at give elever fra 6.-10. klasse en bedre forståelse af FN’s Verdensmål gennem inkluderende digital læring. Digital læring bidrager til at eleverne får udsyn og samler de unge på tværs af landene og giver dem en større global forståelse. Det styrker dem til at blive verdensborgere, hvor de i et digitalt globalt miljø, får kendskab til globale problemstillinger.

I MUNDU tror vi på, at Let’s Act er et vigtigt og nødvendigt initiativ, der kan, medvirke til at skabe en større berøringsflade for eleverne, som vil gavne dem i deres videre liv i vores tiltagende globaliserede verden.

 

Illustration af Verdensmålene

Der er lukket for kommentarer.