CONCORD Læringsforum i Tallinn

CONCORDS kampagnelab deltagere

CONCORD Læringsforum i Tallinn

For tredje gang afholdt CONCORD Europe et lærings- og udvekslingsforum for europæiske organisationer. Sonja Salminen fra MUNDU deltog sammen med Maria Molde fra CISU. Temaet for dette års forum var blandt andet: skal CONCORD køre kampagner? Skal CONCORD skabe en mekanisme der kan mobilisere og lave kampagner? Hvordan skal CONCORD bedst imødekomme medlemmernes behov i forhold til kampagner? AKÛ den estiske platform var medarrangør til forummet, der bar navnet: Kampagnelaboratorium (Campaign Lab).

CONCORD er en europæisk sammenslutning af organisationer, der arbejder med nødhjælp og udvikling. Den består af 28 nationale foreninger, 21 internationale netværk og 3 associerede medlemmer, som repræsenterer mere end 2.600 foreninger støttet af millioner af mennesker i Europa.

Martha Benavides

To spændende talere

Forum åbnede med ny inspiration. Lige fra begyndelsen blev deltagerne udfordrede af taler af Martin Kirk (fra The Rules) og Marta Benavides, aktivist fra El Salvador. Her blev deltagerene opfordret til at gentænke deres eget udviklings-narrativ, både når de reflekterede over kampagner og i det daglige arbejde.

Martin tog deltagerne med på en rejse, som varede i to dage, hvor han udfordrede vores arbejdsmetoder (læs eller se Martins tale her. Se hans præsentation her).

Marta Benavides talte engageret om de oprindelige folk i El Salvador. Hun lagde vægt på, at vores engagement i forhold til bæredygtighed ikke skal reduceres til Verdensmålene. Den virkelige udfordring er ”to leave no one behind”.

Fire forskellige kampagner

Efter de to taler faciliterede Laura Sullivan en session, hvor fire CONCORD-medlemmer præsenterede nogle meget forskellige kampagner.

1. One World Network

Monika Duelge, der repræsenterede VENRO, den tyske platform, præsenterede kampagnen: One World Network (se præsentationen her). Kampagnen skulle udfordre hvad udvikling handler om, og hvad de lavede i organisationen Eine Welt Netz. Organisationen arbejder med Verdensmålene, men de udfordrer både dem såvel som det større økonomiske paradigme.

Kampagnen anvendte en kunstnerisk tilgang med murmalerier i gaderne. Murmalerierne fortalte en historie, og udfordrede og engagerede borgerne på en og samme gang. Malerierne blev skabt af to kunstnere, en fra lokalområdet og en fra Syd. De samarbejdede med samme mål.

2. Erfaringer fra kampagner i Estland

Katrin Pärgäe fra AKÜ, den estiske platform, delte sine erfaringer med kampagner i en præsentation, som hun kaldte Den gode, den slemme og den grimme. Uddrag af hendes læring var:

 • Budskaber: Lav ikke en kampagne, hvis du ikke har noget at sige
 • En god historie er det vigtigste. Alle er ligeglade med gode værdier. Historien skal gøres personlig (hvad betyder dette for mig)?
 • Det der er vigtigt for en, er det ikke for en anden. Vi skal skabe specifikke budskaber og referere til noget, som folk kan relatere til. Og det vil indsnævre målgruppen
 • Du skal have den rette tone for at kunne inspirere og underholde
 • Tænk udenfor boksen
 • Lidenskab og sjov. Hvis det skal lykkes, så skal den der står bag kampagnen være helt engageret.

3. Adoptér et Verdensmål

Alette Paul, der repræsenterede Partos, den hollandske platform, præsenterede kampagnen Adoptér et Verdensmål”. Her var hollandske parlamentsmedlemmer målgruppen, og målet var at få Verdensmålene højere op på den politiske dagsorden og engagere regeringen yderligere. Kampagnen involverede 24 parlamentsmedlemmerne fra forskellige udvalg, deres hovedopgave er at tilpasse ”deres Verdensmål” til deres øvrige arbejde og holdninger.

Kampagnen inkluderede brug af sociale medier, møder og månedlige opdateringer for at sprede information og best practice. Der blev også lagt pres på parlamentsmedlemmerne om at ”deres mål” skulle kædes sammen med alle Verdensmålene.

Maria Molde

4. Verdens Bedste Nyheder

Maria Molde fra CISU talte om den velkendte Verdens Bedste Nyheder. Denne vellykkede kampagne startede i 2010 i Danmark, som en fælles kampagne mellem den danske platform, Udenrigsministeriet og folkelige organisationer for at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde. Kampagnen opfyldte kløften i mediernes historier om håbløshed i de fattige lande. Verdens Bedste Nyheder anvendte konstruktiv journalistik til at fremhæve positive historier og vise løsningsmuligheder. Via de positive historier blev danskernes horisont udvidet og inspirerede til kreativitet. En af kampagnens mange positive følgevirkninger er, at den private sektor er involveret i Verdensmålene. Denne kampagne er et eksempel på, hvordan man engagerer mennesker for fremtiden.

Læring

Efter inspirationen og udvekslingen skulle vi i gang med læringen.

Inden vi gik i mindre grupper, opmuntrede Martin Kirk deltagerne til at udfordre det system, som vi lever i og forsøge at skabe en bedre verden.

”Vi skal anbefale noget fra historien, vi skal anbefale innovation i forhold til at gøre tingene bedre. Vi må redde demokratiet fra kapitalismen, da kapitalismen er i gang med at smadre demokratiet. Valget står ikke mellem kapitalisme eller socialisme. Valget er kapitalisme eller post-kapitalisme”.

Derefter blev deltagerne delt i fire grupper, som skulle skabe en CONCORD-kampagne om forskellige temaer. Grupperne arbejde og udvekslede indtil slutningen på andendagen, hvor de så præsenterede deres arbejde for resten af deltagerne. En jury sammensat af andre deltagere gav feedback og skabte forskellige debatter baseret på præsentationerne.

De fire kampagner handlede om henholdsvis: rum for civilsamfundet, migration, ulighed mellem kønnene og global undervisning (find resultatet af de fire sessioner her i det officielle referat).

Informationskrig i Estland

Raul Rebane skabte fokus på Estland med sin provokerende præsentation: Managing Russian Propaganda in Estonia from information warfare. Hans pointe var at fortælle om, hvordan folk så på ting på forskellig vis. Han viste, styrken og metoder i det russiske styres propaganda både i forhold til følelser, kultur, medier, misinformation, modfortællinger og meget andet.

”Hvis vi forstår de basale følelser, så kan vi opbygge relevante kampagner, der appellerer til mennesker baseret på deres erfaringer og nationale traumer”.

”Gennem underholdning kan du omprogrammere verdensbilledet”.

”Den mest effektive måde at omprogrammere en nationalitet på er via massekultur, kultur og religion. Jo større kaos, jo større mulighed for at omprogrammere. Målgruppen er ungdommen, som har store ressourcer”.

Afslutning

Formanden for CONCORD Europe Johannes Trimmel lukkede og slukkede mødet. Han roste deltagerne for at have deltaget i og bidraget til Forummet. Derudover stillede han også spørgsmål ved, om CONCORD er det rette sted til at skabe kampagner – eller skal CONCORD fremme kampagner, der allerede er der?

Andre deltagere delte deres læring:

”Selv om vi taler om at skifte paradigme, så er vi stadig i kasser. Vi har brug for, at tage vores lænker af og tænke udenfor kassen”, Mousumi Saikia fra Islamic Relief.

”Vi kan ikke arbejde med forandring i mødelokaler, vi skal gå ud og arbejde med andre”, Ingo Ritz fra GCAP.

”Jeg vender hjem med nye perspektiver. Jeg er en underviser, og jeg fandt nye værdier for kampagner her. Måske kan vi ikke løse konflikten, men vi kan klare den”, Paola Berbeglia.

”Vi har ikke ofte mulighed for at mødes på denne måde. Dette er ikke om et paradigmeskift men om paradigmelancering. Vi må vælge om, vi skal tackle det alene eller sammen med andre. Mit arbejde er at finde ud af, hvordan jeg kan samarbejde med jer, hvordan jeg kan få jer til at forstå. CONCORD betyder forsoning, med hjerte, den bedste udgave af dig, den bedste af alle verdener uden tab af menneskelighed”, Marta Benavides.

Meninger og ideer

Efter mødet kommenterede deltagerne på, hvordan det var gået. De kan alle findes her i det officielle referat men her er et lille udsnit.

 • Når vi fokuserer på abstrakte temaer, må vi ikke glemme at tackle konkrete værktøjer
 • Inklusion af nye er altafgørende
 • Inkludér og planlæg sammen med deltagerne er vigtigt, det sværeste er at blive enige om et fælles budskab
 • Det er et privilegium at dedikere tid til at skabe nye perspektiver og ideer
 • Inspirerende og relevante talere og eksperter
 • Godt at blande deltagere fra forskellige arbejdsstrukturer, så de kan udforske nye temaer
 • Udvekslingen var ikke kun for eksperter, den inkluderede en større gruppe deltagere
 • Meget relevante temaer
 • Få flere deltagere fra de lande, som vi taler om
 • Der skulle være mere tid til udveksling og deling mellem deltagerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Kirk

er medstifter og strategisk leder af The Rules, et kollektiv for skribenter, tænkere, kunstnere og aktivister af alle slags dedikerede til at forandre bagvedliggende årsager til global fattigdom og ulighed. Tidligere var Martin kampagneleder i Oxfam UK og leder af global fortalervirksomhed hos Red Barnet UK. Han har skrevet om fattigdom, ulighed og klimaforandring. Tillige har han også været medforfatter på Finding Frames: New Ways to Engage the UK Public in Global Poverty.

 

 

Marta Benavides

er teolog, præst, permakulturist, kunstner og aktivist. Hun er født i El Salvador og er aktivist, der taler for menneskerettigheder og fred. Hun har været leder af den økumeniske komitte for humanitær hjælp og stiftet det internationale institut for samarbejde mellem mennesker. Hun har afholdt workshops om bæredygtighed og social udvikling, klimaforandringer, menneskerettigheder og forebyggelse af vold.

Skriv en kommentarer

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Name*

Email

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.