Uncategorized

OversigtUncategorized

Global undervisning bliver hjemløs i Europa

Den 4. og 5. november afholdt Concordeurope i samarbejde med Fingo det sidste Hub 4 møde. Hub 4 er den afdeling i Concord, som beskæftiger sig med global undervisning og kampagner. Fremover bliver global undervisning et tværgående tema uden budget i Concord, så det er næsten som at være hjemløs. MUNDU deltog i mødet.

Det er ikke helt ukompliceret at arbejde med europæiske organisationer om global undervisning. Dels er arbejdet tæt på EU-politikker, EU-valg og diverse europæiske diskussioner og dels har hvert land sine projekter og darlings. Derfor starter møder i Hub 4 som regel lidt blødt med at høre om, hvor mange gange hver deltager har været med i det europæiske samarbejde. En del af den bløde runde er også at høre nyheder fra hvert land. Det kan være utroligt inspirerende og lærerigt.

Nationale nyheder

Global undervisning bliver hjemløs

Italien skubber på for at få mere finansiering til global undervisning og for at få formanden for parlamentet interesseret i global undervisning. Tyskland afholder en større konference om global undervisning. Luxemburg har nye læreplaner med et nyt fag: liv og samfund, som næsten er global undervisning. Desværre er lærerne ikke kvalificerede til at undervise i det, og der findes ingen officielle vejledninger. Finland oplever gode tider med mere finansiering af global undervisning via den nye regering. Ungarn oplever svære tider både i forhold til regeringen og i den nationale platform. England oplever stormende tider – noget nyt er på vej. Slovakiet barsler med et nyt spil om global undervisning i samarbejde med den private sektor. Tjekkiet oplever hverken samarbejde eller finansiering i forhold til myndighederne. Slovenien afholder snart en større konference. Rumænien oplever et godt miljø for både penge og for samarbejde. Frankrig har udgivet en vejviser om global undervisning og samarbejdet med ministeriet. Irland har afholdt en kampagne om hvordan udviklingsbistanden bliver anvendt. Portugal har brug for mere finansiering, og der er masser af plads til organisationernes arbejde.

Vores resultater

Sidste år i marts udgav CONCORD en rapport om global undervisning i Europa, politikker og finansiering. Ligeledes i 2018 var Hub 4 i dialog med DG DEVCO om diverse temaer, som der blev taget hensyn til i det senere DEAR Call. Hub 4 udgav et visionspapir om EU’s budget, der inkluderede et krav om, at 3 % af den samlede udviklingsbistand skulle gå til global undervisning. I 2018 afholdt Hub 4 en velbesøgt workshop i Tallinn om kampagner og engagement.

Opdatering efter EU-valget

Concord var aktiv i forbindelse med EU-valget og en tværgående aktivgruppe blev oprettet. Materialer om bæredygtig udvikling. civilsamfundet, migration og solidaritet blev udgivet op til valget.

Valget havde en meget høj vælgerdeltagelse 50,95 %, og alliancen af liberale og demokrater samt de grønne fik en væsentlig fremgang. Dog er hele processen med at skabe en ny kommission og parlament blevet en måneds tid forsinket.

Global undervisnings fremtid i Concord

Som følge af en evaluering og en medlemsundersøgelse er det blevet besluttet at reducere antallet af områder, som Concord skal arbejde med. Kvaliteten af arbejdet er dalet, fordi fokus har været så spredt. Derfor skal der kun være 3 hovedtemaer fremover: 1) Policy coherence for sustainable development 2) Financing and funding for sustainable development og 3) Sustainable Social Economy. Der vil yderligere blive 5 tværgående temaer: 1) gender equality 2) regional approaches 3) private sector 4) civil society power and democratic governance og 5) Global Citizenship Education. Fremover vil der ikke være et særligt budget tilknyttet til global undervisning, som der hidtil har været.

Inden mødet havde Hub 4 styregruppen forberedt et brev, der skulle udtrykke bekymring over denne beslutning. Danmark mente, at brevet ikke fulgte generelle råd for fortalervirksomhed, og at det var for langt og for aggressivt, så derfor skrev CISU et nyt forslag. Der blev udtrykt stor taknemmelighed over den danske version, som blev viderebearbejdet med lidt ændringer og efterfølgende rundsendt til alle repræsentanter.

Før Hub 4 eksisterede global undervisning i Europa som Development Education Forum og senere i DEEEP. Det kan fortsætte som en selvstændig gruppe. Der blev udtrykt stor bekymring over, at der ikke var mere budget allokeret til arbejdet. Det ville være umuligt at fortsætte arbejdet på en ordentlig måde i den fremtidige struktur. Mødets deltagere var mere eller mindre enige om, at det var nødvendigt med en arbejdsgruppe, som forholdt sig til borgeres engagement, udenfor de tre hovedtemaer.

Hvor skal en hjemløs være henne?

Vi så på, hvordan vi kan finde global undervisning i flere forskellige områder af EU-budgettet. Det kan vi blandt andet under heading 6: External actions, mens det tidligere var at finde under Heading 4: Global year.

Deltagerne blev opdelt i fire grupper, som skulle arbejde med SMARTE målsætninger for arbejdet i Concord. Set i lyset af de seneste forandringer, blev diskussionen ændret til at dreje sig om de forskellige alternative muligheder for global undervisning i Europa: 1) at fortsætte som et uafhængigt netværk 2) at flytte ind i et andet netværk eller 3) se på finansiering. Se resultatet af overvejelserne i gruppearbejdet her.

Alle deltagere blev opfordret til at følge op nationalt på, hvilke ønsker der kunne være til global undervisning og tilhørsforhold.

I slutningen af mødet blev vi introduceret til de finske og kroatiske prioriteter for EU-formandskabet. Ligeledes blev vi introduceret til Bridge 47 Envision 4.7 konferencen, som skulle finde sted dagen efter.

 

 

 

MUNDU søger lønnet praktikant

Stillingen er nu besat.

MUNDU og Bridge 47 søger en praktikant på fuld tid til ansættelse mellem 1.november og 1.december 2019 og 9 måneder frem . Praktikanten skal assistere den nationale koordinator i forhold til partnerskaber samt stå for kommunikation og aktiviteter i relation til innovativ kapacitetsopbygning.

Kun nyligt uddannede kan komme i betragtning til dette job.

Praktikanten vil blive ansat under funktionærloven og den forventede månedsløn vil være cirka  15.900 kr.

Praktikantens opgaver

 • Assistere arbejdet i forhold til innovative, udforskende partnerskabsaktiviteter
 • Assistere organisation af partnerskabsaktiviteter i Danmark
 • Assistere organisation af nationale fortalervirksomhedsevents, årlige GCE events og træningsforløb i Danmark
 • Assistere ved andre praktiske arrangementer arrangeret af Bridge 47
 • Assistere ved ekstern kommunikation om innovativ kapacitetsarbejde med særlig fokus på årlige GCE events, træningsforløb og forandringsrejsen
 • Producere indhold til Bridge 47 webstedet og sociale medier i samarbejde med koordinatoren for innovationsteamet og kommunikationskoordinatoren
 • Assistere ved produktionen af en publikation i samarbejde med koordinatoren for innovationsteamet og den nationale koordinator i Tyskland.

Kvalifikationer

Kernekompetencer

 • Erfaring med GCE og disse værdier
 • God skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Flydende engelsk
 • Team player

Erfaring

 • MA i et fag, der er relevant i GCE (antropologi, human security, sociologi, uddannelsesvidenskab el.lign.).
 • Nogen erfaring i kommunikation, journalistik eller relaterede områder

Vi vil sætte pris på

 • Motivation og positiv attitude
 • Evne til at multitaske og tilpasningsevne
 • Evner til at arbejde i en multikulturel kontekst
 • Stærke IT-kvalifikationer, erfaring med Office 365.

Ansøgninger

Ansøgning sendes med CV på engelsk til MUNDU – center for global dannelse. Ansøgningsfristen er den 30.oktober 2019.

Yderligere information fås ved henvendelse til MUNDU.

 

Denne stilling er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

Ann Arbor, coloured light bulbs

Del dine ideer igen!

Arbejder du med oplysning, global undervisning eller innovativ uddannelse? Mener du, at uddannelse kan forandre verden til det bedre?

Hvis dit svar er ja, så inviterer Bridge 47 dig til at deltage i minipuljens tildeling af midler til innovative uddannelsesprojekter. Vi mener nemlig, at uddannelse kan bidrage til at vende negative globale tendenser. Læs mere om Bridge 47 her.

Minipuljen efterlyser små (regionale, lokale, fællesskaber) innovative projekter, der viser hvordan vi kan facilitere transformativ forandring gennem global medborgerskabsundervisning.

Formalia

Projektets budget må ikke være højere end kr. 52.292 / 7.000 €. Ansøgere skal selv finansiere 5 %, så tildelingen kan højst være på kr. 49.677 / 6.650 €.

Ansøgere som er heldige modtagere af en tildeling fra minipuljen bliver inviteret til en to-dages design thinking workshop i maj eller juni 2020 for at vise deres innovative uddannelsesprojekt frem.

Ansøgningsfristen for at indsende projektforslag er den 18.november 2019.

Minipuljen er åben for aktive nonprofitorganisationer, der arbejder i et af de følgende lande: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland (med Nord-Irland), Letland, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Tyskland.

Mere information

Finder du på Bridge 47’s webside om minipuljen her

Hvis du har brug for mere information, kan du kontakte en af os:

Bridge 47 logo Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning. Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

MOOC logo (wikimedia)

Massivt åbent onlinekursus – mooc

Vi skal snart i gang med at lave et massivt åbent onlinekursus (mooc) om global undervisning. Vil du være med? Vi har brug for både en teknisk nørd og en konsulentnørd.

Der er deadline for ansøgninger på fredag den 18.oktober. Du skal sende et tilbud, fordi vi bruger EU-midler i Bridge 47-projektet. Det er altså et tilbud, som du skal afgive.

Teknisk konsulent til mooc

Dine opgaver som teknisk konsulent er at stå for den tekniske udvikling af vores mooc. Du skal samarbejde med en mooc-ekspert samt flere  samarbejdspartnere fra Bridge 47-projektet. Opgaverne er:

 • teknisk koordination, udvikling samt lancering af mooc om global undervisning
 • indarbejde – og eventuelt redigere – videoer, optagelser samt øvrig materiale (artikler, spørgeskemaer m.m.) i kurset
 • løse tekniske udfordringer relateret til lanceringen i forhold til hardware, software, kodning og online design.

Der er afsat i alt 15 dage til opgaven.

Kvalifikationer
 • Erfaring og viden om at producere onlinekurser på forskellige platformer og kanaler
 • Gode engelskkundskaber.

Budgettet ligger mellem € 5,500-7,500 (= cirka DDK 41.075-56.012).

Læs flere detaljer om den tekniske konsulent på EADI’s side her.

Konsulent til mooc

Dine opgaver som konsulent vil blive at være tovholder for at producere en mooc om global undervisning (global citizenship education). Derudover skal du også redigere en håndbog, som skal samle den viden, som bliver akkumuleret i Bridge 47 projektet. Opgaverne er:

 • koordination af produktion af onlinekursus
 • redaktion af håndbog om videnspartnerskaber
 • indsamling og redigering af materialer fra videnspartnerskaberne.

Der er afsat i alt 28 dage: 14 dage til mooc og 14 dage til håndbogen.

Kvalifikationer
 • Erfaring og viden med global undervisning
 • Erfaring med at undervise i global undervisning
 • Erfaring med at udvikle og producere onlinekurser
 • Erfaring med redaktionelt arbejde
 • Gode engelskkundskaber
 • Stærk i kommunikation

Budgettet ligger mellem € 12.400 – € 14.400 (= cirka DDK 92.605 – 107.542) alt inklusive.

Læs flere detaljer om konsulenten på EADI’s side her.

Greta Thunberg anlægger sag

MUNDU’s praktikant Elena Camelia Mitru har skrevet om Greta Thunberg og klimakrisen.

Greta Thunberg har sammen med 15 andre børn anlagt sag mod fem lande – Argentina, Brasilien, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet – på grund af klimakrisen gennem FN’s konvention om børns rettigheder. Hun siger, at landene ikke har holdt deres løfte om at beskytte børns rettigheder ved at ignorere klimatruslerne. “Budskabet er, at vi har fået nok”, sagde hun ved et UNICEF pressemøde (læs mere i artikel i The Guardian).

De to største syndere i forhold til drivhusgasudslip er USA og Kina. De har dog ikke underskrevet den del af konventionen, som giver børn mulighed for at få prøvet sagerne ved overtrædelser. Derfor var Kina og USA ikke inkluderet i anklagen.

FN’s klimamøde 2019

FN’s klimamøde i 2019 var beregnet på at sætte skub i landenes ambitioner om at gøre noget ved klimakrisen – og at tage forskernes advarsler alvorligt. Hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at reducere gasser, der opvarmer kloden, skal vi tredoble eller femdoble vores hiditige indsats (læs mere i United in Science Report).

FN topmødet bidrog desværre ikke med nogen nye planer om radikale nedskæringer i drivhusgasudslip. Indien talte om bidrag, som allerede var givet, Tyskland talte om at stoppe for kulminer i landet – men først i 2038, Kina nægtede at komme med nye bidrag mod klimakrisen, mens Brasilien, USA, Canada og Australien slet ikke var til stede.

I sagsanlægget beskriver de børnene, som kommer fra 12 lande, hvordan deres menneskerettigheder er blevet krænkede. De nævner hvert af landene for deres svage løfter om at reducere drivhusgasser, og de siger, at deres liv allerede er blevet berørt af krisen. Derfor beder de landene om omgående at tilpasse deres klimamål og samarbejde med andre lande om at gøre noget ved krisen.

Greta Thunberg afslører, at det er umuligt at bekæmpe klimaforandringer og samtidigt fortsætte med at måle et lands succes via økonomisk vækst.

Mange mener, at de rige lande kan fortsætte med at udnytte de fattige landes ressourcer for at tilfredsstille deres egne selviske og grådige behov for overforbrug. Det er de samme mennesker, der ignorerer videnskabelige fakta og negative konsekvenser, fordi de ikke rammer dem selv direkte.

Greta Thunberg er blevet et billede på den globale bevægelse på bare 13 måneder. Hun har skubbet klimakrisen til toppen af nyhederne og inspireret millioner til at gå på gaden og demonstrere. Hun repræsenterer den nye generation, som er de første der mærker effekterne af den økologiske og klimakrisen. Det er den sidste generation, som kan gøre noget for at stoppe katastrofen.

Vi står ved en korsvej

Ansvaret for at bekæmpe klimaforandringer ligger hos os alle. Folk må erkende, hvor vigtig problemet er lige nu, og hvor katastrofalt det kan gå, hvis verdens ledere og politikere ikke gør noget. Greta repræsenterer en fornuftens stemme på en tid, hvor grådighed og overforbrug er blevet til det normale. Hvis vi ignorerer og marginaliserer hende, så kan vi lige så godt gøre det ved ethvert ungt menneske, som rejser sig og fortæller os om videnskabelige sandheder.

I øjeblikket befinder vi os i en situation, som kan beskrives som at stå ved en korsvej.

Én vej ud af klimakrisen leder til stærk økonomisk vækst på kort eller mellemlangt sigt. Den skaber skader, som ikke kan repareres på længere sigt.

Den anden vej inkluderer, at vi må acceptere, at den økonomiske vækst bliver afbrudt – og den bliver mødt med stor modstand. Det er den vej, som på et tidspunkt kan ende med at redde planeten. Vi må bare håbe for planetens og menneskehedens fremtid, at det er nummer to vej, som bliver valgt.

 

Læs en rapport om statistik om den seneste klimavidenskabelige dokumentation her (United in Science High-Level Synthesis Report 2019).

Læs mere om de 16 børn og deres petition til FN’s komite for børns rettigheder her (Children vs. Climate Crisis).

Greta Thunberg sues 5 countries

On 23rd September, Greta Thunberg together with 15 other children, have filed a legal complaint against 5 nations (Argentina, Brazil, France, Germany, and Turkey) over the climate crisis through the UN Convention on the Rights of the Child. Thunberg stated that by ignoring the climate breakdown, world leaders were not keeping their promise to protect the rights of the children: “The message is that we have had enough”, she mentioned at a media conference held at UNICEF (see The Guardian article).

Unfortunately, the United States and China, which are the biggest culprits among the world’s top greenhouse-gas emitters, haven’t signed the section of the treaty allowing children to seek justice for infringements. As a result, China and the US were not included in the complaint.

The 2019 UN Climate Action summit

The 2019 UN Climate Action summit was designed to accelerate the ambition of countries to address the climate crisis and to take into consideration the urgent warnings of scientists. In order to meet the goals of the Paris Agreement, commitments to reduce planet-warming gases must be at least tripled and increased up to fivefold (see the United in Science Report).

However, the summit did not deliver any new plans regarding the radical cuts in greenhouse gas emmissions. India mentioned commitments made in the past, Germany  set out the end of coalmining in the country but only by 2038, China declined to put forward any new measures to tackle the climate crisis, while Brasil, the US, Canada, Australia were not present.

In their filing, the children, who come from 12 different nations, describe how their human rights have been violated.They call out each of the countries for their weak pledges to reduce greenhouse gases and say that their lives have already been impacted by the climate crisis. Accordingly, they ask that the countries to immediately adjust their climate goals and work with other nations to address the crisis.

Therefore, Greta Thunberg exposes that it is impossible to fight climate change and continue to measure national success by the rate of economic growth.

We are at crossroads

Many people who  support the idea that the Western world should continue to exploit the third world resources to satisfy their own selfish and greedy needs for materialism and overconsumption. They are also the same people who ignore scientific facts, and negative consequences which do not affect them directly or immediately.

In just 13 months, she become the image of a global movement that has pushed the crisis to the top of the news agenda and inspired millions to go out in the streets. Therefore, she represents the new generation which is the first to suffer the effects of the ecological and climate crisis. It is the last generation that can do something to stop the disaster.

However, the answer to fighting climate change lies in the need for collective action.  People need to recognize how serious the problem is right now, and how catastrophic it can turn out, if measures for improvement are not taken by world leaders and politicians. Greta represents a voice of reason in a time when greed and overconsumption seems to be the norm. Ignoring and marginalizing her would mean doing the same to every young person who stands up and exposes scientific truths.

The situation we find ourselves in at the moment can be described as standing at crossroads. One road leads to strong economic growth in the short-medium term, but creates damage which cannot be repaired in the long run. The other road includes some interruptions in the economic growth, is met with a lot opposition, but will eventually end up saving the planet in the long-term. We can only hope that for the future of our planet and for the future of humanity, the latter will be chosen.

 

See a report containing statistics on latest climate science information here (United in Science High-Level Synthesis Report 2019).

Find out more about the 16 children and the petition they have filed to the UN Committee on the Right of the Child here (Children vs. Climate Crisis).

Billede af verdensmålsklodser

Fra mål 4.7 til den grønne omstilling

Her kan du læse Kate Powers præsentation: 1,5 degree lifestyles for systemic transformation i PowerPoint-format og i pdf-format.

Her kan du tilgå vores rapport om 4.7 aktiviteter i Danmark: Øjebliksbillede – Kortlægning af danske indsatser og aktører indenfor verdensmål 4 delmål 4.7. Og her kan du tilgå præsentationen af rapporten.

MØDET ER AFHOLDT.

Kom til møde om, hvordan arbejdet med mål 4.7 kan fremme bæredygtig udvikling!

Dette møde er til dels en opfølgning på Global dannelse som løftestang for verdensmålene, som var et møde, som blev afholdt 6.maj 2019. Mødet resulterede i en række ideer og forslag, blandt andet et forslag om at afholde et større møde, hvor både organisationer, erhvervslivet, myndigheder og undervisere kunne samles. Et andet forslag var, at skabe overblik over området. Programmet i dette møde kan ses som en opfølgning.

Møde om 4.7 i København

Kate Power

Kate Power

Vi vil se på, hvordan vi kan bidrage til at skabe den nødvendige forandring hen mod et bæredygtigt samfund. Vi angriber temaet fra forskellige vinkler, og i mødets anden halvdel vil der blive rig mulighed for debat.

Først vil vi se på, hvordan kommuner, virksomheder, organisationer, institutioner og staten handler i forhold til delmål 4.7. Vi får en rundtur i hvem, der gør hvad i Danmark. MA i international og global historie Thomas Kamp Damgård præsenter en kortlægning af aktiviteter i Danmark.

Dernæst vil vi undersøge de fem psykologiske barrierer for forandring. Den norske psykolog og økonom Per Esben Stoknes har noget vigtigt at sige om, hvordan vi kan lære at drage omsorg for vores verden.

Kate Power er antropolog og ekspert i bæredygtigt forbrug og forandring af vores adfærd. Med sit oplæg og den efterfølgende workshop vil hun udfordre os ved at vise, hvordan individer og institutioner kan maksimere forandringer i adfærd som en katalysator for større systemiske forandringer.

Verdensmål 4.7 handler om, at alle skal have den viden og de evner, de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Når flere kender til Mål 4.7 puster det nyt liv i diskussioner om, hvorfor det er vigtigt at fremme global dannelse. Og ikke mindst: hvordan?

Program

Thomas Kamp Damgaard præsenterer en kortlægning af delmål 4.7 i Danmark.

Per Esben Stoknes og de fem barrierer for forandring (virtuel præsentation).

Kate Powers oplæg om hvordan livstilsforandringer ikke er en modsætning til teknologiske og finansielle interventioner, når det gælder om at skabe forandringer (engelsksproget).

Workshop med Kate Powers om individets indflydelse på systemisk forandring (engelsksproget).

Tilmelding

Mødet foregår i det centrale København den 26.september fra kl. 15 til 18. Du skal tilmelde dig via dette link.

Organisationer bag mødet

Bridge 47, CISU, Globalt Fokus og MUNDU arrangerer mødet.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt, som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

 

Bliv medlem!

Vi vil så gerne have dig som nyt medlem i MUNDU.

Så nemt er det at blive medlem!

 • Overfør kr. 100 via MobilePay til 141114. Husk at notere din e-mailadresse + “medlemskab” i kommentarfeltet, så vi kan sende dig en velkomstmail.

ELLER

 • Send os en mail og skriv, at du gerne vil være medlem. Overfør derefter kr. 100 via MobilePay til 141114 (kr. 250 hvis I er en hel organisation).

Vi har brug for dit navn og din mailadresse, så vi kan sende dig en velkomstmail. Du kan læse mere om vores persondatapolitik her.

Det har aldrig været en god forretning at producere global undervisning. Vi vil ikke lyve for dig. Siden vores spæde begyndelse for næsten 30 år siden har vi været afhængige af donorer som EU, Danidas Oplysningsbevilling, Tips- og Lottomidler samt diverse andre fonde. Det er ikke blevet lettere! Der er stor konkurrence om de små midler.

Derfor forsøger vi nu at finde flere græsgange og konsolidere via flere medlemmer. Indrømmet, vi kan ikke skabe økonomisk bæredygtighed via flere medlemmer. Men måske kan vi skabe et større netværk og mere aktivitet i og omkring MUNDU. Det kan på sigt være med til at stabilisere organisationen og give både nyt blod og nyt håb.

Har du oplevet vores foredrag, undervisning eller festivaller? Har du undervist for os? Kender du os via en ven? Eller kender du os slet ikke? Vi vil gerne have dig som nyt medlem.

Hvorfor skal du blive medlem?

 • Fordi du synes, at det er vigtigt at børn og unge kender mere til verdens skævheder, uligheder, kampe og øvrige realiteter.
 • Fordi du og din organisation gerne vil have mere oplysning og global undervisning ind i jeres aktiviteter.
 • Fordi du ved, at vi ikke kan opnå FN’s 17 verdensmål uden global undervisning.
 • Fordi du bruger MUNDU til din undervisning og gerne vil blive ved med det.
 • Fordi du gerne vil være med til at lave undervisning, der skaber forandring.
 • Fordi du og din organisation gerne vil være med i et netværk om global undervisning.
 • Fordi du gerne vil lære mere om global undervisning.
 • Fordi du gerne vil være en del af et stort netværk.
 • Fordi du gerne vil arbejde med global undervisning.
 • Fordi du gerne vil lære mere om global undervisning.
 • Fordi du gerne vil være aktiv i forhold til globale temaer.
 • Fordi du gerne vil være frivillig på et af vores projekter.

Og ikke mindst fordi du gerne vil bidrage til, at MUNDU kan fortsætte med at udgive gode undervisningsmaterialer og spændende projekter.

Hvad får du ud af et medlemskab?

Du får mulighed for at præge Danmarks eneste organisation, som er specialiseret i global undervisning og:

 • Du kan være frivillig i foreningens daglige virke.
 • Du kan påtage dig opgaver i forbindelse med diverse projekters afvikling.
 • Du kan stille op i bestyrelsen og være med til at præge foreningens mål og strategi.
 • Du kan medvirke til at pleje organisationens netværk via repræsentation ved nationale og internationale møder.
 • Du kan være frivillig ved særlige begivenheder så som Verdensspejl Festival, Læringsmarkeder eller øvrige udstillinger.
 • Du kan være projektmager og søge midler hjem til foreningen i samarbejde med sekretariatet.

samt meget andet. Du er altid velkommen til at hilse på i sekretariatet og få en snak om dine muligheder.

Find MUNDUs vedtægter og beretning fra sidste generalforsamling her.

 

Didier filmer i Senegal

Generalforsamling 2019

I torsdags afholdt MUNDU en noget forsinket generalforsamling. Normalt afholder vi generalforsamling inden udgangen af april. Det har af mange årsager ikke kunnet lade sig gøre i år. Heldigvis accepterede både bestyrelse og generalforsamling forsinkelsen.

Beretning

Forside beretning 2018I forordet til beretningen skrev MUNDUs formand Mads Bentsen om, at både verdensmål og klima nu var kommet på alles dagsorden. Klimabevidstheden er styrket på grund af Greta Thunberg, og det rammer jo direkte ind i MUNDUs kerneopgave: at bidrage til at skabe viden om globale temaer for at kunne foretage informerede valg. Mads skrev også, hvordan debativeren ryger helt i vejret, når det handler om muslimer, og at vi har brug for en faktuel moddebat for at give populismen et seriøst modspil. Læs MUNDUs beretning her.

Ny bestyrelse

Der er sjældent tradition for kampvalg i små organisationer som MUNDU. Det kunne vi heller ikke prale af i år. Til gengæld har vi en god og stærk ny bestyrelse. Sara O’Keefe Jacobsen, som i flere omgange har været frivillig i sekretariatet, er nyvalgt i bestyrelsen. Sara erstatter MUNDUs tidligere formand igennem 10 år Marianne Leth, som ønskede at blive suppleant fremfor bestyrelsesmedlem. Jeppe Kiel Christensen er også nyvalgt i bestyrelsen. Jeppe er tidligere praktikant i sekretariatet. Han erstatter Lone Jørgensen, som ønskede at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af:

 • Mads Bentsen
 • Bo Hamburger (AIF/LO)
 • Lykke Valentin (DIB)
 • Susanne Rasmussen (Geografforbundet)
 • Rune Vinter
 • Jeppe Kiel Christensen
 • Sara O’Keefe Jacobsen
 • Marianne Axelsen Leth (suppleant)
 • Louise Austeen Leth (suppleant)
 • Jørgen Mørck (suppleant).

MUNDU takker Lone Jørgensen for sit engagement i bestyrelsen.

 

Spotlight på Danmark og verdensmålene

Spotlight på Danmark

Vi er ikke det bæredygtige førerland, som politikere ofte betegner os som. Vi har faktisk nogle store udfordringer med at nå Verdensmålene.

Globalt Fokus og 92-gruppen har udgivet Spotlight Rapport om udfordringer for Danmark i opnåelse af Verdensmålene.

Rapporten ser på, hvordan Danmark helt konkret har udfordringer i forhold til at kunne opnå verdensmålene. Rapporten kommer med mange anbefalinger til, hvordan politisk handling kan løse problemerne.

Danmarks internationale bidrag er langt mindre end det, som kan forventes set i forhold til, hvad Danmark egentlig har ansvar for og ressourcer til.

For hvert af verdensmålene og udvalgte delmål kan læseren orientere sig i, hvad Danmark gør – eller ikke gør. Målene bliver analyseret, og rapporten kommer med anbefalinger til delmålene.

Tre røde krydser

Rapportens forside: Spotlight RapportGlobal undervisning er repræsenteret i verdensmålene ved delmål 4.7. Her viser tre røde krydser på rapportens side 20, at Danmark ikke har vedtaget en poltisk plan for området, at Danmark heller ikke har opdateret sin plan siden vedtagelsen af verdensmålene, og at det ikke ser ud til, at vi kan nå målet med den indsats, som vi yder nu.

Rapporten giver anbefalinger om, at

 • der bør undervises i globale forhold og interkulturel kompetence i grundskole og ungdomsuddannelser
 • de internationale vejledere bør genindføres
 • undervisning i køn, krop, seksualitet og mangfoldighed skal være obligatorisk på læreruddannelsen
 • alle skoler skal udarbejde en plan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • undervisning i menneskerettigheder skal styrkes i grundskolen.

151 anbefalinger

Rapporten er skrevet af i alt 27 folkelige organisationer og seks eksterne forfattere. Fokus er lagt på 16 mål og 65 delmål. Fordelt på siderne findes i alt 151 anbefalinger til konkrete politisk handlinger.

Nogle af de overordnede anbefalinger er:

 • Lad vækst inden for planetens grænser være et grundlæggende princip i dansk politik.
 • Vedtag en dansk klimalov nu!
 • Indskriv verdensmålene i regeringsgrundlaget og sammentænk Danmarks internationale bidrag
 • Gå forrest i mobilisering af offentlig finansiering til offentlige goder.

Læs mere

Her kan du downloade rapporten. God læsning.

Læs pressemeddelelsen fra Globalt Fokus her.

 

Etik og globale temaer

Her er en ny guide til dig, som underviser i de ældste klasser.

Med den i hånden kan du genbesøge antagelser, verdenssyn og magtforhold i generelle diskurser. Dernæst kan du få dine elever til at overveje, hvordan systematisk marginaliserede personer og grupper har det med disse diskurser.

Guiden hedder Teaching for sustainable development through ethical global issues pedagogy: A resource for secondary teachers , og den er skrevet af Dr. Karen Pashby (Manchester Metropolitan University) og Dr. Louise Sund (Örebro University and Mälardalen University).

Du kan finde den nye guide her.

Udsigtsbillede fra Gorca

Workshop i Slovenien

Deltag i en unik og intens workshop om global undervisning i Slovenien 4.-9.august.

Bridge 47 og Gorca EarthCare inviterer til en transformerende workshop for folk, som allerede arbejder med oplysning og global undervisning. Programmet ledes af professor Vanessa Andreotti, Dr. Rene Suša og andre fra Gorca EarthCare. Vi vil udfodre de roller og de uddannelseskoncepter som folkelige organisationer bruger for at skabe forandring, og ultimativt vil vi se på vores eget bidrag til systemet.

Tre benægtelser

Vi vil undersøge, hvordan vore aktuelle globale problemer ikke er relateret til mangel på viden, men til en indbygget voldelig moderne kolonial væremåde. Denne måde at være på er svær at dekonstruere, fordi den repræsenterer den “normale” måde, hvorpå vi er i og relaterer til verden. Vi vil undersøge de tre største måder at benægte på, som driver denne “normale” væremåde: benægtelse af systemisk vold og medskyld i skader, benægtelse af, at planeten har grænser samt benægtelse af at vi uundgåeligt er sammenblandet med hele den levende metabolisme.

Denne workshop er ikke letfordøjelig og lettilgængelig. Det er mere som broccolifrø, som du planter og passer over tid, så du kan dyrke noget værdifuldt. Vi tilbyder ingen hurtige løsninger, men du får masser med hjem at tænke over og forhåbentlig vokse af.

Praktisk information

Deltagere bor i egne telte og deler ansvaret for at lave mad og gøre rent. Den fælles måde at gøre tingene på er en vigtig del af den intense oplevelse, som gør denne workshop særlig.

Hvis du er klar til at udfordre dig selv og dine antagelser om verden for alvor, så er dette program for dig. Hvis du er interesseret, så ansøg om at deltage inden 16.juni.

Læs mere og ansøg via dette dokument.

Vi opfordrer dig også til at læse mere om Gorca EarthCARE inden du ansøger.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

Indonesia, W-Java, Serang, vic. Bulakan: Danau Rawa NP, 120-340m asl., 13.03.2011

Forandringsrejse II

Mette Winther Nielsen, kunderådgiver for erhverv i Merkur Andelskasse deltog i Forandringsrejse I.

Du kan nu komme og høre hendes erfaringer set fra et personligt, bæredygtigt og forretningsmæssigt synspunkt.

Det sker tirsdag den 14.maj kl. 15-17 i U-huset, Klosterport 4X/T, 3.sal i CISU’s kursuslokale.

Arrangører: CISU, MUNDU og Bridge 47.

Alle er velkomne.


Er du interesseret i at gøre din undervisning mere forandrende, transformativ, udviklende og emancipatorisk? Deltag i Bridge 47’s forandringsrejse. Formålet er at tackle grundlæggende årsager til globale kriser via undervisning.

Du kan nu ansøge om at være med i ”Tackle grundlæggende årsager til globale kriser via undervisning – en transformativ læringsrejse”. Denne rejse er skræddersyet for ansatte i folkelige organisationer, der arbejder med Global Undervisning (Global Citizenship Education) såvel som aktivister og forandringsagenter, som arbejder med undervisning, uddannelse og oplysning som et værktøj til at facilitere forandring.

Rejsen inviterer deltagerne til at reflektere over deres egen undervisningspraksis. Forandringsteorier bliver inddraget, og vi lærer af hinanden. Når rejsen er ovre, forestiller vi os at deltagerne og deres organisationer bliver klædt bedre på til at anvende nye og innovative tilgange fra Global Undervisning. Deltagerne bliver bedre til at inddrage tematikker og metoder fra Global Undervisning.

forandringsrejse

Udtalelser fra deltagere i Forandringsrejse I

‘The TLJ offered me a space to reflect on my current work and life situation and begin to look for more meaningful, integrative ways forward. This process was aided by an amazing group of peers – many of whom have become good friends – and a dedicated facilitation team with a great taste for experimentation!’

 

‘The transformative learning journey is a unique opportunity to reflect on, explore and experiment with your burning questions, whatever those may be. It creates the space for thought, experience but also frustration and doubt. On a personal level it helped me get out of my comfort zone and challenge my own assumptions and blind spots. On a professional level it created the space for me to go beyond the established practice and the drive for results. It facilitated experimentation into the unknown and it encouraged me to embrace my frustrations and doubts and learn from them. But most importantly, it brought me together with other people, to smile, cry, hold hands and move together with.’

 

‘It’s been a chance to take my head away from the day-to-day work and take time re-think the opportunities, for not just working differently, but thinking differently.  I feel re-energised and more confident after spending so much valuable time with unique and inspiring participants.’

 

‘I am so grateful to be part of this programme. Such spaces (where you are invited to dive into challenging frames all the while reflecting on your own education/life practice) are precious, so far and few between….Grab this opportunity if you can’

 

 

 

Indhold, pris og tilmelding

Rejsen består af tre fysiske workshops, webinarer, online vejledning og udveksling, individuel forskning og en eksperimentel aktion.  Rejsen starter i oktober 2019 og slutter i juni 2020.

Ansøg om at være en del af denne spændende rejse inden 7.april 2019. Vi anmoder deltagerne om at betale en del af udgiften baseret på en solidarisk selvvurdering (300 – 1000 €).

Flere detaljer og link til tilmelding kan du finde her i dette engelsksprogede dokument.

 

Få mere information hos

Sonja Salminen, MUNDU/Bridge 47, sonja.salminen@bridge47.org, Tlf. 60 58 20 78

Astrid Müller, astrid.mueller@bridge47.org  (på engelsk).

 

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt som inspirerer mennesker til at gøre mere for  hinanden og planeten. Vi kan lære at gøre tingene bedre, at leve efter værdier, der gør en forskel. Det vil vi gøre ved at bringe mennesker sammen for at dele og lære med og af hinanden. Vi vil skabe løsninger i stedet for problemer, støtte i stedet for at kritisere. Vi tror på værdien  at få forskellige perspektiver fra mange baggrunde og kulturer.  Læs mere om Bridge 47 her.

kokarder

CISUs initiativpris

StatuetteVi er blevet indstillet til en pris!

CISUs initiativpris bliver uddelt ved deres generalforsamling den 6.april. MUNDU er en af tre kandidater til prisen, som bliver givet til en organisation som gør noget helt særligt i Danmark for at skabe opmærksomhed om udviklingssamarbejdet.

Her nedenfor kan du læse indstillingen.

 

Indstillingen fra CISUs bestyrelse

“Jeg vil gerne indstille Mundu til initiativprisen for deres arbejde med global dannelse. Mundu sætter global dannelse på skoleskemaet i landets grundskoler og ungdomsskoler, og formår at gøre det enkelt for undervisere landet over at inddrage globale perspektiver i undervisningen.

I oplysningsprojektet ’over muren’ sætter de fokus på de mange aspekter af migration, der findes, og hjælper med at skabe grundlag for, at man i skolen kan arbejde med migrations-temaet på en nuanceret måde, ved at få indblik i de mange forskellige aspekter og konsekvenser af migration.

Med deres ”Uretfærdig Middag” gør de vigtige emner helt jordnære, så man kan mærke problemstillingerne på krop og sind.

Mundu har i en årrække inspireret unge på videregående uddannelser, ikke mindst lærere, til at arbejde med disse problemstillinger i deres undervisning og hverdag. Dermed har Mundu også en stor effekt udenfor egne initiativer, da de er med til at danne fremtidens undervisere.

Mundu arbejder for global dannelse gennem Bridge47, hvor de også formår at nå bredere ud end Danmark og ligeledes hjemtager mangfoldige perspektiver fra udenlandske civilsamfundsorganisationer.

Mundu søger samtalen, der kan danne unge mennesker globalt og dermed gøre dem i stand til at reflektere over den verden, de lever i. Derfor skal de indstilles til CISUs initiativpris.”

Læs mere om CISUs initiativpris her på deres websted.

Ann Arbor, coloured light bulbs

Del dine ideer!

Arbejder du med oplysning, global undervisning eller innovativ uddannelse? Mener du, at uddannelse kan forandre verden til det bedre?

Hvis dit svar er ja, så inviterer Bridge 47 dig til at deltage i minipuljens tildeling af midler til innovative uddannelsesprojekter. Vi mener nemlig, at uddannelse kan bidrage til at vende negative globale tendenser.

Minipuljen efterlyser små (regionale, lokale, fællesskaber) innovative projekter, der viser hvad global medborgerskabsundervisning og værdibaseret uddannelse kan i praksis.

Formalia

Projektets budget må ikke være højere end kr. 37.200 / 5.000 €. Ansøgere skal selv finansiere 5 %, så tildelingen kan højst være på kr. 35.340 / 4.750 €.

Ansøgere som er heldige modtagere af en tildeling fra minipuljen bliver inviteret til en to-dages design thinking workshop i marts 2019 for at vise deres innovative uddannelsesprojekt frem. 

Ansøgningsfristen for at indsende projektforslag er den 24.januar 2019.

Minipuljen er åben for aktive nonprofitorganisationer, der arbejder i et af de følgende lande: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Irland, Letland, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Tyskland.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, kan du kontakte en af os:  

Bridge 47 logo

Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning. Læs mere om Bridge 47 på dansk her.

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.

Mindeord om Laila Storm

MUNDU har i lørdags mistet en kær kollega og veninde.

Allerede dengang for mange år siden, da jeg traf Laila for første gang i Kvindernes U-landsudvalg tilbage i starten af 1980erne gjorde hun indtryk. I den lille aktivistgruppe var hun veltalende, engageret, inkluderende og venlig. Da Mellemfolkeligt Samvirke udgav deres nye strategi om køn, blev “kvinder i udvikling” til “køn i udvikling”. Det afstedkom mange iltre debatter i vores lille gruppe. “Det’ for dårligt …”, startede hun, og derefter fulgte sætninger om kvinder der skulle “empowers” via ægte strategier og ikke skrivebordsakademisk pseudo-viden.

Laila var en aktivist. En af de ægte, som kunne brænde for en sag. Hun var i mange år aktiv i både KULU og i Mellemfolkeligt Samvirke. Som ung børnehavepædagog tog hun og Verner til Kenya som u-landsfrivillige med Mellemfolkeligt Samvirke. Med sig havde de to små døtre. I et par år arbejdede parret med hjælp til selvhjælp. Laila i en børnehave og Verner i et træværksted. Erfaringerne fra årene i den lille landsby 50 km syd for Nairobi var en kilde til masser af viden om udvikling. Laila øste gerne ud af sin viden om Kenya. Blandt andet har hun produceret en billedserie om livet for en en pige på 7 år, til brug for MUNDUs genstandskufferter.

Da MUNDU blev startet i sin tid var Laila med. Hun repræsenterede Kvindernes U-landsudvalg i projektet, som blev til Oplysningscenter om den 3.verden. I årene fra 1988 til 1990 deltog hun sammen med cirka 40 andre aktører i at skabe det, som nu er MUNDU. Det var også Laila, som præsenterede mig for Susanne, som senere skulle blive til kollega og samarbejdspartner i MUNDU.

Da Laila stoppede sit arbejdsliv som pædagog, blev hun frivillig i MUNDU og kom mindst en gang om ugen på kontoret. En af hendes faste opgaver var at organisere genstandskufferter før og efter udlån. Derudover var hun frivillig ved Vestafrikansk Marked i 2009, ved Verdensspejl Festival i 2013, 2014, 2015 og 2016 samt ved andre lejligheder efter behov.

I 2010 var vi tre som rejste til Kenya. Susanne, Laila og mig. Vi skulle starte et udvekslingsprojekt i forbindelse med “Under Samme Himmel”. Derfor besøgte vi en række skoler i Nairobi for at finde dem, som skulle deltage i projektet. I weekenden var der tid til at tage på en mere privat udflugt og så rejste vi ud til den landsby, hvor Laila og Verner boede i nogle år. Vi blev indkvarteret hos Lailas tidligere hushjælp Joyce. Det var utroligt spændende at se de steder, som vi havde hørt om og møde de mennesker, som Laila talte om. Det var uden tvivl også en stor fornøjelse for Laila at få lov til at vise “sit” land frem for os. Da vi kom hjem fra rejsen, var Laila med til at producere en ny og moderne genstandskuffert om børneliv i slumområdet Kibera.

Laila Storm Ebeltoft.

For et par år siden var vi på efterårsferie i Ebeltoft. Her tog jeg en række fotos af Laila med fregatten i baggrunden. Dette var det billede, som hun var tilfreds med.

Laila satte sit markante præg på MUNDU med sin aldrig svigtende retfærdighedsfølelse og omsorg for de svageste. Vi kommer til at savne hende på kontoret.

Laila efterlader sig mand, tre døtre, svigerbørn og syv børnebørn.

Æret være Lailas minde.

Sonja Salminen

 

GENE logo

GENE – Global Education Network in Europe

Hvad er GENE egentlig for noget?

Ja, egentlig er GENE jo bare et netværk af de ministerier, styrelser og agenturer, som har det nationale ansvar for global undervisning i europæiske lande.

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Det nationale ansvar for global undervisning.

GENE er et netværk af de, som har ansvaret for at udvikle nationale politikker og sørger for finansiering af global undervisning. I GENE kan disse ministerier kombinere deres ekspertise gennem at netværke, vidensdele og peer learning.

GENE arbejder frem mod, at alle mennesker i Europa får adgang til kvalitets global undervisning. GENE har tre hovedformål:

 • at dele erfaringer og strategier for at finde de bedste nationale praksisser og yde gensidig support
 • at distribuere læring, således at man kan lære fra andres erfaringer og sådan at alle europæiske lande kan få nationale koordinerende strukturer for at øge og forbedre global undervisning
 • at udvikle og videreføre en fælles europæisk dagsorden, som handler om at styrke global undervisning.
GENE startede i 2001 med seks lande. Nu er 40 ministerier og agenturer fra mere end 25 lande samlet i netværket. Også Danmark er med. Her er en lille film, som fortæller hvad GENE handler om.

Hvad er det nu lige, at global undervisning er?

I GENE har de nøjagtig samme definition som MUNDU har arbejdet med de sidste mange år. Hvis du har glemt den, så får du den lige her igen:

“Global Education is education that opens people’s eyes and minds to the realities of the world, and awakens them to bring about a world of greater justice, equity and human rights for all. GE is understood to encompass Development Education, Human Rights Education, Education for Sustainability, Education for Peace and Conflict Prevention and Intercultural Education; being the global dimensions of Education for Citizenship.”

Hvad kommer GENE så mig ved?

Tjah? Vi går ud fra, at du interesserer dig for global undervisning, siden du læser med her. Så vi vil da lige dele med dig, at der nu er udkommet endnu en rapport over, hvordan global undervisning har det rundt omkring i Europa.

Hvad går de egentlig og laver i de andre lande?

 • Udenrigsministeriet i Cypern bygger græsrodsviden og støtte til global undervisning sammen med folkelige organisationer. Dette kan være en trædesten til at skabe nye regler.
 • I Estland får Global Undervisning mere opmærksomhed på grund af mål nummer 4 og delmål 4.7. Undervisningsministeriet fornyede de nationale læreplaner i 2017, og folkelige organisationer arbejde for at inddrage global undervisning og Verdensmålene i læreplanerne. Organisationerne arbejder også med metoder, lærerkurser, workshops og offentlige arrangementer for at forklare situationen i verden. Formålet er at nedbryde stereotyper og negative holdninger overfor fx flygtninge, som flygter fra deres hjem på grund af krig.
 • I Finland har Undervisningsministeriet lavet en samling af dokumenter og redskaber, som skoler kan anvende for at støtte forebyggelsen af voldelig ekstremisme.
 • I Frankrig har man etableret en nationalpolitik for global undervisning inklusive en pulje. Udenrigsministeriet har anerkendt, at der er et momentum skabt af FN’s Verdensmål, som kan anvendes til at skabe mere global undervisning.
 • I Tyskland er det beløb, som bliver anvendt til global undervisning steget betragteligt til 35 millioner € (260,4 millioner d.kr.). Man betragter global undervisning som et vigtigt bidrag, så man kan sprede kompetencer til at handle bæredygtigt i en globaliseret verden. Ligeledes er anti-diskrimination og inklusion vigtige temaer. I øvrigt har det tyske Udviklingsministerium lanceret et pilotprojekt, som skal understøtte Verdensmålets delmål 4.7. De har støttet koordinatorer, som skal sørge for at skabe bæredygtighedsundervisning i alle delstaterne.
 • I Grækenland er man gået i gang med at kortlægge implementeringen af Verdensmålene. Det er undervisningsministeriet, som har fået til opgave at lave en handlingsplan for mål nr. 4. og delmål 4.7. Regeringen har ligeledes skabt opmærksomhed om undervisning om diversitet, tolerance, lighed, multikulturelle samfund, migration som et tværfagligt perspektiv.
 • I Irland har man integreret nyt kursusindhold om bæredygtig udvikling i det nationale pensum i en række udvalgte fag. En evaluering om, hvordan undervisning i bæredygtig udvikling bliver implementeret i sammenhæng med Verdensmålene blev indledt i slutningen af 2017.
 • I Italien har Udenrigsministeriet haft global undervisning på dagsordenen og efterfølgende besluttet at udvikle en strategi. Strategien udkom i slutningen af 2017 og indeholder et overblik over definitioner på global undervisning, samt en beskrivelse af temaerne samt interesseområder. Nøgleaktørerne samt en metode med anbefalinger er også en del af strategien.
 • I Letland har man afholdt konsultationer om at promovere global undervisning. Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Udenrigsministeriet var involveret. Ligeledes har miljøministeriet været involveret, idet miljøundervisning hører under dette ministerium. Udenrigsministeriet støtter organisationer, der får støtte fra EU eller fra andre internationale donorer med en med-finansiering.
 • I Norge har man skabt en fornyelse i skolens fag og kompetencer. Det sker ved at tre tværfaglige perspektiver bliver introduceret blandt andet ”demokrati og medborgerskab” og ”bæredygtig udvikling”. Det nationale pensum er blevet revideret og inkluderer nu bæredygtighed som en tværfaglighed.
 • Udenrigsministeriet og Uddannelsesministeriet i Polen samarbejder om en pulje for global undervisning. Dele af puljen bliver anvendt til med-finansiering af EU-støttede projekter.
 • En arbejdsgruppe har udgivet en national strategi for medborgerskabsundervisning i Portugal. Strategien bliver implementeret i 230 skoler som et pilotprojekt. En workshop om forbindelserne mellem global undervisning, global medborgerskabsundervisning, medborgerskabsundervisning etc. er blevet afholdt.
 • Hvert år samles mere end 100 undervisere i Spanien for at opdatere viden om global undervisning og lære om, hvad der er af nye initiativer. Siden 2009 har Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet uddelt ”Vicente Ferrer prisen”, som er en anerkendelse for god global undervisning. Skoler, projekter, eksperimenter som uddanner og udvikler kritisk tænkning og tilskynder til aktiv deltagelse i globalt medborgerskab, medfølelse og bidrag til at udrydde fattigdom kan få tilkendt prisen.
 • I Sverige har Den Globala Skolan i de sidste 15 år tilbudt kurser i global undervisning til undervisere, lærerstuderende og andre. Derfor var det naturligt, at den svenske regering sammen med Center for bæredygtig udvikling på Uppsala Universitet samarbejder om en handlingsplan for Verdensmål 4 og delmål 4.7.
 • I Tjekkiet vil Udenrigsministeriet flytte midler til Global undervisning til Undervisningsministeriet.
 • Gruppen om Global læring i Østrig er i gang med at revidere læreplanerne sammen med Undervisningsministeriet.

Og hvad så med Danmark?

Tjah, åbenbart har Danmark ikke været en del af den seneste roundtable og konference, så derfor er Danmark ikke nævnt i årets rapport. Vi ved, at Danmark er medlem af GENE, og at Danmark er repræsenteret af både Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet.

GENE rapportens forside

Download rapporten her.

Start en forandringsrejse med Bridge 47!

Er du interesseret i at gøre din undervisning mere forandrende, transformativt, udviklende og emancipatorisk? Deltag i Bridge 47’s forandringsrejse. Formålet er at tackle grundlæggende årsager til globale kriser via undervisning.

forandringsrejseDu kan nu ansøge om at være med i ”Tackle grundlæggende årsager til globale kriser via undervisning – en transformativ læringsrejse”. Denne rejse er skræddersyet for ansatte i folkelige organisationer, der arbejder med Global Undervisning (Global Citizenship Education) såvel som aktivister og forandringsagenter, som arbejder med undervisning, uddannelse og oplysning som et værktøj til at facilitere forandring.

Rejsen inviterer deltagerne til at reflektere over deres egen undervisningspraksis. Forandringsteorier bliver inddraget, og vi lærer af hinanden. Når rejsen er ovre, forestiller vi os at deltagerne og deres organisationer bliver klædt bedre på til at anvende nye og innovative tilgange fra Global Undervisning. Deltagerne bliver bedre til at inddrage tematikker og metoder fra Global Undervisning.

Indhold, pris og tilmelding

Rejsen består af tre fysiske workshops, webinarer, online vejledning og udveksling, individuel forskning og en eksperimentel aktion.  Rejsen starter i oktober 2018 og slutter i maj 2019.

Ansøg om at være en del af denne spændende rejse inden 26.juni. Vi giver alle deltagere direkte besked i den første uge af juli. Vi anmoder deltagerne om at betale en del af udgiften baseret på en solidarisk selvvurdering (300 – 1000 €).

Flere detaljer og link til tilmelding kan du finde  her i dette engelsksprogede dokument.

Få mere information hos

Sonja Salminen, MUNDU/Bridge 47, sonja.salminen@bridge47.org, Tlf. 60 58 20 78

Timo Holfhoff, Rejsekoordinator, timo.holthoff@bridge47.org, Tlf. 00 49 511 10555 476  (på engelsk).

 

Dette projekt er medfinansieret af Den Europæiske Union.
Bridge 47 – Building Global Citizenship er et projekt skabt og implementeret af 16 europæiske og globale folkelige organisationer. Projektet vil mobilisere og gøre det globale civilsamfund i stand til at medvirke til en transformation hen mod global retfærdighed og udryddelse af fattigdom via Global Medborgerskabsundervisning. Læs mere om Bridge 47 her.

Critical GCE

Critical Global (Citizenship) Education

Workshop with Professor Vanessa Andreotti May 11th to May 13th 2018 in Aarhus, Denmark.

This training offers the rare opportunity of an intensive immersion into the theory and practice of one of the most inspiring voices on global education in the world.

Critical GCE Vanessa AndreottiVanessa Andreotti is an internationally renowned post-colonial scholar and activist. She holds a Canada Research Chair in Race, Inequalities and Global Change at the University of British Columbia.

She has extensive experience collaborating across sectors internationally in areas related to international development, global citizenship, indigenous knowledge, social responsibility and wellbeing. In her work on education and critical literacy she takes a radical stance, challenging the basic assumptions of knowledge production and learning, inviting neglected forms of wisdom and co-creation. Through her powerful use of metaphor she is analysing our world in a manner that is fresh and creative, with mindful consideration of both its monstrosity and its beauty. Her work enables us to think and feel beyond dominant paradigms and to act for a wiser future in this planet.

For an insight into some of Vanessa’s most current works that will also inform the workshop, visit the following website: http://decolonialfutures.net.

Content

The workshop offers us a potpourri of Vanessa‘s explorations starting with a reflection and critical analysis of “conventional“ global (citizens) education, Vanessa will take us beyond that, sharing some of her own pedagogical experiments and experiences.  Challenging and expanding dominant ontologies (assumptions of what and how humans are to be in this world) and concepts of learning.

We generate ideas how to evolve global (citizenship) education in socially complex and politically uncertain times to a more transformative level. The workshop will consist of a mixture of intellectual and embodied exercises.

Most important to know: we will just see what happens

Programme

Friday 16.00 – 19.00 seminar part one, 19.30 dinner

Saturday 9.30 – 18.00 seminar part two, 19.30 dinner

Sunday 9.30 – 13.30 seminar part three

Practical

The seminar can host 20 participants.

There will be a variable participant’s fee based on solidarity principles and self-assessment (funding through employer: 100€. Private funding: 30-75€  – depending on your income situation).

Participants will pay for their transportation and accommodation. The project has limited funds for support to accommodation  based on solidarity principle to participants with fewer resources.

There will be a no-show fee of 30 €.

When you receive the confirmation mail regarding your participation in the workshop we will provide you with a list with suggested hostels and other practical issues.

Fill out this form

Please fill out this form if you would like to be considered as one of the 20 participants in this workshop.

 

 

The workshop is arranged by Bridge47 and co-funded by the Europan Union.
The Bridge 47 – Building Global Citizenship – project wants to mobilise global civil society to contribute effectively to global justice and eradication of poverty through global citizenship. The project is funded by the EU and has 16 project partners around Europe and the world.

FINANSIERING af global undervisning - rapport

Finansiering af global undervisning

Ilse finansiering

Hvad kaldes global undervisning rundt omkring i Europa? Hvilke rammer har den? Hvem står for finansiering? Hvor meget?

Europæiske regeringer finansierer meget begrænset i global undervisning. På trods af at global undervisning er et stærkt værktøj til at bidrage til at løse nuværende globale udfordringer. Hvorfor mon det?

Ny rapport om finansiering af global undervisning

I går udgav CONCORD Europe en ny rapport “Global Citizenship Education – How much do we care?“ i et forsøg på at svare på det. Alle medlemmer af EU inklusive Norge har bidraget med viden til rapporten. Rapporten fokuserer på tiden mellem 2011 og 2015.

The power of Global Citizenship Education is that it takes a long-term, root causes approach to the social ills that we are experiencing today. And yet, for some reason, it is being ignored as a solution. […]

The EU has stood accused in the past of short-term, short-sighted responses to the likes of the “refugee crisis”, which in reality is no more than a crisis of solidarity, of understanding and of compassion. Against this, Global Citizenship Education is a vital tool and sound long-term strategy to bring those values back to life and thus should play a bigger role within EU.

Laura Sullivan,CONCORD Vice-President

Rapporten består af to dele: et generelt overblik med analyse og en komparativ del, hvor hvert land er analyseret. Denne del indeholder også interessante detaljer om definitioner, begreber og trends.

Rapportens konklusioner

Finansiering af global undervisning er stagneret. Der har ikke været store ændringer siden 2010. Alligevel ses det, at konteksten er forandret: vi anerkender nye globale udfordringer, nye aftaler og i det hele taget en meget forandret politisk situation i Europa.

Selv om global undervisning undertiden bliver anerkendt som betydningsfuldt (fx af UNESCO), så leder dette aldrig til større finansiering.

Cirka halvdelen af EU-landene (de såkaldte EU10/12-lande) er afhængige af EU-midler. Dette signalerer, at der ikke er nogle veletablerede nationale finansierings-kilder eller partnerskabs-strukturer.

De primære finansieringskilder er udenrigsministerier og deres styrelser. Sært nok, er uddannelsessektoren ikke særligt involveret i finansiering eller fortalervirksomhed for global undervisning. Alligevel spiller uddannelsessektoren en kritisk rolle i at kunne integrere global undervisning i det formelle uddannelsessystem (pensum, læreruddannelse …).

De generelle rammer for finansiering af global undervisning er berørt af tillidskrisen og mangel på effektive partnerskaber mellem den statslige og den ikke-statslige sektor. Udviklingsorganisationer har kritiske ressourcer i form af viden, erfaring og netværk, men de bliver ikke udnyttet effektivt.

Du kan hente rapporten her.

 

e-læring

E-læring og global undervisning

Nord-Syd centeret under Europarådet præsenterer sit program i forhold til e-læring i 2018. Her kan du deltage i tre forskellige programmer: medborgerskab, menneskerettigheder og interkulturel dialog.

Den interkulturelle dimension som e-læring

Det næste kursus du kan deltage i, har det interkulturelle som omdrejningspunkt. Fristen for tilmelding er den 28.marts 2018. Selve kurset løber i perioden fra den 2. til den 29.april 2018. Kurset indeholder en diskussion om, hvorfor det er relevant og nødvendigt med interkulturel uddannelse. Derudover noget om hvad det betyder i teori og praksis, lokale behov, indhold og metode.

Kursets målgruppe er alle typer undervisere, aktivister, tænkere, forskere, unge aktive, organisationer, sociale innovatorer og entreprenører, journalister, politikere og funktionærer.

Dette kursus bliver tilbudt igen fra den 15.oktober til den 10.november.

Menneskerettigheder som e-læring

I dette kursus bliver du introduceret til menneskerettighederne som en del af global undervisning. Du lærer om begreberne, tilgange, strategier og aktioner. Du ser naturligvis også på sammenhænge mellem det globale og det lokale. Næste kursus bliver afviklet i perioden 10.september til den 6.oktober 2018.

Kursets målgruppe er alle typer undervisere, pædagoger, unge aktivister såvel som politikere og beslutningstagere generelt.

Medborgerskab som e-læringe-læring guidelines

Dette kursus skal inspirere og styrke demokratisk medborgerskab. Det er målrettet transformation hen mod social retfærdighed og bæredygtighed i en globaliseret verden. 1.del af kurset bliver afviklet i perioden fra den 14.maj til 9.juni og 2.semester fra februar til marts 2019.

Målgruppen er alle typer undervisere, folk som ønsker transformation og forandring, tænkere, forskere, aktivister, unge, organisationer, sociale innovatorer og entreprenører, journalister, politikere og funktionærer.

E-læring generelt

Kurserne involverer ingen rejsevirksomhed. For at deltage skal du bare have adgang til nettet. Alle tre kurser komplementerer Global Education Guidelines, som er et pædagogisk værktøj for undervisere for at forstå og implementere global undervisning.

Kurserne foregår på engelsk, og du skal regne med at bruge cirka 10 timer om ugen på kurset.

Tilmelding foregår her.

 

 

Tags:, ,